skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 195.642  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Guinness 95

[s.l.], 19?? - (001 GUI 19??)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Power Japan

[knxb] : [kđxb], 19?? - (495.6 POW 19??)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Japanese to go

[s.l.], 19?? - (495.6 JAP 19??)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

CD-ROM, CD,... ứng dụng

Nguyễn Kim Sách; Hoàng Văn Nguyên

H. : KHKT., 1998 - (621.39 NG-S 1998)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

LSE 2

[s.l.], 19?? - (428 LSE (2) 19??)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Econlit : 1969-2000/04 Vol.Id:AE36, SP-0052-0061

N.Y. : H.W.Wilson Company, 2000 - (330 ECO 2000)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Education abstracts full text Vol. Id : FT31

New York : The H.W. Wilson company, 1998 - (370 EDU 1998)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Education Full Text March 2000. Vol ID:FT46

N.Y. : H.W.Wilson Company, 2000 - (370 EDU 2000)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Education full text August 2000. Vol. Id : FT51

New York : The H.W. Wilson company, 2000 - (370 EDU 2000)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Finance 4 Special situations

[s.l.], 19?? - (332 FIN 19??)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Finance 1

[s.l.], 19?? - (332 FIN(1) 19??)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Education Full Text May 2000. Vol ID:FT48

N.Y. : H.W.Wilson Company, 2000 - (370 EDU 2000)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Education full text

N.Y. : The H.W. Wilson, 2000 - (370 EDU 2000)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Education abstracts full text Vol ID FT 45

N.Y. : The H.W. Wilson, 2000 - (370 EDU 2000)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Math

[s.l.], 19?? - (510 MAT 19??)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chronicle 20th of the century

[s.l.], 19?? - (909 CHR 19??)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Encarta Deluxe 97 #1

[s.l.], 19?? - (030 ENC(1) 19??)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Encarta 97

[s.l.], 19?? - (030 ENC 19??)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Encarta Deluxe 97 #2

[s.l.], 19?? - (030 ENC(2) 19??)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Encarta 98 Microsoft Encarta 98, Encyclopedia, The Ultimate Learning Resource. CD 1

[s.l.], 19?? - (030 ENC(1) 19??)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 195.642  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1960  (704)
 2. 1960đến1974  (1.167)
 3. 1975đến1989  (5.597)
 4. 1990đến2005  (71.770)
 5. Sau 2005  (110.819)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Chủ đề 

 1. databases  (38.500)
 2. Humans  (27.965)
 3. CD  (26.400)
 4. CD-ROM  (18.256)
 5. Medicine  (18.115)
 6. Biology  (13.916)
 7. Chemistry  (12.273)
 8. Female  (11.549)
 9. Male  (10.875)
 10. Adult  (6.823)
 11. Middle Aged  (6.627)
 12. Abridged  (4.842)
 13. Aged  (4.780)
 14. Cadmium  (4.741)
 15. Data Bases  (3.345)
 16. Databases, Factual  (2.194)
 17. Research Article  (1.654)
 18. Sciences (General)  (1.618)
 19. Retrospective Studies  (1.298)
 20. Technology  (795)
 21. Education  (771)
 22. Database  (685)
 23. Biotechnology  (522)
 24. Finance  (76)
 25. Humanities  (46)
 26. Khoa học ứng dụng  (18)
 27. Applied science  (18)
 28. Khoa học nhân văn  (14)
 29. Nhân văn  (11)
 30. Khoa học công nghệ  (11)
 31. Công nghệ  (10)
 32. Encyclopedia  (8)
 33. Công nghệ sinh học  (7)
 34. Giáo dục  (6)
 35. Tài chính  (6)
 36. Bách khoa thư  (5)
 37. Nhân loại  (3)
 38. Việt Nam  (3)
 39. Lịch sử  (2)
 40. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (150.844)
 2. German  (3.300)
 3. Chinese  (1.733)
 4. Japanese  (1.077)
 5. Spanish  (483)
 6. French  (401)
 7. Dutch  (383)
 8. Korean  (368)
 9. Portuguese  (269)
 10. Czech  (248)
 11. Russian  (218)
 12. Polish  (96)
 13. Norwegian  (72)
 14. Italian  (54)
 15. Undetermined  (44)
 16. Turkish  (14)
 17. Ukrainian  (14)
 18. Danish  (14)
 19. Hungarian  (12)
 20. Persian  (12)
 21. Arabic  (11)
 22. Slovak  (6)
 23. Romanian  (6)
 24. Vietnamese  (5)
 25. Finnish  (4)
 26. Lithuanian  (3)
 27. Thai  (2)
 28. Hebrew  (2)
 29. Macedonian  (1)
 30. Albanian  (1)
 31. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. T - Technology .  (17)
 2. Q - Science.  (14)
 3. R - Medicine.  (5)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Trinh, Quoc-Dien
 2. Arora, Shilpkumar
 3. Deshmukh, Abhishek
 4. Meyer, Christian
 5. Fonarow, Gregg

theo chủ đề:

 1. databases
 2. Humans
 3. CD
 4. CD-ROM
 5. Medicine

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...