skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 33  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Khoa học Công nghệ Malt và Bia

Khoa học kỹ thuật; 2009

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Khoa học Công nghệ Malt và Bia

Khoa học kỹ thuật; 2009 - (663 HO H 2009)

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Công nghệ sản xuất bia

Hồ Sưởng

H. : Khoa học và kỹ thuật, 1992 - (663 HO-S 1992)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tính toán công nghệ sản xuất các chất vô cơ . T. 2

Đưbina P. V.; Nguyễn An; Visnyaka Yu. I; Xoloveva A. X

H. : KHKT , 1983 - (673 DUB(2) 1983)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Công nghệ sản xuất các sản phẩm từ sữa và thức uống. Tập 1, Công nghệ sản xuất các sản phẩm từ sữa

Lê Văn Việt Mẫn

Tp. HCM : ĐHQG Tp. HCM, 2004 - (637 LE-M(1) 2004)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Xi măng và bê tông nặng

Lê Bá Cẩn

H. : KHKT, 2008 - (666 LE-C 2008)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction to manufacturing processes

Schey John A.

New York : Mc Graw - Hill book Comp., 1977 - New York : McGraw Hill Book Com, 1977 - (670 SCH 1977)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Nghiên cứu công nghệ sản xuất và ứng dụng một số chế phẩm sinh học trong phòng trừ bệnh hại cây trồng
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu công nghệ sản xuất và ứng dụng một số chế phẩm sinh học trong phòng trừ bệnh hại cây trồng

Nguyễn, Thị Chính; Hội nghị khoa học nữ lần thứ 5, Hà Nội, 2000

Nguyễn, T.C., et al. (2000). Nghiên cứu công nghệ sản xuất và ứng dụng một số chế phẩm sinh học trong phòng trừ bệnh hại cây trồng. Hội nghị khoa học nữ lần thứ 5, Hà Nội, 2000; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23863

Truy cập trực tuyến

9
Đổi mới quản lý công nghệ sản xuất chương trình truyền hình để nâng cao hiệu quả hoạt động của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đổi mới quản lý công nghệ sản xuất chương trình truyền hình để nâng cao hiệu quả hoạt động của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Ngô, Tạo Ngân; Trần, Văn Hải

Ngô, T. N. (2013). Đổi mới quản lý công nghệ sản xuất chương trình truyền hình để nâng cao hiệu quả hoạt động của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Luận văn thạc sỹ. Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 02050002061; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35278

Truy cập trực tuyến

10
Đổi mới quản lý công nghệ sản xuất chương trình truyền hình để nâng cao hiệu quả hoạt động của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 72
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đổi mới quản lý công nghệ sản xuất chương trình truyền hình để nâng cao hiệu quả hoạt động của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 72

Ngô, Tạo Ngân; Trần, Văn Hải

Ngô, Tạo Ngân. (2013). Đổi mới quản lý công nghệ sản xuất chương trình truyền hình để nâng cao hiệu quả hoạt động của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Luận văn Thạc sĩ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 02050002061; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35292

Truy cập trực tuyến

11
Nghiên cứu các quá trình hóa học nhằm nâng cao tỷ lệ gạo làm nguyên liệu thay thế trong công nghệ sản xuất bia : Luận án TS. Hoá học: 62 44 27 01
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu các quá trình hóa học nhằm nâng cao tỷ lệ gạo làm nguyên liệu thay thế trong công nghệ sản xuất bia : Luận án TS. Hoá học: 62 44 27 01

Nguyễn, Thị Thu Vinh; Lê, Đức Ngọc; Nguyễn, Văn Việt

Nguyễn, T.T.V. (2002). Nghiên cứu các quá trình hóa học nhằm nâng cao tỷ lệ gạo làm nguyên liệu thay thế trong công nghệ sản xuất bia. Luận án tiến sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; V_L6_00058; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36863

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Micros in process and product control

Berk A.A.

London : Collins, 1986 - (670.4 BER 1986)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Auxiliary paper mill equipment. Vol.1

Stephenson J.N.

New York. : McGraw-Hill , 1955 - (676 AUX 1955)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Measures for pushing up science and technology activities to serve agriculture in Thanh - Nghe - Tinh

Mai Thị Thanh Xuân

Economic and Forecasting magazine. 2003, Vol. 361 ( May )

2003

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Paper, prices and politics : an evaluation of the Swedish support to the Bai Bang project in Vietnam
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Paper, prices and politics : an evaluation of the Swedish support to the Bai Bang project in Vietnam

Blower Nicholas

Stockholm : Swedish International Development Cooperation Agency, 1999. - (338.4 PAP 1999) - ISBN9158676732

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Công nghệ sản xuất và kiểm tra cồn etylic

Nguyễn Đình Thưởng; Nguyễn Thanh Hằng

H. : KHKT, 2007 - (660 NG-T 2007)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Les plastiques dans l'emballage : polymères, technologies de mise en forme, recyclage
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Les plastiques dans l'emballage : polymères, technologies de mise en forme, recyclage

Reyne Maurice

P. : Hermes, 1991 - (688.8 REY 1991) - ISBN2866012917

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
L'usine intégrée
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

L'usine intégrée

Ingersoll engineers

Paris : Hermès, 1988 - (670.285 USI 1988) - ISBN2866011139

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nấm men công nghiệp

Lương Đức Phẩm

H. : KHKT , 2009 - (579 LU-P 2009)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Các phương pháp xác định chất lượng và nghiên cứu hoàn thiện công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng

Hoàng Văn Phong; Lưu Thị Hồng

H. : KHKT , 2011 - (666 HO-P 2011)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 33  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1986  (4)
 2. 1986đến1991  (7)
 3. 1992đến2003  (6)
 4. 2004đến2011  (8)
 5. Sau 2011  (8)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (25)
 2. Luận án, luận văn  (8)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (16)
 2. Vietnamese  (11)
 3. French  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...