skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 6.130.691  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The Real Business of Real Business: Corporate trust and integrity
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Real Business of Real Business: Corporate trust and integrity

Gordon, Pearson

9788740311334; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18868

Truy cập trực tuyến

2
Globalization from the Bottom Up
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Globalization from the Bottom Up

Coskun Samli, A.

978-0-387-77097-0; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/28515

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Real Business of Real Business Corporate trust and integrity

Pearson Gordon

Bookboon; 2015 - (658)

Truy cập trực tuyến

4
Marketing demystified : a self-teaching guide
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Marketing demystified : a self-teaching guide

Anselmo Donna.

New York : McGraw-Hill, c2010. - ISBN9780071737180;ISBN0071713913 (pbk.);ISBN0071737189;ISBN9780071713917 (pbk.)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Management and Governance of Networks Franchising Cooperatives andStrategic Alliances

Springer; 2017 - (658,005)

Truy cập trực tuyến

6
Making the Most of Big Data: Manager‘s Guide to Business Intelligence Success
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Making the Most of Big Data: Manager‘s Guide to Business Intelligence Success

Vladlena, Benson; Boobal Palanisamy, Kandasamy

9788740305203; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21988

Truy cập trực tuyến

7
Otto Neurath's Economics in Context
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Otto Neurath's Economics in Context

Uebel, Thomas E.; Nemeth, Elisabeth; Schmitz, Stefan W.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25093

Truy cập trực tuyến

8
Rational Choice and Social Welfare
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rational Choice and Social Welfare

M. Salles, P. K. Pattanaik, K. Suzumura, Prasanta K. Pattanaik, Koichi Tadenuma, Yongsheng Xu, Naoki Yoshihara.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26714

Truy cập trực tuyến

9
Bond Portfolio Optimization
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bond Portfolio Optimization

Michael Puhle.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26972

Truy cập trực tuyến

10
Antecedents of Venture Firms¿ Internationalization
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Antecedents of Venture Firms¿ Internationalization

Julia Christofor

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24697

Truy cập trực tuyến

11
Advances in Enterprise Engineering I
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advances in Enterprise Engineering I

Jan L. G. Dietz; Antonia Albani; Joseph Barjis

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24172

Truy cập trực tuyến

12
Public Policy in an Entrepreneurial Economy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public Policy in an Entrepreneurial Economy

Acs, Zoltan J.; Stough, Roger R.

978-0-387-72662-5; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26745

Truy cập trực tuyến

13
Advanced Data Mining Techniques
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advanced Data Mining Techniques

Olson, David L.; Delen, Dursun

978-3-540-76916-3; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23999

Truy cập trực tuyến

14
Quantitative Economics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quantitative Economics

Peter Bartelmus.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26738

Truy cập trực tuyến

15
Adaptive Scalarization Methods in Multiobjective Optimization
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adaptive Scalarization Methods in Multiobjective Optimization

Eichfelder, Gabriele

978-3-540-79159-1; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23959

Truy cập trực tuyến

16
Power, Freedom, and Voting
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Power, Freedom, and Voting

Braham, Matthew; Steffen, Frank

978-3-540-73381-2; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25672

Truy cập trực tuyến

17
Readings in Public Choice and Constitutional Political Economy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Readings in Public Choice and Constitutional Political Economy

Charles K. Rowley, Friedrich G. Schneider.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26724

Truy cập trực tuyến

18
Portfolios of Real Options
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Portfolios of Real Options

Brosch, Rainer

978-3-540-78298-8; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25611; http://doi.org/10.1007/978-3-540-78299-5

Truy cập trực tuyến

19
Potentials for Efficiency Increase in Modern Freight Forwarding
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Potentials for Efficiency Increase in Modern Freight Forwarding

Krajewska, Marta Anna

978-3-8349-0832-2; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25638

Truy cập trực tuyến

20
The Paradoxical Foundation of Strategic Management
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Paradoxical Foundation of Strategic Management

Rasche, Andreas

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25181

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 6.130.691  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (654.103)
 2. Toàn văn trực tuyến (6.125.695)
 3. Trong mục lục thư viện (5.748)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1955  (278.196)
 2. 1955đến1970  (47.063)
 3. 1971đến1986  (63.901)
 4. 1987đến2003  (397.464)
 5. Sau 2003  (5.307.505)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (5.850.086)
 2. German  (52.038)
 3. French  (34.649)
 4. Swedish  (26.064)
 5. Spanish  (20.561)
 6. Portuguese  (17.853)
 7. Czech  (8.794)
 8. Russian  (5.186)
 9. Undetermined  (3.674)
 10. Polish  (3.585)
 11. Vietnamese  (3.236)
 12. Indonesian  (2.782)
 13. Norwegian  (1.604)
 14. Italian  (1.442)
 15. Japanese  (1.111)
 16. Chinese  (1.098)
 17. Catalan  (939)
 18. Dutch  (937)
 19. Romanian  (777)
 20. Ukrainian  (764)
 21. Turkish  (635)
 22. Danish  (375)
 23. Lithuanian  (360)
 24. Slovak  (350)
 25. Afrikaans  (272)
 26. Korean  (257)
 27. Finnish  (213)
 28. Hungarian  (198)
 29. Greek  (177)
 30. Bulgarian  (120)
 31. Arabic  (115)
 32. Persian  (113)
 33. Estonian  (96)
 34. Serbo-Croatian  (67)
 35. Icelandic  (42)
 36. Serbian  (19)
 37. Maori  (9)
 38. Thai  (4)
 39. Macedonian  (4)
 40. Romany  (3)
 41. Hebrew  (3)
 42. Welsh  (1)
 43. Malay  (1)
 44. Germanic (Other)  (1)
 45. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. H - Social sciences.  (20.206)
 2. T - Technology .  (1.733)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Laplaca, Peter J
 2. Lindgreen, Adam
 3. LaPlaca, P.J.
 4. Lindgreen, A
 5. Moshirian, Fariborz

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...