skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 6.664  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Building a small business that Warren Buffett would love
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Building a small business that Warren Buffett would love

Brownlee Adam

Hoboken, N.J. : Wiley, c2012. - (658.022 BRO 2012) - ISBN9781118138885 (hardback);ISBN1118138880 (hardback)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Self-Defense Finance For small Businesses

Yegge Wilbur M.

New York : John Wiley & Sons , 1995 - (658.1592 YEG 1995)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Computer accounting with QuickBooks Pro 2007
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computer accounting with QuickBooks Pro 2007

Ulmer Donna

Boston : McGraw-Hill/Irwin, 2008 - (657 ULM 2008) - ISBN9780073526836

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
QuickBooks 2010 : the official guide : for QuickBooks Pro users
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

QuickBooks 2010 : the official guide : for QuickBooks Pro users

Capachietti Leslie

New York: Mc Graw Hill , 2010 - (657 CAP 2010) - ISBN9780071633383

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

How to Write a Business Plan

McKeever Mike P.; Goldoftas Lisa; Pakroo Peri H

Berkeley, CA : Nolo.com, 1999.

Truy cập trực tuyến

6
Find grant funding now! : the five-step prosperity process for entrepreneurs and business
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Find grant funding now! : the five-step prosperity process for entrepreneurs and business

Aubrey Sarah Beth.

Hoboken, New Jersey : Wiley, [2014] - (658.15224 AUB 2014) - ISBN9781118710487 (hardback)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Angel investing : matching startup funds with startup companies : the guide for entrepreneurs, individual investors, and venture capitalists
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Angel investing : matching startup funds with startup companies : the guide for entrepreneurs, individual investors, and venture capitalists

Van Osnabrugge Mark; Robinson Robert J.

San Francisco : Jossey-Bass, c2000. - (658.15 VAN 2000) - ISBN0787952028 (acid-free paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

How to write a business plan  10th ed

McKeever Mike P

Nolo; 2011 - (658.15224 MCK 2011)

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Knowledge as a Value: The Ideas of A-Growth and Commons

Machado, Nílson José

Revista Contabilidade & Finanças, 01 April 2015, Vol.26(67), pp.07-10 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1808-057X ; DOI: 10.1590/1808-057x201590020

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editorial

Frezatti, Fábio

Revista Contabilidade & Finanças, 01 August 2013, Vol.24(62), pp.101-101 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1808-057X ; DOI: 10.1590/S1519-70772013000200001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Positivism and “alternative” accounting research

Major, Maria João

Revista Contabilidade & Finanças, 01 August 2017, Vol.28(74), pp.173-178 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1808-057X ; DOI: 10.1590/1808-057x201790190

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editorial

Frezatti, Fábio

Revista Contabilidade & Finanças, 01 August 2012, Vol.23(59), pp.87-87 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1808-057X ; DOI: 10.1590/S1519-70772012000200001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

2016 EDITORIAL INFORMATION

Revista Contabilidade & Finanças, 01 April 2017, Vol.28(73), pp.148-165 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1808-057X ; DOI: 10.1590/1808-057x201790170

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

EDITORIAL

Frezatti, Fábio

Revista Contabilidade & Finanças, 01 August 2014, Vol.25(65), pp.103-103 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1808-057X ; DOI: 10.1590/S1519-70772014000200001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

APRESENTAÇÃO

Frezatti, Fábio

Revista Contabilidade & Finanças, 01 December 2015, Vol.26(69), pp.241-242 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1808-057X ; DOI: 10.1590/1808-057x201590060

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PRESENTATION

Frezatti, Fábio

Revista Contabilidade & Finanças, 01 April 2015, Vol.26(67), pp.05-06 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1808-057X ; DOI: 10.1590/1808-057x201590010

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editorial

Martins, Gilberto de Andrade

Revista Contabilidade & Finanças, 01 April 2011, Vol.22(55), pp.4-4 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1808-057X ; DOI: 10.1590/S1519-70772011000100001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PRESENTATION

Frezatti, Fábio

Revista Contabilidade & Finanças, 01 August 2015, Vol.26(68), pp.119-120 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1808-057X ; DOI: 10.1590/1808-057x201590040

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Errata

Anonymous;

Revista Contabilidade & Finanças, 01 April 2016, Vol.27(70), pp.138-138 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1808-057X ; DOI: 10.1590/S1413-925120000204-errata

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Presentation

Frezatti, Fábio

Revista Contabilidade & Finanças, 01 April 2016, Vol.27(70), pp.5-6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1808-057X ; DOI: 10.1590/1808-057x201590080

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 6.664  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1968  (33)
 2. 1968đến1982  (106)
 3. 1983đến1993  (621)
 4. 1994đến2005  (1.714)
 5. Sau 2005  (4.181)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (4.390)
 2. Portuguese  (1.722)
 3. Spanish  (472)
 4. French  (381)
 5. Afrikaans  (158)
 6. German  (9)
 7. Turkish  (2)
 8. Czech  (2)
 9. Korean  (1)
 10. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. H - Social sciences.  (212)
 2. K - Law.  (13)
 3. Q - Science.  (9)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Frezatti, Fábio
 2. López Herrera, Francisco
 3. Martins, Eliseu
 4. Rueda-Delgado, Gabriel
 5. van Vuuren, Gary

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...