skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 2.840.550  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Concepts of Biology
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Concepts of Biology

Samantha, Fowler; Rebecca, Roush; James, Wise

613 tr.; 1938168119; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17975

Truy cập trực tuyến

2
Formal Methods in Systems Biology
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Formal Methods in Systems Biology

Fisher, Jasmin

978-3-540-68410-7; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26373

Truy cập trực tuyến

3
Advances in Evolutionary Developmental Biology
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advances in Evolutionary Developmental Biology

Todd Streelman, J.

9781118707449; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/28973

Truy cập trực tuyến

4
Developmental Biology Protocols : Volume III
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Developmental Biology Protocols : Volume III

Tuan, Rocky S.; Lo, Cecilia W.

9781592590667; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/28954

Truy cập trực tuyến

5
Developmental Biology
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Developmental Biology

GILBERT, SCOTT F.

978-0-87893-384-6; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32696

Truy cập trực tuyến

6
Developmental Biology Protocols : Volume I
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Developmental Biology Protocols : Volume I

Lo, Cecilia W.; Tuan, Rocky S.

978-1-59259-685-0; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/28957

Truy cập trực tuyến

7
Molecular Methods in Developmental Biology : Xenopus and Zebrafish
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Molecular Methods in Developmental Biology : Xenopus and Zebrafish

Matthew, Guille

9781592596782; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/28978

Truy cập trực tuyến

8
Developmental Biology Protocols : Volume II
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Developmental Biology Protocols : Volume II

Tuan, Rocky S.; Lo, Cecilia W.

Methods in Molecular Biology; 136; 9781592590650; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/28977

Truy cập trực tuyến

9
Galactose regulon of yeast : from genetics to systems biology
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Galactose regulon of yeast : from genetics to systems biology

Bhat, Paike Jayadeva

9783540740148; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/27792

Truy cập trực tuyến

10
A practical guide to biomedical research : for the aspiring scientist
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A practical guide to biomedical research : for the aspiring scientist

Agger, Peter; Stephenson, Robert S.; Hasenkam, Michael J.

9783319635828; 3319635824; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62134

Truy cập trực tuyến

11
Basic radiation biology
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Basic radiation biology

Pizzarello Donald J.; Witcofski Richard L

Philadelphia : Lea & Febiger, 1975. - (570 PIZ 1975) - ISBN0812105222

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Developmental Biology

SCOTT F GILBERT

Sinauer Associates Inc; 2010

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Developmental Biology Protocols Volume I

Walker John M Lo Cecilia W Rocky S Tuan

Totowa NJ Humana Press Inc 2000; 2000

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Developmental Biology Protocols Volume III

Rocky S Tuan

Totowa NJ Humana Press Inc 2000; 2000

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Developmental Biology Protocols Volume II

Tuan Rocky S Lo Cecilia W

Totowa NJ Humana Press Inc 2000; 2000

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Molecular Methods in Developmental Biology Xenopus and Zebrafish

Matthew Guille

Totowa NJ Humana Press Inc 1999; 1999

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction to Cancer Biology

Hejmadi Momna

Bookboon; 2014 - (616.99/4)

Truy cập trực tuyến

18
The Nature of life : critical thinking workbook to accompany
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Nature of life : critical thinking workbook to accompany

Postlethwait John H.; Hopson Janet L; Patt Gail R

New York : McGraw-Hill, Inc., 1995 - (570 POS 1995) - ISBN0070506663

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Textbook of modern Biology

Nason Alvin.

New york : John Wiley & Sons, INC , 1965 - (570.71 NAS 1965)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Life

Lewis Ricki

Dubuque, Iowa : WCB , 1995 - (570 LEW 1995)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 5 phiên bản

Kết quả 1 - 20 của 2.840.550  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (2.068.367)
 2. Toàn văn trực tuyến (2.840.237)
 3. Trong mục lục thư viện (227)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1957  (25.324)
 2. 1957đến1972  (64.937)
 3. 1973đến1988  (223.126)
 4. 1989đến2005  (618.774)
 5. Sau 2005  (1.888.849)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Chủ đề 

 1. Biology  (2.000.269)
 2. Animals  (623.426)
 3. Humans  (533.314)
 4. Chemistry  (460.429)
 5. Molecular biology  (251.209)
 6. Female  (225.023)
 7. Male  (198.298)
 8. Life Sciences  (153.182)
 9. Mice  (150.634)
 10. Proteins  (144.082)
 11. Gene Expression  (122.358)
 12. Engineering  (111.108)
 13. Genes  (97.214)
 14. Amino Acid Sequence  (94.050)
 15. Molecular Sequence Data  (82.102)
 16. Mutation  (82.077)
 17. Signal Transduction  (70.869)
 18. Environmental sciences  (70.389)
 19. Genomics  (63.983)
 20. Physics  (54.457)
 21. Stem Cells  (37.422)
 22. Neurons  (35.213)
 23. Cells (Biology)  (31.529)
 24. Chromatin  (17.808)
 25. Social Sciences  (15.574)
 26. Transcription (Genetics)  (15.197)
 27. Earth Sciences  (13.774)
 28. Medical Schools  (11.513)
 29. Health Sciences  (4.974)
 30. Information technology  (443)
 31. Agriculture Sciences  (175)
 32. Arts and Humanities  (116)
 33. Sinh học  (100)
 34. Sinh vật học  (36)
 35. Thực vật  (32)
 36. Sinh học phân tử  (30)
 37. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (2.374.418)
 2. Portuguese  (39.756)
 3. Japanese  (29.278)
 4. French  (16.875)
 5. German  (9.929)
 6. Spanish  (9.404)
 7. Chinese  (1.684)
 8. Swedish  (1.426)
 9. Norwegian  (1.237)
 10. Russian  (1.175)
 11. Korean  (785)
 12. Italian  (418)
 13. Undetermined  (412)
 14. Dutch  (204)
 15. Turkish  (153)
 16. Polish  (153)
 17. Danish  (84)
 18. Ukrainian  (73)
 19. Hungarian  (35)
 20. Czech  (33)
 21. Persian  (31)
 22. Serbo-Croatian  (26)
 23. Basque  (25)
 24. Romanian  (23)
 25. Finnish  (15)
 26. Afrikaans  (12)
 27. Greek  (11)
 28. Arabic  (10)
 29. Slovak  (9)
 30. Lithuanian  (8)
 31. Macedonian  (7)
 32. Vietnamese  (5)
 33. Welsh  (1)
 34. Icelandic  (1)
 35. Thai  (1)
 36. Hebrew  (1)
 37. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. National Library of Medicine
 2. Li, Wei
 3. Zhang, Feng
 4. Aebersold, Ruedi
 5. Clevers, Hans

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...