skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 2.777.763  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Priciples of Biochemistry : General Aspects

New York : Mc Graw-Hill book , 1983

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Frontier perspectives

ISSN1062-4767

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

BMC Biotechnology

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

BMC Complementary and Alternative Medicine

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biogeosciences discussions

ISSN1810-6277

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bioseparation

ISSN0923-179X

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of Plant Biochemistry and Biotechnology

ISSN0971-7811

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reactive & functional polymers

ISSN1381-5148

Truy cập trực tuyến

9
The Nuclear Receptor Superfamily
The Nuclear Receptor Superfamily
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Nuclear Receptor Superfamily

ISBN1-60327-574-6;ISBN1-60327-575-4

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biofilm

ISSN1360-3655

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proteome

ISSN1439-7277

Truy cập trực tuyến

12
Biochemistry
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biochemistry

Mckee Trudy.; McKee James R

Dubuque, IA : Wm. C. Brown, c1996. - Boston : Wm. C. Brown pub, 1996 - (QD415 .M36 1996) - (572 McK 1996) - ISBN0697211592

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Outlines of biochemistry

Brueming G; Conn E.E; Doi R.H; Stumpf P.K

New York : John Wiley & Sons, 1987 - (572 OUT 1987)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biochemistry

Zubay Geoffrey L.

Dubuque, IA : Wm.C. Brown Publishers , 1993 - (612 ZUB 1993)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Principles of biochemistry
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Principles of biochemistry

Zubay Geoffrey L.; Parson William W; Vance Dennis E

Dubuque, Iowa : Wm. C. Brown, c1995 - (572 ZUB 1995) - ISBN0697142752

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Principles of biochemistry
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Principles of biochemistry

Horton H. Robert

Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall, c2006 - (612 PRI 2006) - ISBN0131453068

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Concepts in biochemistry
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Concepts in biochemistry

Boyer Rodney F.

Hoboken, NJ : Wiley, c2006. - (572 BOY 2006) - ISBN0471661791 (cloth/CD-ROM : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Biochemistry : the molecular basis of life
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biochemistry : the molecular basis of life

Mckee Trudy.; McKee James R

Boston : McGraw-Hill, c2003. - (572 McK 2003) - ISBN007231592X (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
19
Biochemistry demystified
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biochemistry demystified

Walker Sharon; McMahon David

New York ; London : McGraw-Hill, c2008. - ISBN97880071495998 (pbk.);ISBN0071495991 (pbk.)

Truy cập trực tuyến

20
Essential biochemistry
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Essential biochemistry

Pratt Charlotte W.; Cornely Kathleen

Hoboken, N.J. : Wiley ; Chichester : John Wiley [distributor], 2014 - (572 PRA 2014) - ISBN9781118083505

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 2.777.763  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1957  (9.819)
 2. 1957đến1971  (23.601)
 3. 1972đến1986  (155.684)
 4. 1987đến2002  (603.541)
 5. Sau 2002  (1.977.880)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Chủ đề 

 1. Biochemistry  (2.663.245)
 2. Medicine  (2.496.365)
 3. Microbiology  (2.470.139)
 4. Chemistry  (2.450.262)
 5. Physics  (593.431)
 6. Enzymes  (161.621)
 7. Cell Biology  (72.633)
 8. Biology  (49.859)
 9. Plant Biochemistry  (45.058)
 10. Life Sciences  (41.736)
 11. Biophysics  (40.557)
 12. Physiology  (38.579)
 13. Proteins  (25.027)
 14. Sciences (General)  (23.415)
 15. Research Article  (23.144)
 16. Neuroscience  (15.404)
 17. Photosynthesis  (11.491)
 18. Genes  (10.215)
 19. Amino Acids  (6.461)
 20. Engineering  (6.435)
 21. Protein Binding  (5.458)
 22. Environmental Sciences  (2.433)
 23. Crystal Structure  (2.140)
 24. Ligands (Biochemistry)  (1.390)
 25. Health Sciences  (881)
 26. Social Sciences  (313)
 27. Agriculture Sciences  (68)
 28. Information technology  (44)
 29. Chemical Engineering and Technology  (26)
 30. Hóa sinh  (23)
 31. Hoá sinh  (15)
 32. Hoá sinh học  (14)
 33. Hóa sinh học  (11)
 34. Sinh học  (11)
 35. Sinh hoá học  (10)
 36. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (2.260.659)
 2. French  (640.170)
 3. German  (371.663)
 4. Chinese  (281.263)
 5. Japanese  (77.581)
 6. Spanish  (76.469)
 7. Korean  (75.524)
 8. Russian  (51.488)
 9. Portuguese  (40.186)
 10. Danish  (24.931)
 11. Norwegian  (12.692)
 12. Finnish  (11.985)
 13. Polish  (6.479)
 14. Italian  (5.780)
 15. Hungarian  (4.759)
 16. Czech  (4.659)
 17. Dutch  (4.338)
 18. Romanian  (2.796)
 19. Ukrainian  (2.709)
 20. Hebrew  (2.517)
 21. Greek  (2.330)
 22. Turkish  (1.576)
 23. Arabic  (287)
 24. Lithuanian  (85)
 25. Icelandic  (61)
 26. Vietnamese  (9)
 27. Persian  (7)
 28. Slovak  (2)
 29. Thai  (2)
 30. Basque  (2)
 31. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. Q - Science.  (1.922)
 2. R - Medicine.  (570)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Zhang, Lei
 2. Uversky, Vladimir N.
 3. Permyakov, Eugene A.
 4. Wang, Ying
 5. Hofmann, Andreas

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...