skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CallMinder™ — the development of BT’s new telephone answering service

Beacham, K. ; Barrington, S.

BT Technology Journal, 2007, Vol.25(3), pp.143-150 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1358-3948 ; E-ISSN: 1573-1995 ; DOI: 10.1007/s10550-007-0069-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

International trade and the environment: implications of the General Agreement on Tariffs and Trade for the future of environmental protection efforts

Beacham, K. Gwen

Colorado Journal of International Environmental Law and Policy, Summer, 1992, Vol.3(2), p.655-682

ISSN: 1050-0391

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CIEL - the Center for International Environmental Law. (1992 Semiannual Survey)

Beacham, K. Gwen

Colorado Journal of International Environmental Law and Policy, Wntr, 1993, Vol.4(1), p.217-224

ISSN: 1050-0391

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Temperature-sensitive mutants of Escherichia coli requiring saturated and unsaturated fatty acids for growth: isolation and properties

Harder, M E ; Beacham, I R ; Cronan, J E ; Beacham, K ; Honegger, J L ; Silbert, D F

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, November 1972, Vol.69(11), pp.3105-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; PMID: 4564200 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intracellular thymidine triphosphate concentrations in wild type and in thymine requiring mutants of Escherichia coli 15 and K12

Beacham, I R ; Beacham, K ; Zaritsky, A ; Pritchard, R H

Journal of molecular biology, 28 August 1971, Vol.60(1), pp.75-86 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2836 ; PMID: 4937195 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the localisation of enzymes of deoxynucleoside catabolism in Escherichia coli

Beacham, I.R ; Yagil, E ; Beacham, K ; Pritchard, R.H

FEBS Letters, 1971, Vol.16(2), pp.77-80 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0014-5793 ; E-ISSN: 1873-3468 ; DOI: 10.1016/0014-5793(71)80336-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Acid Rain Science and Politics in Japan: A History of Knowledge and Action toward Sustainability.

Gwen Beacham, K

Environmental History, 2005, Vol. 10(1), pp.139-140 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1084-5453 ; E-ISSN: 1930-8892 ; DOI: 10.1093/envhis/10.1.139

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1972  (2)
 2. 1972đến1991  (1)
 3. 1992đến1992  (1)
 4. 1993đến2005  (2)
 5. Sau 2005  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Beacham, K.
 2. Beacham, I.R
 3. Beacham
 4. Beacham, K. Gwen
 5. Beacham, Kathryn

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...