skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính trong quá trình thực hiện tự chủ ở Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Luận văn ThS Quản trị Kinh doanh 60 34 05

Bùi Thị Thanh Hương

ĐHKT; 2014

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu
3
现代汉语 “经常”、“往往” 等时频副词对比研究 并与越南语相应副词对比 = Nghiên cứu đối chiếu phó từ chỉ tần suất về thời gian “经常”, “往往” trong tiếng Hán hiện đại, và đối chiếu với phó từ tương ứng trong tiếng Việt. Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 10
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

现代汉语 “经常”、“往往” 等时频副词对比研究 并与越南语相应副词对比 = Nghiên cứu đối chiếu phó từ chỉ tần suất về thời gian “经常”, “往往” trong tiếng Hán hiện đại, và đối chiếu với phó từ tương ứng trong tiếng Việt. Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 10

Bùi, Thị Thanh Hương; Vũ, Thị Hà, người hướng dẫn

04053000084; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/40184

Truy cập trực tuyến

4
Hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính trong quá trình thực hiện tự chủ ở Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội : Luận văn ThS. Quản trị Kinh doanh : 60 34 05
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính trong quá trình thực hiện tự chủ ở Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội : Luận văn ThS. Quản trị Kinh doanh : 60 34 05

Bùi, Thị Thanh Hương; Phạm, Văn Ngọc , người hướng dẫn

00050003409; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/47427

Truy cập trực tuyến

5
Đánh giá công bố khoa học của giảng viên Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội giai đoạn 2010 - 2019: Tiếp cận phân tích dữ liệu
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đánh giá công bố khoa học của giảng viên Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội giai đoạn 2010 - 2019: Tiếp cận phân tích dữ liệu

Bùi, Thị Thanh Hương; Trần, Văn Công; Nguyễn, Hà Nam; Trần, Xuân Quang

Bùi, T. T. H., et al. (2019). Đánh giá công bố khoa học của giảng viên Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội giai đoạn 2010 - 2019: Tiếp cận phân tích dữ liệu. VNU Journal of Science: Education Research, Vol. 35, No. 4 (2019) 12-24; 2588-1159; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/68163; https://doi.org/10.25073/2588-1159/vnuer.4323

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu
7
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thể thơ tự do trong thơ trữ tình Việt Nam 1975-2000 : Luận văn ThS. Văn học: 60 22 34

Bùi Thị Thanh Hương; Lê Văn Lân người hướng dẫn

H. : ĐHKHXH & NV, 2009 - (895.9221009 BU-H 2009)

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính trong quá trình thực hiện tự chủ ở Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05

Bùi Thị Thanh Hương; Phạm Văn Ngọc người hướng dẫn

H. : ĐHKT , 2014 - (658.151 BU-H 2014)

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...