skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 2.275  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hướng dẫn giải nhanh bài tập hóa học : bài giảng chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi và luyện thi đại học. Tập 3

Cao Cự Giác

H. : ĐHQGHN, 2009 - (540.76 CA-G(3) 2009)

Truy cập trực tuyến

Xem 3 phiên bản
2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giải bài tập hóa học 10 : nâng cao

Cao Văn Đưa; Huỳnh Văn Út; Nguyễn Văn Duyên

H. : ĐHQGHN, 2009 - (540.76 CA-Đ 2009)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bài tập đại số tuyến tính

Phan Huy Phú; Phan Huy Phú

H. : ĐHQGHN, 2002 - (512.5076 PH-P 2002)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bài tập vật lí lí thuyết. Tập 1

Lê Trọng Tường; Nguyễn Hữu Mình; Tạ Duy Lợi; Đỗ Đình Thanh

H. : ĐHQGHN, 2007 - (530.1 BAI(1) 2007)

Truy cập trực tuyến

Xem 3 phiên bản
5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hướng dẫn giải nhanh bài tập hóa học : bài giảng chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi và luyện thi đại học. Tập 2

Cao Cự Giác

H. : ĐHQGHN, 2009 - (540.76 CA-G(2) 2009)

Truy cập trực tuyến

Xem 3 phiên bản
6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giải bài tập giải tích 12

Nguyễn Vũ Thanh; Trần Minh Chiến

H. : ĐHQGHN, 2010 - (515 NG-T 2010)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giải bài tập hình học 12

Nguyễn Vũ Thanh; Trần Minh Chiến

H. : ĐHQGHN, 2010 - (516.0076 NG-T 2010)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hướng dẫn giải bài tập xác suất thống kê

Tống Đình Quỳ

H. : ĐHQGHN, 2004 - (519.2076 TO-Q 2004)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

<500 = Năm trăm> bài toán cơ bản và mở rộng 11

Dương Đức Kim; Đỗ Duy Đồng

H. : ĐHQGHN, 2010 - (510.76 DU-K 2010)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giải bài tập hình học 11

Nguyễn Vũ Thanh; Trần Minh Chiến

H. : ĐHQGHN, 2010 - (516.0076 NG-T 2010)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hướng dẫn giải bài tập giải tích toán học. Tập 1

Nguyễn Thuỷ Thanh; Đỗ Đức Giáo

H. : ĐHQGHN, 2008 - (515 NG-T(1) 2008)

Truy cập trực tuyến

Xem 3 phiên bản
12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ôn luyện bài tập thi đại học sinh học

Lê Đình Trung Chủ biên; Trịnh Nguyên Giao

H. : ĐHQGHN, 2006 - (570.76 ONL 2006)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bài tập trắc nghiệm vật lí 10

Trần Trọng Hưng

H. : ĐHQGHN, 2008 - (530.07 TR-H 2008)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hướng dẫn giải bài tập hình học 10 : tóm tắt lý thuyết, bài tập căn bản, bài tập tương tự và nâng cao

Lê Ngọc Hải; Mai Xuân Đông; Nguyễn Văn Lộc chủ biên; Trần Quang Tài; Trịnh Minh Lâm

H. : ĐHQGHN, 2009 - (516.0076 HUO 2009)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bài tập trắc nghiệm tích hợp Sinh học 11

Vũ Đức Lưu

H. : ĐHQGHN, 2010 - (570.76 VU-L 2010)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chuẩn bị kiến thức trả lời câu hỏi và bài tập trắc nghiệm vật lí 11 : ban Khoa học tự nhiên

Lê Gia Thuận

H. : ĐHQGHN, 2010 - (530.076 LE-T 2010)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bài tập toán cao cấp. Tập 3, phép tính giải tích nhiều biến số

Nguyễn Hồ Quỳnh; Nguyễn Đình Trí; Tạ Văn Đĩnh

H. : Giáo dục, 2007 - (510.76 BAI(3) 2007)

Truy cập trực tuyến

Xem 9 phiên bản
18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giải bài tập vật lí 6

Vũ Thị Phát Minh

H. : ĐHQGHN, 2009 - (530.076 GIA 2009)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bài tập giải tích hàm

Nguyễn Văn Khuê; Lê Mậu Hải

H. : ĐHQGHN, 2004 - (515.7 NG-K 2004)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Học tốt hóa học 8

Võ Đại Mau

H. : ĐHQGHN, 2008 - (540.76 VO-M 2008)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản

Kết quả 1 - 20 của 2.275  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (598)
 2. Trong mục lục thư viện (1.363)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1973  (26)
 2. 1973đến1984  (89)
 3. 1985đến1995  (94)
 4. 1996đến2007  (976)
 5. Sau 2007  (1.278)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (1.964)
 2. Luận án, luận văn  (303)
 3. Bài báo  (8)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Vietnamese  (1.226)
 2. English  (856)
 3. Undetermined  (62)
 4. German  (23)
 5. Korean  (14)
 6. French  (12)
 7. Russian  (8)
 8. Japanese  (6)
 9. Venda  (1)
 10. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Lương Duyên Bình
 2. Ngô Ngọc An
 3. Nguyễn Đức Tấn
 4. Mai Trọng Ý
 5. Trần Trung Ninh

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...