skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An integrated approach to concept evaluation in a new product development

Aya, Zeki

Journal of Intelligent Manufacturing, Oct 2016, Vol.27(5), pp.991-1005 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09565515 ; E-ISSN: 15728145 ; DOI: 10.1007/s10845-014-0930-7

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An intelligent approach to supplier evaluation in automotive sector

Aya, Zeki ; Samanlioglu, Funda

Journal of Intelligent Manufacturing, Aug 2016, Vol.27(4), pp.889-903 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09565515 ; E-ISSN: 15728145 ; DOI: 10.1007/s10845-014-0922-7

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A fuzzy QFD approach to determine supply chain management strategies in the dairy industry

Aya, Zeki ; Samanlioglu, Funda ; Büyüközkan, Gülçin

Journal of Intelligent Manufacturing, Dec 2013, Vol.24(6), pp.1111-1122 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09565515 ; E-ISSN: 15728145 ; DOI: 10.1007/s10845-012-0639-4

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ayag, Zeki
  2. Aya, Zeki
  3. Ayag, Z
  4. Ayağ, Zeki
  5. Samanlioglu, F

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...