skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The European administrative elite
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The European administrative elite

Armstrong, John Alexander

ISBN: 0691075514

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The European Administrative Elite

Armstrong, John Alexander

ISBN: ; E-ISBN: 978-1-4008-6705-9 ; DOI: 10.1515/9781400867059

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PROCÉDÉS ET PATCHES POUR LA RÉPARATION DE STRATIFIÉS COMPOSITES
METHODS AND PATCHES FOR REPAIRING COMPOSITE LAMINATES

Armstrong, John Alexander ; Hanna, Samuel Colin ; Robb, Steven David ; Bloomer, Timothy

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sources of administration behavior some Soviet and Western European comparisons

Armstrong, John Alexander

American political science review [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-0554

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The relocation of the Soviet commissariats in World War II

Armstrong, John Alexander

Wissenschaft, Wirtschaft und Technik, 1969

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The ethnic scene in the Soviet Union the view of the dictatorship

Armstrong, John Alexander

Ethnic minorities in the Soviet Union, 1968

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Communist political systems as vehicles for modernization

Armstrong, John Alexander

Political development in changing societies, 1971

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tsarist and Soviet elite administrators

Armstrong, John Alexander

Slavic review [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037-6779

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Old-regime administrative elites prelude to modernization in France, Prussia and Russia

Armstrong, John Alexander

Revue internationale des sciences administratives [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0303-965X

Toàn văn không sẵn có

10
The politics of totalitarianism the Communist party of the Soviet Union from 1934 to the present
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The politics of totalitarianism the Communist party of the Soviet Union from 1934 to the present

Armstrong, John Alexander

Toàn văn không sẵn có

11
Ukrainian nationalism 1939 - 1945
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ukrainian nationalism 1939 - 1945

Armstrong, John Alexander

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Change in Soviet policies after Khrushchevs̕ fall

Armstrong, John Alexander

European politics

Toàn văn không sẵn có

13
The Soviet bureaucratic elite a case study of the Ukrainian apparatus
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Soviet bureaucratic elite a case study of the Ukrainian apparatus

Armstrong, John Alexander

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Party bifurcation and elite interests

Armstrong, John Alexander

Soviet studies / Information supplement

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1961  (2)
 2. 1961đến1965  (2)
 3. 1966đến1968  (2)
 4. 1969đến1972  (5)
 5. Sau 1972  (3)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Tạp chí  (5)
 2. Sách  (5)
 3. Bài báo  (3)
 4. Sáng chế  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (6)
 2. French  (1)
 3. German  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...