skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 1.883  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
European Stroke Conference - European Stroke Conference
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

European Stroke Conference - European Stroke Conference

中国现代神经疾病杂志 - Chinese Journal of Contemporary Neurology and Neurosurgery, 2014, Issue 01, pp.55-55 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1672-6731

Toàn văn sẵn có

2
INSTRUCTIONS FOR A UTHORS - INSTRUCTIONS FOR A UTHORS
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

INSTRUCTIONS FOR A UTHORS - INSTRUCTIONS FOR A UTHORS

纳米研究:英文版 - Nano Research, 2013, Vol.6(09), pp.I0002-I0003 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1998-0124

Toàn văn sẵn có

3
INSTRUCTIONS FOR A UTHORS - INSTRUCTIONS FOR A UTHORS
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

INSTRUCTIONS FOR A UTHORS - INSTRUCTIONS FOR A UTHORS

纳米研究:英文版 - Nano Research, 2011, Vol.4(05), pp.I0003-I0004 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1998-0124

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fostering transfer of websearchers’ evaluation skills: A field test of two transfer theories

Walraven, Amber ; Brand-Gruwel, Saskia ; Boshuizen, Henny P.A

Computers in Human Behavior, 2010, Vol.26(4), pp.716-728 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0747-5632 ; E-ISSN: 1873-7692 ; DOI: 10.1016/j.chb.2010.01.008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
爱“上网”的蜘蛛
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

爱“上网”的蜘蛛

小学生导刊:中年级版, 2012, Issue 11, pp.60-60

ISSN: 1673-3983

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Detecting Anonymising Proxy Usage on the Internet

O’Flaherty, Ronan ; Curran, Kevin

Wireless Personal Communications, 2014, Vol.75(4), pp.2021-2036 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0929-6212 ; E-ISSN: 1572-834X ; DOI: 10.1007/s11277-013-1451-y

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

FAME, the Flux Analysis and Modeling Environment

Boele, Joost ; Olivier, Brett ; Teusink, Bas; Life Sciences and Health

BMC Systems Biology, 2012, Vol.6(8), pp.urn:issn:1752-0509 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: ; ISSN: 1752-0509

Toàn văn sẵn có

8
25th Annual Meeting of North American Skull Base Society - 25th Annual Meeting of North American Skull Base Society
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

25th Annual Meeting of North American Skull Base Society - 25th Annual Meeting of North American Skull Base Society

中国现代神经疾病杂志 - Chinese Journal of Contemporary Neurology and Neurosurgery, 2015, Issue 01, pp.62-62 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1672-6731

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Loopedia, a database for loop integrals

Bogner, C ; Borowka, S ; Hahn, T ; Heinrich, G ; Jones, S.P ; Kerner, M ; Von Manteuffel, A ; Michel, M ; Panzer, E ; Papara, V

Computer Physics Communications, April 2018, Vol.225, pp.1-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-4655 ; E-ISSN: 1879-2944 ; DOI: 10.1016/j.cpc.2017.12.017

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
RHEL下开源www服务器的部署
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

RHEL下开源www服务器的部署

孙涛

信息与电脑:理论版, 2015, Issue 14, pp.100-101

ISSN: 1003-9767

Toàn văn sẵn có

11
投稿须知
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

投稿须知

学术月刊 - Academic Monthly, 2016, Vol.48(04), pp.F0003-F0003

ISSN: 0439-8041

Toàn văn sẵn có

12
投稿须知
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

投稿须知

学术月刊 - Academic Monthly, 2016, Vol.48(03), pp.F0003-F0003

ISSN: 0439-8041

Toàn văn sẵn có

13
投稿须知
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

投稿须知

学术月刊 - Academic Monthly, 2016, Vol.48(02), pp.F0003-F0003

ISSN: 0439-8041

Toàn văn sẵn có

14
投稿须知
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

投稿须知

学术月刊 - Academic Monthly, 2016, Vol.48(10), pp.F0003-F0003

ISSN: 0439-8041

Toàn văn sẵn có

15
78动漫第2届英利杯科幻模型大赛结果发布
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

78动漫第2届英利杯科幻模型大赛结果发布

模型世界 - Model World, 2012, Issue 11, pp.114-115

ISSN: 1008-8016

Toàn văn sẵn có

16
看上去很“糗”
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

看上去很“糗”

陈琰娇

中国图书评论 - China Book Review, 2013, Issue 06, pp.34-38

ISSN: 1002-235X

Toàn văn sẵn có

17
MuseWebOPAC配置问题举例
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MuseWebOPAC配置问题举例

尹永

内蒙古科技与经济 - Inner Mongolia Scientech and Economy, 2013, Issue 14, pp.62-63

ISSN: 1007-6921

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

La Web como utopía

Casacuberta, David

Temes de disseny, 2011, Issue 27

Toàn văn sẵn có

19
投稿须知
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

投稿须知

学术月刊 - Academic Monthly, 2017, Vol.49(11), pp.F0003-F0003

ISSN: 0439-8041

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

La Web com a utopia

Casacuberta, David

Temes de disseny, 2011, Issue 27

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 1.883  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (634)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1994  (14)
 2. 1994đến1999  (469)
 3. 2000đến2005  (531)
 4. 2006đến2012  (477)
 5. Sau 2012  (345)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (937)
 2. Japanese  (199)
 3. Chinese  (81)
 4. Czech  (41)
 5. Spanish  (32)
 6. German  (21)
 7. Swedish  (18)
 8. Portuguese  (17)
 9. Polish  (13)
 10. French  (11)
 11. Korean  (7)
 12. Slovak  (4)
 13. Catalan  (3)
 14. Italian  (3)
 15. Hungarian  (2)
 16. Norwegian  (2)
 17. Persian  (2)
 18. Russian  (1)
 19. Serbo-Croatian  (1)
 20. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. CERN Video Productions
 2. Ninomiya, Seishi
 3. 二宮 正士
 4. 南石 晃明
 5. Machida, Takemi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...