skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 151.125  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Deodorization of food wastewater by using strong oxidants
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Deodorization of food wastewater by using strong oxidants

Le, Duc Manh

p. 30-34; http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4779

Truy cập trực tuyến

2
Occurrence, fate and antibiotic resistance of fluoroquinolone antibacterials in hospital wastewaters in Hanoi, Vietnam
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Occurrence, fate and antibiotic resistance of fluoroquinolone antibacterials in hospital wastewaters in Hanoi, Vietnam

Hoang Thi Thuong; Pham Hung Viet; Pham Ngoc Ha

ISIKNOWLEDGE; 0045-6535; 1879-1298; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/30251

Truy cập trực tuyến

3
The role of aquatic plants and microorganisms in domestic wastewater treatment
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The role of aquatic plants and microorganisms in domestic wastewater treatment

Loan, Nguyen Thi; Phuong, Nguyen Minh; Anh, Nguyen Thi Nguyet

Scopus; 15829596; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/30709

Truy cập trực tuyến

4
Nghiên cứu hoạt tính enzym ngoại bào của một số chủng Bacillus mới phân lập và khả năng ứng dụng chúng trong xử lý nước thải
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu hoạt tính enzym ngoại bào của một số chủng Bacillus mới phân lập và khả năng ứng dụng chúng trong xử lý nước thải

Ngô, Tự Thành; Bùi, Thị Việt Hà; Vũ, Minh Đức; Chu, Văn Mẫn

tr. 101-106; http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4798

Truy cập trực tuyến

5
Membrane Bioreactor for Wastewater Treatment
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Membrane Bioreactor for Wastewater Treatment

Yang, Jixiang

1st edition; 9788740304411; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/20248

Truy cập trực tuyến

6
IoT Services for Solving Critical Problems in Vietnam: A Research Landscape and Directions
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

IoT Services for Solving Critical Problems in Vietnam: A Research Landscape and Directions

Cao, Tien-Dung; Huynh, Hiep Xuan; Hoang, Huu-Hanh

ISIKNOWLEDGE; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26720

Truy cập trực tuyến

7
A preliminary study on the occurrence of pharmaceutically active compounds in hospital wastewater and surface water in Hanoi, Vietnam
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A preliminary study on the occurrence of pharmaceutically active compounds in hospital wastewater and surface water in Hanoi, Vietnam

Ngoc Han, Tran; Urase, Taro; Thao, Ta Thi

Scopus; CLEAN – Soil, Air, Water; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32376

Truy cập trực tuyến

8
Introduction to Wastewater Treatment
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction to Wastewater Treatment

Templeton, Michael R.; Butler, David

9788776818432; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/20234

Truy cập trực tuyến

9
Membrane Bioreactor for Wastewater Treatment
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Membrane Bioreactor for Wastewater Treatment

Jixiang, Yang

9788740304411; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22813

Truy cập trực tuyến

10
Introduction to Wastewater Treatment
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction to Wastewater Treatment

Michael R. Butler, Templeton David

9788776818432; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23681

Truy cập trực tuyến

11
Investigation of antibiotics in health care wastewater in Ho Chi Minh City, Vietnam
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Investigation of antibiotics in health care wastewater in Ho Chi Minh City, Vietnam

Vo, Thi-Dieu-Hien; Bui, Xuan-Thanh; Cao, Ngoc-Dan-Thanh

ISIKNOWLEDGE; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25929

Truy cập trực tuyến

12
Characteristic of urban wastewaterin Hanoi City – nutritive value and potential risk in using for agriculture
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Characteristic of urban wastewaterin Hanoi City – nutritive value and potential risk in using for agriculture

Chu, Anh Dao; Pham, Manh Con; Nguyen, Manh Khai

p. 42-47; http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4592

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Graphene Oxide in Environmental Remediation Process

Pendolino Flavio Armata Nerina

Springer; 2017 - (628.5)

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction to Wastewater Treatment

Templeton Michael R; Butler David

Bookboon; 2011 - (660)

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Membrane Bioreactor for Wastewater Treatment

Yang Jixiang

Bookboon; 2015 - (660)

Truy cập trực tuyến

16
A Preliminary Study on the Occurrence of Pharmaceutically Active Compounds in Hospital Wastewater and Surface Water in Hanoi, Vietnam
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Preliminary Study on the Occurrence of Pharmaceutically Active Compounds in Hospital Wastewater and Surface Water in Hanoi, Vietnam

Tran, Ngoc Han; Urase, Taro; Ta, Thi Thao

ISIKNOWLEDGE; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26960

Truy cập trực tuyến

17
Catalytic wet oxidation of wastewater from pulping industry using solid waste containing iron oxides
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Catalytic wet oxidation of wastewater from pulping industry using solid waste containing iron oxides

Doan, P.M.; Tran, N.D.; Vu, T.H.; Cao, T.H.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32717

Truy cập trực tuyến

18
A mini-review on the impacts of climate change on wastewater reclamation and reuse
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A mini-review on the impacts of climate change on wastewater reclamation and reuse

Vo, Phuong Tram; Ngo, Huu Hao; Guo, Wenshan

ISIKNOWLEDGE; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/27672

Truy cập trực tuyến

19
Treatment of tapioca starch wastewater by a novel combination of physical and biological processes
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Treatment of tapioca starch wastewater by a novel combination of physical and biological processes

Fettig, J.; Pick, V.; Austermann-Haun, U.

ISIKNOWLEDGE; 1996-9732; https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24056422; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32995

Truy cập trực tuyến

20
Treatment of tapioca starch wastewater by a novel combination of physical and biological processes
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Treatment of tapioca starch wastewater by a novel combination of physical and biological processes

Fettig, J.; Pick, V.; Austermann-Haun, U.

ISIKNOWLEDGE; 1996-9732; https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24056422; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32994

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 151.125  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (70.439)
 2. Toàn văn trực tuyến (71.296)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1963  (43)
 2. 1963đến1977  (306)
 3. 1978đến1991  (5.056)
 4. 1992đến2006  (23.780)
 5. Sau 2006  (121.041)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (112.141)
 2. Japanese  (1.638)
 3. Chinese  (1.477)
 4. German  (1.435)
 5. French  (1.353)
 6. Korean  (1.328)
 7. Spanish  (1.257)
 8. Portuguese  (832)
 9. Danish  (478)
 10. Thai  (361)
 11. Italian  (312)
 12. Polish  (263)
 13. Persian  (227)
 14. Russian  (196)
 15. Czech  (172)
 16. Dutch  (151)
 17. Arabic  (98)
 18. Slovak  (59)
 19. Norwegian  (56)
 20. Hungarian  (43)
 21. Lithuanian  (37)
 22. Romanian  (34)
 23. Turkish  (31)
 24. Finnish  (29)
 25. Greek  (17)
 26. Undetermined  (11)
 27. Vietnamese  (8)
 28. Ukrainian  (7)
 29. Hindi  (2)
 30. Macedonian  (1)
 31. Albanian  (1)
 32. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Peng, Yongzhen
 2. Guo, Wenshan
 3. Yuan, Zhiguo
 4. Han, Hongjun
 5. Ren, Nanqi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...