skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 11.699  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

University of Minho Open Access Experience: OpenAIRE, OpenAIREplus, MedOANet, RCAAP Projects and Institutional Repository Erasmus Staff Mobility Program and Training, July, 23-27, 2012

Can Besimoğlu

Türk Kütüphaneciliği, 01 November 2013, Vol.26(3), pp.596-600 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1300-0039 ; E-ISSN: 2147-9682

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

RELATIONS BETWEEN THE OTTOMAN EMPIRE AND THE SULTANATE OF ACEH IN THE 16TH CENTURY XVI. YÜZYILDA OSMANLI – AÇE İLİŞKİLERİ

Emine Dingeç

Turkish Studies, 01 January 2010, Vol.5(1), pp.954-973 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1308-2140

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Küresel Finansal Kriz: Avustralya’nın Karşı Atak Döngüsü

Boey Tang Pou ; Michael Trimarchi ; Joao Negreiros

Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 01 September 2013, Vol.3(2), pp.253-268

ISSN: 1308-5549 ; E-ISSN: 2147-4206

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Forensic Medicine And Forensic Sciences in Portugal

Duarte Nuno Vieira

Adli Tıp Bülteni, 01 April 2009, Vol.14(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1300-865X ; E-ISSN: 2149-4533 ; DOI: 10.17986/blm.2009141689

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Defesa - Base A&#233;rea de Sintra<br>Defense - Sintra Air Base
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Defesa - Base Aérea de Sintra
Defense - Sintra Air Base

Alfredo Cunha

Toàn văn không sẵn có

6
Turismo - Primeiro Congresso Nacional dos Munic&#237;pios Tur&#237;sticos<br>Tourism - I National Congress of the Touristic Municipalities
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Turismo - Primeiro Congresso Nacional dos Municípios Turísticos
Tourism - I National Congress of the Touristic Municipalities

Lusa

Toàn văn không sẵn có

7
Pessoas - General Firmino Miguel<br>People - General Firmino Miguel
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pessoas - General Firmino Miguel
People - General Firmino Miguel

João Paulo Trindade

Toàn văn không sẵn có

8
Turismo - Primeiro Congresso Nacional dos Munic&#237;pios Tur&#237;sticos<br>Tourism - I National Congress of the Touristic Municipalities
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Turismo - Primeiro Congresso Nacional dos Municípios Turísticos
Tourism - I National Congress of the Touristic Municipalities

Lusa

Toàn văn không sẵn có

9
Dia de Portugal - Comemora&#231;&#245;es do 10 de Junho no Funchal<br>Portugal Day - Celebrations of June 10 in Funchal
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dia de Portugal - Comemorações do 10 de Junho no Funchal
Portugal Day - Celebrations of June 10 in Funchal

Luís Vasconcelos

Toàn văn không sẵn có

10
Turismo - Primeiro Congresso Nacional dos Munic&#237;pios Tur&#237;sticos<br>Tourism - I National Congress of the Touristic Municipalities
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Turismo - Primeiro Congresso Nacional dos Municípios Turísticos
Tourism - I National Congress of the Touristic Municipalities

Lusa

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

İnternet üzerinden satın alma niyetinin belirleyicileri ; Determinants of intention to purchase leisure travel over the internet

Moital , Miguel ; Vaughan , Roger ; Edwards , Jonathan ; Peres , Rita

Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi; Cilt: 21 / Sayı: 2; 266-274, 2010

ISSN: 1300-4220

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Portekiz'de Arap Nüfuzunun İzleri

Yusuf Alemdar

Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 01 December 2008, Vol.12(2), pp.487-513 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1301-1197 ; E-ISSN: 1304-9399

Toàn văn sẵn có

13
Events, Comments 13/12/2007<br>Ud&#225;losti, koment&#225;&#345;e 13/12/2007<br>Lisabonsk&#225; smlouva / The Treaty of Lisbon
Material Type:
Video
Thêm vào Góc nghiên cứu

Events, Comments 13/12/2007
Události, komentáře 13/12/2007
Lisabonská smlouva / The Treaty of Lisbon

Toàn văn không sẵn có

14
Stadtpalast mit Turm im Zentrum der Kleinstadt Sintra bei Lissabon
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stadtpalast mit Turm im Zentrum der Kleinstadt Sintra bei Lissabon

Gerig, Uwe (Fotograf)

Toàn văn không sẵn có

15
Lissabon, portugiesische Fahne auf der Burganlage Castelo Sao Jorge
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lissabon, portugiesische Fahne auf der Burganlage Castelo Sao Jorge

Gerig, Uwe (Fotograf)

Toàn văn không sẵn có

16
Blick zur Jesuitenkirche Se Nova (hinten) und zur Kirche des ehemaligen Bischofspalastes (vorn) in Coimbra, von der Alten Universit&#228;t gesehen
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Blick zur Jesuitenkirche Se Nova (hinten) und zur Kirche des ehemaligen Bischofspalastes (vorn) in Coimbra, von der Alten Universität gesehen

Gerig, Uwe (Fotograf)

Toàn văn không sẵn có

17
COSTA DA CAPARICA
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

COSTA DA CAPARICA

INACIO ROSA

Toàn văn không sẵn có

18
UNIVERSIDADE DE COIMBRA
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

UNIVERSIDADE DE COIMBRA

PAULO NOVAIS

Toàn văn không sẵn có

19
Kleinstadt Sintra bei Lissabon - Wandkacheln; Palast
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kleinstadt Sintra bei Lissabon - Wandkacheln; Palast

Gerig, Uwe (Fotograf)

Toàn văn không sẵn có

20
SILOS DA EPAC
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

SILOS DA EPAC

INACIO ROSA

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 11.699  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1958  (374)
 2. 1958đến1973  (413)
 3. 1974đến1985  (5.632)
 4. 1986đến1998  (4.579)
 5. Sau 1998  (335)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Portuguese  (10.407)
 2. Dutch  (431)
 3. German  (341)
 4. Spanish  (296)
 5. Multiple languages  (101)
 6. French  (45)
 7. Polish  (28)
 8. Swedish  (16)
 9. Norwegian  (9)
 10. English  (8)
 11. Italian  (8)
 12. Danish  (3)
 13. Turkish  (3)
 14. Czech  (1)
 15. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. MANUEL MOURA
 2. LUSA
 3. ANTONIO COTRIM
 4. Acacio Franco
 5. António Cotrim

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...