skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 135.048  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Precision luminosity measurements at LHCb
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Precision luminosity measurements at LHCb

Aaij, R.; Adeva, B.; Adinolfi, M.

ISIKNOWLEDGE; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26386

Truy cập trực tuyến

2
A new approach for learning discriminative dictionary for pattern classification
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A new approach for learning discriminative dictionary for pattern classification

N.T., Thuy; H.T.T, Binh; S.V., Dinh

Scopus; 10162364; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/29372; http://jise.iis.sinica.edu.tw/JISESearch/pages/View/PaperSearch.jsf?searchBy=TITLE&title=A+new+approach+for+learning+discriminative+dictionary+for+pattern+classification; http://jise.iis.sinica.edu.tw/JISESearch/pages/View/PaperSearch.jsf?searchBy=TITLE&title=A+new+approach+for+learning+discriminative+dictionary+for+pattern+classification

Truy cập trực tuyến

3
Precision luminosity measurements at LHCb
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Precision luminosity measurements at LHCb

Aaij, Roel; Adeva, Bernardo; Adinolfi, Marco

Scopus; 17480221; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/29873

Truy cập trực tuyến

4
Blur estimation for barcode recognition in out-of-focus images
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Blur estimation for barcode recognition in out-of-focus images

Nguyen, Duy Khuong; Bui, The Duy; Le, Thanh Ha

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/30001

Truy cập trực tuyến

5
A Study on Non-sparse Dictionary Learning for Pattern Classification
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Study on Non-sparse Dictionary Learning for Pattern Classification

Tuan, N.D.; Manh, N.Q.; Sang, D.V.; Binh, H.T.T.; Thuy, N.T.

Scopus; 978-146738013-3; http://ieeexplore.ieee.org/document/7371815/; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32315

Truy cập trực tuyến

6
A new algorithm for identifying the flavour of B-s(0) mesons at LHCb
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A new algorithm for identifying the flavour of B-s(0) mesons at LHCb

Aaij, R.; Beteta, C. Abellan; Adeva, B.

ISIKNOWLEDGE; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/30339

Truy cập trực tuyến

7
Syntactic and Structural pattern recognition : theory and applications. Vol 7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Syntactic and Structural pattern recognition : theory and applications. Vol 7

Bunke Horst; Sanfeliu Alberto

Singapore ; Teaneck, NJ : World Scientific, c1990. - (006.4 SYN(7) 1990) - ISBN9971505665 (pbk.);ISBN9971505525 (hard)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Pattern recognition
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pattern recognition

Theodoridis Sergios; Koutroumbas Konstantinos

Amsterdam ; Boston : Academic Press, c2003. - (TK7882.P3 T46 2003) - ISBN0126858756

Truy cập trực tuyến

9
Pattern recognition and image preprocessing
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pattern recognition and image preprocessing

Bow Sing-Tze

New York : Marcel Dekker, c2002. - (TK7882.P3 B69 2002) - ISBN0824706595 (alk. paper)

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pattern recognition and information processing 13th International Conference PRIP 2016 Minsk Belarus October 3 5 2016 Revised selected papers

Springer; 2017 - (006.4)

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pattern recognition 9th Mexican Conference MCPR 2017 Huatulco Mexico June 21 24 2017 Proceedings

Springer; 2017 - (006.3)

Truy cập trực tuyến

12
Absolute luminosity measurements with the LHCb detector at the LHC
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Absolute luminosity measurements with the LHCb detector at the LHC

Aaij, R.; Adeva, B.; Adinolfi, M

ISIKNOWLEDGE; 1748-0221; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/27965

Truy cập trực tuyến

13
Absolute luminosity measurements with the LHCb detector at the LHC
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Absolute luminosity measurements with the LHCb detector at the LHC

Aaij, Roel; Adeva, Bernardo; Adinolfi, Marco

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/28645

Truy cập trực tuyến

14
Solving data mining problems through pattern recognition
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Solving data mining problems through pattern recognition

Kennedy Ruby L; Van Roy B

Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall PTR, c1997. - (006.3 SOL 1997) - ISBN0130950831

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Pattern classification
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pattern classification

Duda Richard O.; Hart Peter E; Stork David G

New York: John Wiley& Sons, Inc., 2001 - New York : Wiley, c2001. - (006.4 DUD 2001) - ISBN0471056693

Truy cập trực tuyến

16
Array Grammars, Patterns And Recognizers
Array Grammars, Patterns And Recognizers
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Array Grammars, Patterns And Recognizers

N.J. : World Scientific , 1989 - (005 ARR 1989) - ISBN981-02-0083-8;ISBN981-4368-30-X

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pattern recognition applications and methods 5th International Conference ICPRAM 2016 Rome Italy February 24 26 2016 Revised selected papers

Springer; 2017 - (006.4)

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pattern recognition and image analysis 8th Iberian Conference IbPRIA 2017 Faro Portugal June 20 23 2017 Proceedings

Springer; 2017 - (006.42)

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu
20
Biometric authentication : a machine learning approach
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biometric authentication : a machine learning approach

Kung S. Y.; Lin Shang-Hung; Mak M. W

Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall Professional Technical Reference, c2005. - (621.389 KUN 2005) - ISBN0131478249 (hardcover : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 135.048  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1966  (295)
 2. 1966đến1978  (2.150)
 3. 1979đến1991  (3.475)
 4. 1992đến2005  (15.121)
 5. Sau 2005  (113.493)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Chủ đề 

 1. Computer Science  (79.390)
 2. Pattern Recognition  (53.693)
 3. Engineering  (25.451)
 4. Humans  (16.847)
 5. Algorithms  (12.946)
 6. Pattern Recognition, Visual  (12.051)
 7. Medicine  (11.169)
 8. Female  (9.374)
 9. Male  (9.285)
 10. Adult  (7.513)
 11. Psychology  (6.244)
 12. Pattern Recognition, Automated  (5.409)
 13. Biology  (5.222)
 14. Classification  (4.479)
 15. Attention  (4.476)
 16. Brain  (3.496)
 17. Sciences (General)  (2.809)
 18. Visual Perception  (2.688)
 19. Research Article  (2.639)
 20. Pattern recognition systems  (757)
 21. Pattern perception  (56)
 22. Dictionary learning;  (48)
 23. Cluster finding  (39)
 24. Calibration and fitting methods  (33)
 25. Object classification  (25)
 26. Analysis and statistical methods  (9)
 27. Machine theory  (7)
 28. Hệ thống nhận dạng mẫu  (3)
 29. Instrumentation for particle accelerators and storage rings - high energy (linear accelerators, synchrotrons)  (3)
 30. Statistical decision  (2)
 31. Pattern recognition systems Hệ thống nhận dạng mẫu Trí tuệ nhân tạo Khoa học máy tính  (2)
 32. Tin học  (1)
 33. Digital video Optical pattern recognition Video kĩ thuật số Nhận dạng mẫu quang Phần mềm nhận dạng  (1)
 34. Nhận dạng mẫu hình  (1)
 35. Tự động hóa  (1)
 36. Image processing Digital techniques Pattern recognition systems Image Processing and Computer Vision Computer Science Xử lý ảnh Kỹ thuật số Hệ thống nhận dạng mẫu Xử lý ảnh và thị giác máy tính Khoa học máy tính Đồ họa máy tính  (1)
 37. Điện tử  (1)
 38. Máy tính  (1)
 39. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (104.312)
 2. German  (328)
 3. Japanese  (293)
 4. Chinese  (166)
 5. French  (138)
 6. Portuguese  (131)
 7. Spanish  (103)
 8. Undetermined  (76)
 9. Italian  (37)
 10. Russian  (32)
 11. Korean  (21)
 12. Norwegian  (9)
 13. Chamorro  (6)
 14. Polish  (6)
 15. Persian  (5)
 16. Indonesian  (4)
 17. Czech  (3)
 18. Lithuanian  (2)
 19. Hungarian  (2)
 20. Thai  (2)
 21. Danish  (2)
 22. Romanian  (1)
 23. Turkish  (1)
 24. Dutch  (1)
 25. Vietnamese  (1)
 26. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. Q - Science.  (1.407)
 2. T - Technology .  (1.228)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Tao, Dacheng
 2. Liu, Wei
 3. Wang, Jun
 4. Chetouani, Mohamed
 5. Perea, Manuel

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...