skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 867.958  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Composition of bird species in Huu Lien Nature Reserve, Lang Son province
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Composition of bird species in Huu Lien Nature Reserve, Lang Son province

Nguyen, Lan Hung Son; Nguyen, Thi Hoa; Le, Trung Dung

p. 13-24; http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4615

Truy cập trực tuyến

2
Composition of bird species in Huu Lien Nature Reserve, LangSon province
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Composition of bird species in Huu Lien Nature Reserve, LangSon province

Nguyen, Lan Hung Son; Nguyen, Thi Hoa; Le, Trung Dung

p. ) 13-22; http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4621

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pynchon's "Hysterical Sublime"

Donoghue, William

Critique: Studies in Contemporary Fiction, 25 August 2011, Vol.52(4), pp.444-459 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0011-1619 ; E-ISSN: 1939-9138 ; DOI: 10.1080/00111610903567438

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Politics is Sublime

Dikeç, Mustafa

Environment and Planning D: Society and Space, April 2012, Vol.30(2), pp.262-279 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0263-7758 ; E-ISSN: 1472-3433 ; DOI: 10.1068/d12610

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Medical Sublime

Lewis, Bradley

The Journal of medical humanities, 06 September 2018 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1573-3645 ; PMID: 30191356 Version:1 ; DOI: 10.1007/s10912-018-9536-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
The sublime
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The sublime

Edind Wn IntroductHarold Bloom ; Volume Editor ; Blake Hobby

ISBN10: 1604134437 ; ISBN13: 9781604134438 ; E-ISBN10: 1438131550 ; E-ISBN13: 9781438131559

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Hertzian Sublime

Culler, Jonathan D

MLN, 2005, Vol.120(5), pp.969-985 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0026-7910 ; E-ISSN: 1080-6598

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE SUBLIME ACTION

Lingis, Alphonso

Problemos, 2006, Issue 69, pp.128-141 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1392-1126

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sublime Bérénice

Gheeraert, Tony

Études Épistémè, 07 February 2019 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1634-0450 ; DOI: 10.4000/episteme.3507

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Visual Phenomenology: Encountering the Sublime Through Images
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Visual Phenomenology: Encountering the Sublime Through Images

Goble, Erika

ISBN10: 1138208396 ; ISBN10: 1138208418 ; ISBN13: 9781138208391 ; ISBN13: 9781138208414 ; E-ISBN10: 1315459299 ; E-ISBN13: 9781315459295

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Words of Eternity: Blake and the Poetics of the Sublime

De Luca, Vincent Arthur

ISBN: ; E-ISBN: 9781400861781 ; DOI: 10.1515/9781400861781

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE SUBLIME ACTION

Lingis, Alphonso

Problemos, 2006, Issue 69, pp. 128-141 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1392-1126

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sublime Repetitions

Radloff, Bernhard

University of Toronto Quarterly, 2002, Vol.71(2), pp.674-697 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-0247 ; E-ISSN: 1712-5278

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Scriblerian Sublime

Fanning, Christopher

SEL Studies in English Literature 1500-1900, 2005, Vol.45(3), pp.647-667 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0039-3657 ; E-ISSN: 1522-9270

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Was “1968” Sublime?

Ball, Karyn

Cultural Critique, 2019, Vol.103(1), pp.19-27 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0882-4371

Toàn văn không sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Prolix Sublime

Bhattacharji, Shobhana; Jolicoeur, Serge (Editor) ; Curtis, Paul M. (Guesteditor)

Revue de l'Université de Moncton, 2005, pp.149-162 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0316-6368 ; E-ISSN: 1712-2139

Toàn văn sẵn có

17
The Sublime
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Sublime

Shaw, Philip

ISBN10: 0415268478 ; ISBN10: 0415268486 ; ISBN13: 9780415268479 ; ISBN13: 9780415268486 ; E-ISBN10: 0203962737 ; E-ISBN13: 9780203962732

Toàn văn không sẵn có

18
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Sublime Redivivus

Lamb, Jonathan

Eighteenth-Century Life, 2015, Vol.39(3), pp.76-79 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0098-2601 ; E-ISSN: 1086-3192

Toàn văn không sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The sublime

Jan Kenneth Weckman

Approaching Religion, 01 November 2017, Vol.7(2) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1799-3121 ; DOI: 10.30664/ar.67739

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ON THE SUBLIME

Antal, Éva

HJEAS : Hungarian Journal of English and American Studies, 2018, Vol.24(2), pp.389-391,506 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 12187364

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 867.958  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (13.145)
 2. Toàn văn trực tuyến (844.278)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1956  (22.474)
 2. 1956đến1971  (27.791)
 3. 1972đến1987  (145.922)
 4. 1988đến2004  (251.674)
 5. Sau 2004  (412.647)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Chủ đề 

 1. Chemistry  (828.673)
 2. Agriculture  (6.016)
 3. Lime  (5.391)
 4. Engineering  (4.802)
 5. Calcium Oxides  (4.008)
 6. Languages & Literatures  (1.079)
 7. Sublime  (1.057)
 8. Calcium  (995)
 9. Oxides  (773)
 10. Calcium Oxide  (763)
 11. the Sublime  (588)
 12. Philosophy  (551)
 13. Calcium Compounds  (544)
 14. Aesthetics  (534)
 15. History & Archaeology  (526)
 16. Visual Arts  (381)
 17. Calciumoxid  (363)
 18. Sublime, The  (261)
 19. Cao  (187)
 20. Kant  (105)
 21. rare species  (3)
 22. lime stone mountain  (2)
 23. avifauna  (2)
 24. timbering  (2)
 25. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (715.973)
 2. Chinese  (128.458)
 3. French  (120.854)
 4. German  (107.023)
 5. Korean  (28.541)
 6. Japanese  (22.656)
 7. Russian  (22.361)
 8. Spanish  (16.036)
 9. Portuguese  (8.579)
 10. Italian  (5.007)
 11. Norwegian  (4.527)
 12. Danish  (3.695)
 13. Finnish  (3.133)
 14. Dutch  (2.943)
 15. Polish  (2.236)
 16. Czech  (1.668)
 17. Romanian  (1.297)
 18. Ukrainian  (1.005)
 19. Turkish  (689)
 20. Hungarian  (610)
 21. Greek  (239)
 22. Arabic  (168)
 23. Hebrew  (110)
 24. Thai  (64)
 25. Persian  (44)
 26. Icelandic  (15)
 27. Slovak  (9)
 28. Lithuanian  (5)
 29. Serbo-Croatian  (5)
 30. Hindi  (2)
 31. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Zhang, Qiang
 2. Liu, Huan
 3. Yao, Hong
 4. Li, Bin
 5. Li, Jing

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...