skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 21  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Corrosion and Serration Behaviors of TiZr0.5NbCr0.5VxMoy High Entropy Alloys in Aqueous Environments

Li, Jiemin ; Yang, Xiao ; Zhu, Ruanli ; Zhang, Yong

Metals, 2014, Vol.4(4), pp.597-608 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 20754701 ; DOI: 10.3390/met4040597

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of silane and zirconia on the thermal property of cathodic electrophoretic coating on AZ31 magnesium alloy

Zhu, Ruanli ; Zhang, Jin ; Chang, Cheng ; Gao, Shuai ; Ni, Na

Journal of Magnesium and Alloys, September 2013, Vol.1(3), pp.235-241 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2213-9567 ; E-ISSN: 2213-9567 ; DOI: 10.1016/j.jma.2013.08.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of Silane on Galvanic Corrosion between EW75 Magnesium Alloy and TC4 Alloy

Ruanli, Zhu ; Jin, Zhang ; Wen, Gao

Rare Metal Materials and Engineering, 2015, Vol.44(8), p.1838(7) [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1016/S1875-5372(15)30110-7

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mg-7Gd-5Y-Nd-Zr Alloy Plate Corrosion-resistance Property to Chloride Ion

Jin, Ni Na Zhu Ruanli Zhang

Physics Procedia, 2013, Vol.50, pp.397-404

ISSN: 1875-3892 ; E-ISSN: 1875-3892 ; DOI: 10.1016/j.phpro.2013.11.061

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

用于气雾化钛及钛合金粉末的导液管材料及其制备方法
Liquid guide pipe material for gas atomization titanium and titanium alloy powder and preparation method thereof

Wang Peng ; LI Jun ; Lin Chongzhi ; Zhu Ruanli

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种用于机械加工热熔焊机设备
Be used for machining hot riveting machine equipment

Yang Jiang ; He Jiejun ; Zhu Ruanli ; Long Qiong

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种管材生产用预加热塑化设备
Tubular product production is with preheating plastify equipment

Yang Jiang ; He Jiejun ; Zhu Ruanli ; Long Qiong

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种防锈涂料及其制备方法
Antirust coating and preparation method thereof

Zhu Ruanli ; Li Jun ; Wang Ying ; Peng Lin

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种金属工件加工后的防崩切断装置
Collapse prevention cutting device after metal work processing

Yang Jiang ; He Jiejun ; Zhu Ruanli ; Long Qiong

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

高强度双金属复合板的制备方法
Preparation method of bimetallic composite plate

Zhu Ruanli ; LI Jun ; Wang Ying ; Peng Lin

Toàn văn sẵn có

11
硅烷对EW75镁合金和TC4钛合金电偶腐蚀的影响 - Effect of Silane on Galvanic Corrosion between EW75 Magnesium Alloy and TC4 Alloy
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

硅烷对EW75镁合金和TC4钛合金电偶腐蚀的影响 - Effect of Silane on Galvanic Corrosion between EW75 Magnesium Alloy and TC4 Alloy

朱阮利 ; 张津 ; 高文 ; Zhu Ruanli, Zhang Jin, Gao Wen

稀有金属材料与工程 - Rare Metal Materials and Engineering, 2015, Vol.44(08), pp.1838-1844 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1002-185X

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种以IF钢为中间层的钛钢复合板及其轧制方法
Titanium-steel composite plate with IF steel as intermediate layer and rolling method of titanium-steel composite plate

Peng Lin ; LI Jun ; Zhu Ruanli ; Lin Chongzhi ; Fang Qiang ; Wang Ying

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种金属材料加工用工件固定打孔机
Metal material processing is with fixed puncher of work piece

Zhu Ruanli ; He Jiejun ; Qin Qingdong ; Long Qiong ; Yang Jiang

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种高致密性耐蚀耐磨镁合金微弧氧化膜的制备方法
Preparation method of high-compactness corrosion-resistant and abrasion-resistant magnesium alloy micro arc oxidization film

Zhu Ruanli ; Long Qiong ; He Jiejun ; Qin Qingdong ; Yang Jiang

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种以IF钢为中间层的钛钢复合板及其制造方法
Titanium-steel composite plate with IF steel as middle layer and manufacturing method thereof

Peng Lin ; LI Jun ; Zhu Ruanli ; Lin Chongzhi ; Fang Qiang ; Wang Ying

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种金属材料工件焊缝的打磨装置
Metal material workpiece welding seams's grinding device

Zhu Ruanli ; He Jiejun ; Qin Qingdong ; Long Qiong ; Yang Jiang

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种梯度耐磨耐蚀涂层的制备方法
Preparation method of gradient wear-resistant and corrosion-resistant coating

Zhu Ruanli ; Long Qiong ; He Jiejun ; Qin Qingdong ; Yang Jiang

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

用于金属材料加工机床上的切削液收集装置
A cutting fluid collection device for metal material machine tool is last

Zhu Ruanli ; He Jiejun ; Qin Qingdong ; Long Qiong ; Yang Jiang

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种以IF钢为中间层的钛钢复合板及其制备方法
Titanium-steel clad plate using IF steel as middle layer and preparation method of titanium-steel clad plate

Peng Lin ; LI Jun ; Zhu Ruanli ; Wang Peng ; Lin Chongzhi ; Fang Qiang ; Wang Ying

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

TA2薄壁钛合金无缝钢管及其制备方法
TA2 thin-wall titanium alloy seamless steel pipe and preparing method thereof

Wang Ying ; LI Jun ; LI Youqing ; Peng Lin ; Lin Chongzhi ; Zhu Ruanli ; Fang Qiang

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 21  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2014  (2)
 2. 2014đến2014  (1)
 3. 2015đến2015  (2)
 4. 2016đến2017  (7)
 5. Sau 2017  (9)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (20)
 2. Chinese  (16)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Zhu Ruanli
 2. Yang Jiang
 3. He Jiejun
 4. LI Jun
 5. Long Qiong

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...