skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 107  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Optimal three-dimensional biped walking pattern generation based on geodesics

Zhang, Liandong ; Zhou, Changjiu

International Journal of Advanced Robotic Systems, 08 March 2017, Vol.14(2) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1729-8814 ; DOI: 10.1177/1729881417696235

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Smooth and Energy Saving Gait Planning for Humanoid Robot Using Geodesics
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Smooth and Energy Saving Gait Planning for Humanoid Robot Using Geodesics

Zhang, Liandong ; Zhou, Changjiu

Applied Bionics and Biomechanics, 2012, Vol.9(4), pp.457-467 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1176-2322 ; E-ISSN: 1754-2103 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1155/2012/140401

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Three-dimensional pose estimation model for object with complex surface

Li, Ronghua ; Chen, Yong ; Zhou, Changjiu ; Zhang, Liandong

Advances in Mechanical Engineering, 19 February 2015, Vol.7(2) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1687-8140 ; DOI: 10.1177/1687814014568488

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
A Fast Vision System for Soccer Robot
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Fast Vision System for Soccer Robot

Yang, Tianwu ; Zhou, Changjiu ; Rajesh, Mohan

Applied Bionics and Biomechanics, 2012, Vol.9(4), pp.399-407 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1176-2322 ; E-ISSN: 1754-2103 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1155/2012/480718

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Robot learning with GA-based fuzzy reinforcement learning agents

Zhou, Changjiu

Information Sciences, 2002, Vol.145(1), pp.45-68 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-0255 ; E-ISSN: 1872-6291 ; DOI: 10.1016/S0020-0255(02)00223-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integration of linguistic and numerical information for biped control

Zhou, Changjiu ; Ruan, Da

Robotics and Autonomous Systems, 1999, Vol.28(1), pp.53-70 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-8890 ; E-ISSN: 1872-793X ; DOI: 10.1016/S0921-8890(99)00029-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Humanoid soccer robots

Menegatti, Emanuele ; Behnke, Sven ; Zhou, Changjiu

Robotics and Autonomous Systems, 2009, Vol.57(8), pp.759-760 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-8890 ; E-ISSN: 1872-793X ; DOI: 10.1016/j.robot.2009.03.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Robust adaptive fuzzy tracking control for a class of perturbed strict-feedback nonlinear systems via small-gain approach

Yang, Yansheng ; Zhou, Changjiu

Information Sciences, 2005, Vol.170(2), pp.211-234 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-0255 ; E-ISSN: 1872-6291 ; DOI: 10.1016/j.ins.2004.02.022

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fuzzy control rules extraction from perception-based information using computing with words

Zhou, Changjiu ; Ruan, Da

Information Sciences, 2002, Vol.142(1), pp.275-290 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-0255 ; E-ISSN: 1872-6291 ; DOI: 10.1016/S0020-0255(02)00169-X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dynamic balance of a biped robot using fuzzy reinforcement learning agents

Zhou, Changjiu ; Meng, Qingchun

Fuzzy Sets and Systems, 2003, Vol.134(1), pp.169-187 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0165-0114 ; E-ISSN: 1872-6801 ; DOI: 10.1016/S0165-0114(02)00236-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Servo driving mould replacing device

Lin Weiming ; Zhou Changjiu ; LV Weiting ; Lin Haisong ; Hu Junxiong

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stripping positioning device

Lin Weiming ; Zhou Changjiu ; LV Weiting ; Lin Haisong ; Hu Junxiong

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pipe fitting necking down equipment

Lin Weiming ; Zhou Changjiu ; LV Weiting ; Lin Haisong ; Hu Junxiong

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Model reference adaptive robust fuzzy control for ship steering autopilot with uncertain nonlinear systems

Yang, Yansheng ; Zhou, Changjiu ; Ren, Jusheng

Applied Soft Computing Journal, 2003, Vol.3(4), pp.305-316 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1568-4946 ; DOI: 10.1016/j.asoc.2003.05.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Robust adaptive fuzzy control and its application to ship roll stabilization

Yang, Yansheng ; Zhou, Changjiu ; Jia, Xinle

Information Sciences, 2002, Vol.142(1), pp.177-194 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-0255 ; E-ISSN: 1872-6291 ; DOI: 10.1016/S0020-0255(02)00165-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
FUZZY ADAPTIVE ROBUST TRACKING CONTROL FOR A CLASS OF UNCERTAIN NONLINEAR SYSTEMS AND ITS APPLICATION
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

FUZZY ADAPTIVE ROBUST TRACKING CONTROL FOR A CLASS OF UNCERTAIN NONLINEAR SYSTEMS AND ITS APPLICATION

Yang, Yansheng ; Zhou, Changjiu

Computational Intelligent Systems For Applied Research, 2002, pp.437-444

ISBN: 9789812777102 ; DOI: 10.1142/9789812777102_0053

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Generating human-like soccer primitives from human data

Acosta Calderon, Carlos A ; Mohan, Rajesh E ; Hu, Lingyun ; Zhou, Changjiu ; Hu, Huosheng

Robotics and Autonomous Systems, 2009, Vol.57(8), pp.860-869 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-8890 ; E-ISSN: 1872-793X ; DOI: 10.1016/j.robot.2009.03.005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fuzzy set techniques for intelligent robotic systems

Ruan, Da ; Zhou, Changjiu ; Gupta, Madan M

Fuzzy Sets and Systems, 2003, Vol.134(1), pp.1-4 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0165-0114 ; E-ISSN: 1872-6801 ; DOI: 10.1016/S0165-0114(02)00226-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Extending NGOMSL Model for Human-Humanoid Robot Interaction in the Soccer Robotics Domain
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Extending NGOMSL Model for Human-Humanoid Robot Interaction in the Soccer Robotics Domain

Mohan, Rajesh Elara ; Acosta Calderon, Carlos Antonio ; Zhou, Changjiu ; Yue, Pik Kong

Applied Bionics and Biomechanics, 2008, Vol.5(4), pp.235-241 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1176-2322 ; E-ISSN: 1754-2103 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1155/2008/104602

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Experimenting False Alarm Demand for Human Robot Interactions in Humanoid Soccer Robots

Elara, Mohan ; Wijesoma, Wijerupage ; Acosta Calderon, Carlos ; Zhou, Changjiu

International Journal of Social Robotics, 2009, Vol.1(2), pp.171-180 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1875-4791 ; E-ISSN: 1875-4805 ; DOI: 10.1007/s12369-009-0017-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 107  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (17)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1999  (7)
 2. 1999đến2002  (9)
 3. 2003đến2007  (75)
 4. 2008đến2014  (14)
 5. Sau 2014  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (105)
 2. Chinese  (5)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Zhou, Changjiu
 2. Chen, Shan-Ben
 3. Tarn, Tzyh-Jong
 4. Zhou, C.
 5. Zhou, CJ

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...