skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

RNA therapy: Are we using the right molecules?

Yu, Ai-Ming ; Jian, Chao ; Yu, Allan H ; Tu, Mei-Juan

Pharmacology and Therapeutics, April 2019, Vol.196, pp.91-104 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0163-7258 ; E-ISSN: 1879-016X ; DOI: 10.1016/j.pharmthera.2018.11.011

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The China Quarterly, 210, June 2012, pp. 500-539

Polumbaum, Judy ; Kraus, Richard Curt ; Hua; Barr, Yu; Allan H

The China Quarterly, Jun 2012, Vol.210, pp.500-502 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03057410 ; E-ISSN: 14682648 ; DOI: 10.1017/S0305741012000495

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Chủ đề 

 1. Cancer  (1)
 2. China  (1)
 3. Ncrna  (1)
 4. Writers  (1)
 5. Beijing China  (1)
 6. Bera  (1)
 7. Deng Xiaoping  (1)
 8. Earthquakes  (1)
 9. Mirna  (1)
 10. books  (1)
 11. Asrna  (1)
 12. Biotechnology  (1)
 13. RNA  (1)
 14. Bibliographic Literature  (1)
 15. Rnai  (1)
 16. Therapy  (1)
 17. Culture  (1)
 18. Chinese  (1)
 19. Politics  (1)
 20. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Yu, Am
 2. Jian, C
 3. Yu, Ai-Ming
 4. Kraus, Richard Curt
 5. Yu, Ah

theo chủ đề:

 1. Cancer
 2. China
 3. Ncrna
 4. Writers
 5. Beijing China

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...