skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 37  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Protocol: Streamline cloning of genes into binary vectors in Agrobacterium via the Gateway(R) TOPO vector system

Xu, Ruqiang ; Li, Qingshun Quinn

Plant methods, 22 January 2008, Vol.4, pp.4 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1746-4811 ; PMID: 18211693 Version:1 ; DOI: 10.1186/1746-4811-4-4

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Morphine efficacy is altered in conditional HIV-1 Tat transgenic mice

Fitting, Sylvia ; Scoggins, Krista L ; Xu, Ruqiang ; Dever, Seth M ; Knapp, Pamela E ; Dewey, William L ; Hauser, Kurt F

European Journal of Pharmacology, 15 August 2012, Vol.689(1-3), pp.96-103 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0014-2999 ; E-ISSN: 1879-0712 ; DOI: 10.1016/j.ejphar.2012.05.029

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Role of cleavage and polyadenylation specificity factor 100: anchoring poly(A) sites and modulating transcription termination

Lin, Juncheng ; Xu, Ruqiang ; Wu, Xiaohui ; Shen, Yingjia ; Li, Qingshun Q.

Plant Journal, September 2017, Vol.91(5), pp.829-839 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0960-7412 ; E-ISSN: 1365-313X ; DOI: 10.1111/tpj.13611

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fluorescently-labeled RNA packaging into HIV-1 particles: Direct examination of infectivity across central nervous system cell types

Xu, Ruqiang ; El-Hage, Nazira ; Dever, Seth M.

Journal of Virological Methods, 2015, Vol.224, p.20(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0166-0934

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integration of Developmental and Environmental Signals via a Polyadenylation Factor in Arabidopsis

Liu, Man ; Xu, Ruqiang ; Merrill, Carrie ; Hong, Liwei ; Von Lanken, Carol ; Hunt, Arthur G ; Li, Qingshun Q; He, Yuehui (editor)

PLoS ONE, 2014, Vol.9(12) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0115779 ; PMCID: 4278772 ; PMID: 25546057

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Partition for building

Xu Ruqiang

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Differential expression of the alternatively spliced OPRM1 isoform μ-opioid receptor-1K in HIV-infected individuals

Dever, Seth M ; Costin, Blair N ; Xu, Ruqiang ; El-Hage, Nazira ; Balinang, Joyce ; Samoshkin, Alexander ; O'Brien, Megan A ; Mcrae, Marypeace ; Diatchenko, Luda ; Knapp, Pamela E ; Hauser, Kurt F

AIDS (London, England), 02 January 2014, Vol.28(1), pp.19-30 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1473-5571 ; PMID: 24413261 Version:1 ; DOI: 10.1097/QAD.0000000000000113

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fluorescently-labeled RNA packaging into HIV-1 particles: Direct examination of infectivity across central nervous system cell types

Xu, Ruqiang ; El-Hage, Nazira ; Dever, Seth M

Journal of Virological Methods, November 2015, Vol.224, pp.20-29 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0166-0934 ; E-ISSN: 1879-0984 ; DOI: 10.1016/j.jviromet.2015.07.023

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integration of Developmental and Environmental Signals via a Polyadenylation Factor in Arabidopsis.(Research Article)

Liu, Man ; Xu, Ruqiang ; Merrill, Carrie ; Hong, Liwei ; Von Lanken, Carol ; Hunt, Arthur G. ; Li, Qingshun Q.

PLoS ONE, Dec 29, 2014, Vol.9(12) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1932-6203

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The regulatory role of Pcf11-similar-4 (PCFS4) in Arabidopsis development by genome-wide physical interactions with target loci.(Report)

Xing, Denghui ; Wang, Yajun ; Xu, Ruqiang ; Ye, Xinfu ; Yang, Dewei ; Li, Qingshun Q

BMC Genomics, Sept 3, 2013, Vol.14(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1471-2164 ; DOI: 10.1186/1471-2164-14-598

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Arabidopsis PCFS4, a homologue of yeast polyadenylation factor Pcf11p, regulates FCA alternative processing and promotes flowering time

Xing, Denghui ; Zhao, Hongwei ; Xu, Ruqiang ; Li, Qingshun Quinn

Plant Journal, June 2008, Vol.54(5), pp.899-910 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0960-7412 ; E-ISSN: 1365-313X ; DOI: 10.1111/j.1365-313X.2008.03455.x

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Drug-induced sensitization of adenylyl cyclase: assay streamlining and miniaturization for small molecule and siRNA screening applications

Conley, Jason M ; Brust, Tarsis F ; Xu, Ruqiang ; Burris, Kevin D ; Watts, Val J

Journal of visualized experiments : JoVE, 27 January 2014(83), pp.e51218 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1940-087X ; PMID: 24514897 Version:1 ; DOI: 10.3791/51218

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Differential expression and HIV-1 regulation of μ-opioid receptor splice variants across human central nervous system cell types

Dever, Seth ; Xu, Ruqiang ; Fitting, Sylvia ; Knapp, Pamela ; Hauser, Kurt

Journal of NeuroVirology, 2012, Vol.18(3), pp.181-190 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1355-0284 ; E-ISSN: 1538-2443 ; DOI: 10.1007/s13365-012-0096-z

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种皮卡车防翻架
Pick up car SPORT BAR

Chen Tianquan ; Xu Ruqiang ; He Weiting

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种汽车防翻架
Car SPORT BAR

Zhou Jianhao ; Xu Ruqiang ; Yang Jie

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modularized bracket vehicle

Ding Yu ; Xu Ruqiang ; Zhang Yuping

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Polyadenylation Factor Subunit Implicated in Regulating Oxidative Signaling in Arabidopsis thaliana (Signaling in RNA Processing)

Zhang, Jingxian ; Addepalli, Balasubramanyam ; Yun, Kil-Young ; Hunt, Arthur G ; Xu, Ruqiang ; Rao, Suryadevara ; Li, Qingshun Q ; Falcone, Deane L; Ausubel, Frederick M. (Editor)

PLoS ONE, 2008, Vol.3(6), p.e2410 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0002410

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Calmodulin Interacts with and Regulates the RNA-Binding Activity of an Arabidopsis Polyadenylation Factor Subunit

Delaney , Kimberly J. ; Xu , Ruqiang ; Zhang , Jingxian ; Li , Q. Quinn ; Yun , Kil-Young ; Falcone , Deane L. ; Hunt , Arthur G.

Plant physiology, 2006, Vol.140(4), pp.1507-1521 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1532-2548

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reduced intraepidermal nerve fibre density, glial activation, and sensory changes in HIV type-1 Tat-expressing female mice: involvement of Tat during early stages of HIV-associated painful sensory neuropathy

Wodarski, Rachel ; Bagdas, Deniz ; Paris, Jason J ; Pheby, Tim ; Toma, Wisam ; Xu, Ruqiang ; Damaj, M Imad ; Knapp, Pamela E ; Rice, Andrew S C ; Hauser, Kurt F

Pain reports, May 2018, Vol.3(3), pp.e654 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2471-2531 ; PMID: 29922746 Version:1 ; DOI: 10.1097/PR9.0000000000000654

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integration of Developmental and Environmental Signals via a Polyadenylation Factor in Arabidopsis

Liu, Man ; Xu, Ruqiang ; Merrill, Carrie ; Hong, Liwei ; Lanken, Carol Von ; Hunt, Arthur G ; Li, Qingshun Q

DOI: 10.1371/journal.pone.0115779

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 37  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (27)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2003  (4)
 2. 2003đến2005  (3)
 3. 2006đến2009  (10)
 4. 2010đến2013  (7)
 5. Sau 2013  (13)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (32)
 2. Chinese  (8)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Xu, Ruqiang
 2. Xu, Rq
 3. Xu Ruqiang
 4. Li, Qingshun Quinn
 5. Hunt, Arthur G.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...