skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 61  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Preparation and characterization of hydrophobic Pt-Fe catalysts with enhanced catalytic activities for interface hydrogen isotope separation

Hu, Sheng ; Hou, Jingwei ; Xiong, Liangping ; Weng, Kuiping ; Ren, Xingbi ; Luo, Yangming

Journal of Hazardous Materials, March 30, 2012, Vol.209-210, p.478(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3894

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The roles of metals and their oxide species in hydrophobic Pt–Ru catalysts for the interphase H/D isotope separation

Hu, Sheng ; Xiong, Liangping ; Hou, Jingwei ; Weng, Kuiping ; Luo, Yangming ; Yang, Tongzai

International Journal of Hydrogen Energy, 2010, Vol.35(19), pp.10118-10126 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0360-3199 ; E-ISSN: 1879-3487 ; DOI: 10.1016/j.ijhydene.2010.08.009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Preparation and characterization of hydrophobic Pt–Fe catalysts with enhanced catalytic activities for interface hydrogen isotope separation

Hu , Sheng ; Hou , Jingwei ; Xiong , Liangping ; Weng , Kuiping ; Ren , Xingbi ; Luo , Yangming

Journal of hazardous materials, 2012, Vol.209, pp.478-483 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3894

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Preparation and characterization of hydrophobic Pt–Fe catalysts with enhanced catalytic activities for interface hydrogen isotope separation

Hu, Sheng ; Hou, Jingwei ; Xiong, Liangping ; Weng, Kuiping ; Ren, Xingbi ; Luo, Yangming

Journal of Hazardous Materials, 30 March 2012, Vol.209-210, pp.478-483 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3894 ; E-ISSN: 1873-3336 ; DOI: 10.1016/j.jhazmat.2012.01.058

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High-loaded NiCuSiO2 catalysts for methane decomposition to prepare hydrogen and carbon filaments

Li, Jiamao ; Dong, Liang ; Xiong, Liangping ; Yang, Yong ; Du, Yang ; Zhao, Linjie ; Wang, Heyi ; Peng, Shuming

International Journal of Hydrogen Energy, 27 July 2016, Vol.41(28), pp.12038-12048 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0360-3199 ; E-ISSN: 1879-3487 ; DOI: 10.1016/j.ijhydene.2016.05.137

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pt–Ir binary hydrophobic catalysts: Effects of Ir content and particle size on catalytic performance for liquid phase catalytic exchange

Hu, Sheng ; Xiong, Liangping ; Ren, Xingbi ; Wang, Changbing ; Luo, Yangming

International Journal of Hydrogen Energy, 2009, Vol.34(20), pp.8723-8732 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0360-3199 ; E-ISSN: 1879-3487 ; DOI: 10.1016/j.ijhydene.2009.08.052

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synthesis of SiC ceramic fibers from nuclear reactor irradiated polycarbosilane ceramic precursor fibers

Xiong, Liangping ; Xu, Yunshu ; Li, Yang ; Xia, Xiulong

Journal of Materials Science, 2008, Vol.43(14), pp.4849-4855 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-008-2703-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hydrophobic Pt catalysts with different carbon substrates for the interphase hydrogen isotope separation

Hu, Sheng ; Hou, Jingwei ; Xiong, Liangping ; Weng, Kuiping ; Yang, Tongzai ; Luo, Yangming

Separation and Purification Technology, 20 February 2011, Vol.77(2), pp.214-219 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1383-5866 ; E-ISSN: 1873-3794 ; DOI: 10.1016/j.seppur.2010.12.008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Portable four-bar mechanism demonstration teaching aid

Xiong Liangping ; Bi Yadong

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electric compasses

Bi Yadong ; Xiong Liangping

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heat transfer and cracking performance of endothermic hydrocarbon fuel when it cools a high temperature channel

Yue, Lei ; Wu, Jianzhou ; Gong, Yu ; Hou, Jingwei ; Xiong, Liangping ; Xiao, Chengjian ; Fang, Wenjun

Fuel Processing Technology, August 2016, Vol.149, pp.112-120 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-3820 ; E-ISSN: 1873-7188 ; DOI: 10.1016/j.fuproc.2016.04.017

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cathode material of lithium ion battery

LI Bing ; Xiong Liangping ; Chen Shundong

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Methane decomposition over high-loaded Ni-Cu-SiO2 catalysts

Li, Jiamao ; Zhao, Linjie ; He, Jianchao ; Dong, Liang ; Xiong, Liangping ; Du, Yang ; Yang, Yong ; Wang, Heyi ; Peng, Shuming

Fusion Engineering and Design, December 2016, Vol.113, pp.279-287 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0920-3796 ; E-ISSN: 1873-7196 ; DOI: 10.1016/j.fusengdes.2016.06.046

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hydrogen production by methane decomposition over NiCuSiO 2 catalysts: effect of temperature on catalyst deactivation

Li, Jiamao ; Xiao, Chao ; Xiong, Liangping ; Chen, Xiaojun ; Zhao, Linjie ; Dong, Liang ; Du, Yang ; Yang, Yong ; Wang, Heyi ; Peng, Shuming

RSC Advances, 2016, Vol.6(57), pp.52154-52163 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2046-2069 ; DOI: 10.1039/c6ra05782a

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electrocar power system

Hong Yang ; Xiong Liangping ; Chen Shundong ; LI Ren

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hydrogen isotope exchange membrane reaction assembly

Gong Yu ; Hu Sheng ; Xiong Liangping ; Hou Jingwei ; Chen Xiaojun

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hydrogen isotope exchange membrane reaction assembly

Gong Yu ; Hu Sheng ; Xiong Liangping ; Hou Jingwei ; Chen Xiaojun

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fixing structure of power battery box of electric car

LI Bing ; Ding Chuanji ; Chen Shundong ; Hong Yang ; Xiong Liangping

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fixing structure of power battery box for electric vehicle

LI Bing ; Ding Chuanji ; Chen Shundong ; Hong Yang ; Xiong Liangping

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intelligent home control system based on ZigBee

Dai Zemiao ; Ding Shoubao ; Wang Zhihong ; Fu Xianzheng ; Wang Sheng ; Xiong Liangping

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 61  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (13)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2007  (4)
 2. 2007đến2008  (5)
 3. 2009đến2010  (9)
 4. 2011đến2013  (16)
 5. Sau 2013  (27)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (59)
 2. Chinese  (33)
 3. German  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Xiong Liangping
 2. Hong Yang
 3. Chen Shundong
 4. Ding Chuanji
 5. Xiong, Liangping

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...