skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 33  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Nhập môn xử lý số liệu và kế hoạch hóa thực nghiệm hóa học
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nhập môn xử lý số liệu và kế hoạch hóa thực nghiệm hóa học

Lê Đức Ngọc, Vũ Thị Quyên

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59503

Truy cập trực tuyến

2
Xây dựng bộ chương trình xử lý số liệu địa vật lý phục vụ công tác đào tạo : Đề tài NCKH. QT.04.04
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Xây dựng bộ chương trình xử lý số liệu địa vật lý phục vụ công tác đào tạo : Đề tài NCKH. QT.04.04

Đỗ, Đức Thanh; Giang, Trung Kiên

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19524

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Problems and exercises for understanding modernbusiness data processing

Robichaud B.

N.Y,... : McGraw- Hill book comp, 1967 - (330 ROB 1967)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Xây dựng bộ chương trình xử lý số liệu địa vật lý phục vụ công tác đào tạo : Đề tài NCKH. QT.04.04

Đỗ Đức Thanh; Giang Trung Kiên

H. : ĐHKHTN, 2005 - (551.028 5 ĐO-T 2005)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nhập môn xử lý số liệu và kế hoạch hóa thực nghiệm hóa học

Lê Đức Ngọc; Vũ Thị Quyên

H ĐHQGHN; 2017 - (540.724)

Truy cập trực tuyến

6
Nghiên cứu thử nghiệm một số phương pháp nội suy trong xử lýsố liệu thực nghiệm
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu thử nghiệm một số phương pháp nội suy trong xử lýsố liệu thực nghiệm

Nguyễn, Thị Thùy Dương

66 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/7030

Truy cập trực tuyến

7
Nghiên cứu thử nghiệm một số phương pháp nội suy trong xử lý số liệu thực nghiệm
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu thử nghiệm một số phương pháp nội suy trong xử lý số liệu thực nghiệm

Nguyễn, Thị Thùy Dương

66 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/6623

Truy cập trực tuyến

8
Nghiên cứu áp dụng phương pháp khoảng cách - tần suất - nhận dạng mới trong xử lý - phân tích số liệu địa vật lý
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu áp dụng phương pháp khoảng cách - tần suất - nhận dạng mới trong xử lý - phân tích số liệu địa vật lý

Nguyễn, Thị Thu Hiền

77 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/10885

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Xử lý số liệu bằng thống kê toán học trên máy tính

Đào Hữu Hồ; Nguyễn Thị Hồng Minh

H. : Đaị học quốc gia , 2000 - (519.7 ĐA-H 2000)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
10
Contemporary statistics : a computer approach
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contemporary statistics : a computer approach

Gordon Sheldon P.; Gordon Florence S

New York : McGraw-Hill, Inc., 1994 - (519.5 GOR 1994) - ISBN0078343690

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu thử nghiệm một số phương pháp nội suy trong xử lý số liệu thực nghiệm : Luận văn ThS. Vật lý: 60 44 01 11

Nguyễn Thị Thùy Dương; Nguyễn Đức Vinh người hướng dẫn

H. : ĐHKHTN , 2015 - (550 NG-D 2015)

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu áp dụng phương pháp khoảng cách - tần suất - nhận dạng mới trong xử lý - phân tích số liệu địa vật lý : Luận văn ThS. Vật lý: 60 44 01 11

Nguyễn Thị Thu Hiền; Võ Thanh Quỳnh

H. : ĐHKHTN, 2016 - (551 NG-H 2016)

Truy cập trực tuyến

13
Nhập môn xử lý số liệu và kế hoạch hóa thực nghiệm hóa học
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nhập môn xử lý số liệu và kế hoạch hóa thực nghiệm hóa học

Lê Đức Ngọc; Vũ Thị Quyên

Hà Nội : Đại học quốc gia Hà Nội , 2017 - (540.724 LE-N 2017) - ISBN9786046287964

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bài giảng Thực hành sử dụng phần mềm xử lý số liệu trong nghiên cứu tâm lý học

Phạm Mạnh Hà

Trường Đại học Khoa học và Nhân văn Hà nội; 2012

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Xử lý số liệu bằng thống kê toán học trên máy tính

Đào Hữu Hồ

H ĐHQGHN; 2004

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Xử lý số liệu bằng thống kê toán học trên máy tính In lần thứ 2

Đào Hữu Hồ; Nguyễn Thị Hồng Minh

Đại học Quốc gia Hà Nội; 2002 - (519.5 ĐA H 2002)

Truy cập trực tuyến

17
Nghiên cứu cơ chế truyền thông và xây dựng công cụ phân tích, xử lý số liệu internet trên thông tin trên thông tin liên lạc vệ tinh địa tĩnh
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu cơ chế truyền thông và xây dựng công cụ phân tích, xử lý số liệu internet trên thông tin trên thông tin liên lạc vệ tinh địa tĩnh

Phan, Tuấn Anh

22 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/8122

Truy cập trực tuyến

18
Tìm hiểu phương pháp tìm thuộc tính tối ưu nhằm tăng hiệu quả phân tích trong phân tích dữ liệu lớn
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tìm hiểu phương pháp tìm thuộc tính tối ưu nhằm tăng hiệu quả phân tích trong phân tích dữ liệu lớn

Hoàng, Văn Trìu

42 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/8444

Truy cập trực tuyến

19
Lọc nhiễu băng địa chấn bằng phương pháp thống kê
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lọc nhiễu băng địa chấn bằng phương pháp thống kê

Nguyễn, Khắc Điền; Nguyễn, Đức Vinh

Nguyễn, K. Đ. (2011). Lọc nhiễu băng địa chấn bằng phương pháp thống kê. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/9111; 550 NG-Đ 2011 / 01050000388

Truy cập trực tuyến

20
Lọc nhiễu các băng địa chấn bằng phương pháp thống kê
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lọc nhiễu các băng địa chấn bằng phương pháp thống kê

Nguyễn, Khắc Điền; Nguyễn, Đức Vinh

Nguyễn, K. Đ. (2011). Lọc nhiễu các băng địa chấn bằng phương pháp thống kê. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 01050000388; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37772

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 33  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1994  (2)
 2. 1994đến2001  (3)
 3. 2002đến2004  (4)
 4. 2005đến2012  (6)
 5. Sau 2012  (20)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Luận án, luận văn  (15)
 2. Sách  (15)
 3. Bài báo  (3)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. H - Social sciences.  (2)
 2. Q - Science.  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...