skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 97  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình xác suất thống kê

Tống Đình Quỳ

H. : ĐHQGHN, 2004 - (519.2071 TO-Q 2004)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hướng dẫn giải bài tập xác suất thống kê

Tống Đình Quỳ

H. : ĐHQGHN, 2004 - (519.2076 TO-Q 2004)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình xác suất thống kê In lần 4

Tống Đình Quỳ

Đại học Quốc gia Hà Nội; 2004 - (519.2071 TO Q 2004)

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hướng dẫn giải bài tập xác suất thống kê In lần 3

Tống Đình Quỳ

Đại học Quốc gia Hà Nội; 2004 - (519.2076 TO Q 2004)

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mô hình hóa sự phụ thuộc với các copula và ứng dụng: Luận văn ThS. Toán học: 60 46 01 06

Lê Dung; Trần Trọng Nguyên Người hướng dẫn

H. : ĐHKHTN , 2013 - (519 LE-D 2013)

Truy cập trực tuyến

6
Giáo trình thống kê xã hội học : dùng cho các trường Đại học khối Xã hội và Nhân văn các trường Cao đẳng
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình thống kê xã hội học : dùng cho các trường Đại học khối Xã hội và Nhân văn các trường Cao đẳng

Đào, Hữu Hồ

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60439

Truy cập trực tuyến

7
Xác suất thống kê trong nghiên cứu ngữ dụng học
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Xác suất thống kê trong nghiên cứu ngữ dụng học

Hà, Cẩm Tâm

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24839

Truy cập trực tuyến

8
Độ đo xác suất Gauss trên không gian Banach: Luận văn ThS. Toán học: 604601
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Độ đo xác suất Gauss trên không gian Banach: Luận văn ThS. Toán học: 604601

Đỗ, Huy Hùng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60160

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modulo math 2de

Bédat Jean Marc; Lanoêlle Alain; Lesgourgues Jacques; Séris Bernard

Didier; 2004 - (510 MOD 2004)

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Độ đo xác suất Gauss trên không gian Banach Luận văn ThS Toán học 604601

Đỗ Huy Hùng

H Trường Đại học khoa họcTự nhiên; 2017

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Về một số không gian hàm thường gặp : Luận văn ThS. Toán học: 60 46 15

Vũ Thị Tuyển; Phan Viết Thư người hướng dẫn

H. : ĐHKHTN , 2014 - (519 VU-T 2014)

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giải tích Malliavn và ứng dụng : Luận văn ThS. Toán học: 60 46 01 06

Bùi Hùng Cường; Nguyễn Thịnh người hướng dẫn

H. : ĐHKHTN, 2015 - (519 BU-C 2015)

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thống kê Robust và ứng dụng : Luận văn ThS. Toán học: 60 46 01 06

Nguyễn Thị Huyền; Trần Mạnh Cường người hướng dẫn

H. : ĐHKHTN , 2014 - (519.5 NG-H 2014)

Truy cập trực tuyến

14
Về một số không gian hàm thường gặp
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Về một số không gian hàm thường gặp

Vũ, Thị Tuyển

88 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/3646

Truy cập trực tuyến

15
Thống kê Robust và ứng dụng
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thống kê Robust và ứng dụng

Nguyễn, Thị Huyền

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/7394

Truy cập trực tuyến

16
Thống kê Robust và ứng dụng
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thống kê Robust và ứng dụng

Nguyễn, Thị Huyền

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/7395

Truy cập trực tuyến

17
Thống kê Robust và ứng dụng : Luận văn ThS. Toán học: 60 46 01 06
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thống kê Robust và ứng dụng : Luận văn ThS. Toán học: 60 46 01 06

Nguyễn, Thị Huyền; Trần, Mạnh Cường

Nguyễn, T. H. (2014). Thống kê Robust và ứng dụng. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 01050002141; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39193

Truy cập trực tuyến

18
Giải tích Malliavin và ứng dụng
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giải tích Malliavin và ứng dụng

Bùi, Hùng Cường; Nguyễn, Thịnh

Bùi, H. C. (2015). Giải tích Malliavin và ứng dụng. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14027

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Luật số lớn cho trường các biến ngẫu nhiên trong không gian Banach : Đề tài NCKH. QG.13.02

Trần Mạnh Cường; Tạ Công Sơn

Hà Nội : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên , 2015 - (515.372 TR-C 2015)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình thống kê xã hội học : dùng cho các trường Đại học khối Xã hội và Nhân văn các trường Cao đẳng

Đào Hữu Hồ

H. : GDVN , 2013 - H. : GDVN , 2014 - (519.5 ĐA-H 2013) - (519.5 ĐA-H 2014)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản

Kết quả 1 - 20 của 97  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2000  (7)
 2. 2000đến2003  (8)
 3. 2004đến2008  (19)
 4. 2009đến2013  (30)
 5. Sau 2013  (53)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Luận án, luận văn  (68)
 2. Sách  (28)
 3. Bài báo  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Vietnamese  (59)
 2. Undetermined  (9)
 3. English  (9)
 4. French  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Đào Hữu Hồ
 2. Trần, Hùng Thao
 3. Tống Đình Quỳ
 4. Đặng Hùng Thắng
 5. Nguyễn Thịnh

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...