skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 706  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On measurement of the isotropy of the speed of light

Wojtsekhowski, B.

EPL (Europhysics Letters), 2014, Vol.108(3), p.31001 (3pp) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0295-5075 ; E-ISSN: 1286-4854 ; DOI: 10.1209/0295-5075/108/31001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On anisotropy of the maximum attainable speed of low-mass particles

Wojtsekhowski, B.

Arxiv ID: 1805.00408

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

To the measurement of the radius via an electron scattering

Wojtsekhowski, B.

Arxiv ID: 1510.00890

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prospect for Measuring \({G_E^n}\) at High Momentum Transfers

Wojtsekhowski, B; Wojtsekhowski, B (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jun 8, 2017

DOI: 10.1142/9789812776211_0036

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

To the measurement of the radius via an electron scattering

Wojtsekhowski, B; Wojtsekhowski, B (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Oct 4, 2015

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On a sidereal time variation of the Lorentz force

Wojtsekhowski, B; Wojtsekhowski, B (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Sep 9, 2015

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On a sidereal time variation of the Lorentz force

Wojtsekhowski, B.

Arxiv ID: 1509.02754

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Polarized nuclear target based on parahydrogen induced polarization.(Report)

Budker, D. ; Ledbetter, M. P. ; Appelt, S. ; Bouchard, L. S. ; Wojtsekhowski, B.

Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, A, Dec 1, 2012, Vol.694, p.246(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0168-9002

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conceptual Design Report A Compact Photon Source

Wojtsekhowski, B. ; Niculescu, G.

Arxiv ID: 1712.06419

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conceptual Design Report A Compact Photon Source

Wojtsekhowski, B ; Niculescu, G; Niculescu, G (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Dec 18, 2017

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Study of the one-way speed of light anisotropy with particle beams

Wojtsekhowski, B; Wojtsekhowski, B (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jun 5, 2017 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1051/epjconf/201714201029

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Searching for a new force at VEPP-3

Wojtsekhowski, B ; Nikolenko, D ; Rachek, I; Rachek, I (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jul 21, 2012

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Searching for a new force at VEPP-3

Wojtsekhowski, B. ; Nikolenko, D. ; Rachek, I.

Arxiv ID: 1207.5089

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High-intensity positron microprobe at the Thomas Jefferson National Accelerator Facility

Golge, S ; Vlahovic, B ; Wojtsekhowski, B; Wojtsekhowski, B (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jun 19, 2014 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1063/1.4884781 10.1063/1.4884781 10.1063/1.4884781 10.1063/1.4884781

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Very Asymmetric Collider for Dark Matter Search below 1 GeV

Wojtsekhowski, B ; Morozov, V ; Derbenev, Y; Derbenev, Y (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Apr 28, 2017

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Polarized nuclear target based on parahydrogen induced polarization

Budker, D ; Ledbetter, M.P ; Appelt, S ; Bouchard, L.S ; Wojtsekhowski, B

Nuclear Inst. and Methods in Physics Research, A, 01 December 2012, Vol.694, pp.246-250 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0168-9002 ; E-ISSN: 1872-9576 ; DOI: 10.1016/j.nima.2012.08.007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
THE ELECTRIC AND MAGNETIC FORM FACTORS OF THE NEUTRON WITH SUPER BIGBITE
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE ELECTRIC AND MAGNETIC FORM FACTORS OF THE NEUTRON WITH SUPER BIGBITE

Rioirdan, S. ; Cates, G.D. ; Wojtsekhowski, B.

Exclusive Reactions At High Momentum Transfer IV, 2011, pp.258-265

ISBN: 9789814329569 ; DOI: 10.1142/9789814329569_0027

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A scaler-based data acquisition system for measuring parity-violating asymmetry in deep inelastic scattering

Subedi, R. ; Wang, D. ; Pan, K. ; Deng, X. ; Michaels, R. ; Reimer, P. E. ; Shahinyan, A. ; Wojtsekhowski, B. ; Zheng, X.

Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, A, Oct 1, 2013, Vol.724, p.90(14) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0168-9002

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PMT signal increase using a wavelength shifting paint

Allada, K ; Hurlbut, Ch ; Ou, L ; Schmookler, B ; Shahinyan, A ; Wojtsekhowski, B

Nuclear Inst. and Methods in Physics Research, A, 11 May 2015, Vol.782, pp.87-91 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0168-9002 ; E-ISSN: 1872-9576 ; DOI: 10.1016/j.nima.2015.02.012

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Flavor decomposition of the elastic nucleon electromagnetic form factors

Cates, G ; de Jager, C ; Riordan, S ; Wojtsekhowski, B; Wojtsekhowski, B (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Mar 9, 2011 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1103/PhysRevLett.106.252003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 706  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (98)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2002  (22)
 2. 2002đến2005  (92)
 3. 2006đến2009  (374)
 4. 2010đến2014  (94)
 5. Sau 2014  (124)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Tác giả 

 1. Wojtsekhowski, B.  (705)
 2. Zheng, X.  (596)
 3. Markowitz, P.  (575)
 4. Dutta, D.  (509)
 5. Horn, T.  (481)
 6. Roche, J.  (462)
 7. Arrington, J.  (441)
 8. Hinton, W.  (430)
 9. Ent, R.  (430)
 10. Gaskell, D.  (420)
 11. Holt, R.J.  (402)
 12. Jones, M.K.  (388)
 13. Dalton, M.M.  (385)
 14. Reinhold, J.  (385)
 15. Breuer, H.  (381)
 16. Huber, G.M.  (377)
 17. Uzzle, A.  (371)
 18. Stoler, P.  (366)
 19. Li, Y.  (365)
 20. Day, D.  (364)
 21. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Wojtsekhowski, B.
 2. Zheng, X.
 3. Markowitz, P.
 4. Dutta, D.
 5. Horn, T.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...