skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 2.355.783  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global mobile

ISSN1088-8934

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Forefront

ISSN0146-6232

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intelligent network news

ISSN1042-6930

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Land Mobile Radio News

ISSN1070-6593

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

International journal of mobile communications

ISSN1470-949X

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Telemarketing & call center solutions

ISSN1521-0766

Truy cập trực tuyến

7
BER of QPSK using MRC reception in a composite fading environment
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

BER of QPSK using MRC reception in a composite fading environment

Dinh, Thi Thai Mai; Lam, Sinh Cong; Nguyen, Quoc Tuan; Nguyen, Dinh Thong

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/27239

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking

ISSN1687-1472

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Air medical journal

ISSN1067-991X

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Telecommunications

ISSN0278-4831

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mobile Communications International

ISSN1352-9226

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

European Telecom

ISSN1091-6873

Truy cập trực tuyến

13
Energy-Efficient Cooperative Techniques for Infrastructure-to-Vehicle Communications
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Energy-Efficient Cooperative Techniques for Infrastructure-to-Vehicle Communications

Nguyen, Duc Tuan; Berder, Olivier; Sentieys, Olivier

ISIKNOWLEDGE; 1524-9050; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/27256; http://ieeexplore.ieee.org/document/5734851/

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ericsson review

ISSN0014-0171

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Airpower journal

ISSN0897-0823

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

JavaWorld

ISSN1091-8906

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of Computer-Mediated Communication

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sensors

ISSN1424-8220

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advances in radio science

ISSN1684-9965

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Telecommunications Americas

ISSN1534-956X

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 2.355.783  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (33.154)
 2. Toàn văn trực tuyến (1.832.219)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1960  (548)
 2. 1960đến1974  (1.284)
 3. 1975đến1989  (9.489)
 4. 1990đến2005  (418.760)
 5. Sau 2005  (1.925.356)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (2.082.029)
 2. French  (428.888)
 3. Chinese  (315.594)
 4. German  (245.446)
 5. Korean  (135.650)
 6. Japanese  (72.469)
 7. Spanish  (21.890)
 8. Russian  (15.781)
 9. Portuguese  (14.659)
 10. Finnish  (6.992)
 11. Norwegian  (2.648)
 12. Danish  (2.422)
 13. Hungarian  (1.020)
 14. Polish  (924)
 15. Italian  (912)
 16. Hebrew  (871)
 17. Ukrainian  (499)
 18. Turkish  (435)
 19. Czech  (429)
 20. Dutch  (343)
 21. Greek  (141)
 22. Romanian  (66)
 23. Arabic  (60)
 24. Lithuanian  (9)
 25. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Zhang, Rui
 2. Zhou, Tao
 3. Yan, Zheng
 4. Wu, Ping
 5. Skoglund, Mikael

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...