skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 113  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHOD AND SYSTEM FOR WATER TREATMENT

Ganzi Gary C ; Wilkins Frederick C

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHOD AND SYSTEM FOR WATER TREATMENT

Ganzi Gary C ; Wilkins Frederick C

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

NIEDERENERGETISCHES SYSTEM UND VERFAHREN ZUR ENTSALZUNG VON MEERWASSER
SYSTÈME ET PROCÉDÉ À FAIBLE CONSOMMATION D'ÉNERGIE POUR LE DESSALEMENT DE L'EAU DE MER
LOW ENERGY SYSTEM AND METHOD OF DESALINATING SEAWATER

Ganzi, Gary, C ; Liang, LI-Shiang ; Wilkins, Frederick, C

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method and apparatus for desalination

Wilkins Frederick C ; Jha Anil ; Ganzi Gary C

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

水处理系统及工艺
Water treatment system and process

Wilkins Frederick C ; Jha Anil D ; Liang LI-Shiang

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHOD AND APPARATUS FOR DESALINATION

Wilkins, Frederick, C ; Jha, Anil, D ; Ganzi, Gary, C

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Low energy system and method of desalinating seawater

Wilkins, Frederick C ; Liang, LI-Shiang ; Ganzi, Gary C

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SYSTEME ET PROCEDE A FAIBLE CONSOMMATION D'ENERGIE POUR LE DESSALEMENT DE L'EAU DE MER
LOW ENERGY SYSTEM AND METHOD OF DESALINATING SEAWATER

Ganzi, Gary C ; Liang, LI-Shiang ; Wilkins, Frederick C

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method and apparatus for desalination

Ganzi, Gary C ; Jha, Anil D ; Wilkins, Frederick C

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Low energy system and method of desalinating seawater

Ganzi Gary C ; Liang LI-Shiang ; Wilkins Frederick C

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Low Energy System and Method of Desalinating Seawater

Ganzi Gary C ; Liang Li-Shiang ; Wilkins Frederick C

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕСНЕНИЯ
METHOD AND APPARATUS FOR DESALINATION

Wilkins Frederick, C ; Jha Anil, D ; Ganzi Gary, C

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

LOW ENERGY SYSTEM AND METHOD OF DESALINATING SEAWATER

Ganzi, Gary, C ; Liang, LI-Shiang ; Wilkins, Frederick, C

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

НИЗКОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА И СПОСОБ ОПРЕСНЕНИЯ МОРСКОЙ ВОДЫ
LOW ENERGY SYSTEM AND METHOD OF DESALINATING SEAWATER

Ganzi Gary, C ; Liang Li-Shiang ; Wilkins Frederick, C

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

LOW ENERGY SYSTEM AND METHOD OF DESALINATING SEAWATER

Ganzi Gary C ; Liang LI-Shiang ; Wilkins Frederick C

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Low energy system and method of desalinating seawater

Ganzi Gary C ; Liang Li-Shiang ; Wilkins Frederick C

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHOD AND APPARATUS FOR DESALINATION

Wilkins Frederick C ; Jha Anil D ; Ganzi Gary C

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method and apparatus for desalination

Wilkins, Frederick C ; Jha, Anil D ; Ganzi, Gary C

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Low energy system and method of desalinating seawater

Ganzi Gary C ; Liang LI-Shiang ; Wilkins Frederick C

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Low energy system and method of desalinating seawater

Ganzi Gary C Liang ; LI-Shiang ; Wilkins Frederick C

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 113  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2003  (10)
 2. 2003đến2007  (13)
 3. 2008đến2011  (42)
 4. 2012đến2016  (32)
 5. Sau 2016  (16)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (104)
 2. French  (33)
 3. German  (19)
 4. Chinese  (10)
 5. Russian  (4)
 6. Spanish  (2)
 7. Korean  (2)
 8. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Liang, Li-Shiang
 2. Wilkins, Frederick C
 3. Wilkins Frederick C
 4. Ganzi, Gary C
 5. Liang LI-Shiang

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...