skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 856.293  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Web design with HTML and CSS digital classroom

Osborn Jeremy Smith Jennifer AGI Creative Team

Wiley Pub; 2011 - (006.7 OSB 2011)

Truy cập trực tuyến

2
Starting an online business for dummies
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Starting an online business for dummies

Holden Greg.

Hoboken, NJ : Wiley Pub., c2005 - (HD30.37 .H65 2005) - ISBN0764583344 (pbk.)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
3
Foundation Form Creation with Adobe LiveCycle Designer ES
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Foundation Form Creation with Adobe LiveCycle Designer ES

Cheridan Smith

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32016

Truy cập trực tuyến

4
Foundation Flash CS3 Video
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Foundation Flash CS3 Video

Tom Green, Adam Thomas

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32001

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adobe Dreamweaver CS6 digital classroom

Osborn Jeremy

John Wiley & Sons; 2012 - (006.7 OSB 2012)

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

WordPress web design for dummies

Sabin Wilson Lisa

John Wiley & Sons; 2013 - (006.7 SAB 2013)

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adobe Creative Cloud design tools all in one for dummies

Smith Jennifer Smith Christopher DeHaan Jen Gerantabee Fred

Wiley; 2013 - (005.2 ADO 2013)

Truy cập trực tuyến

8
Microsoft FrontPage 2003
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microsoft FrontPage 2003

Willer Ann.

Boston : McGraw-Hill Technology Education, 2005 - (006.7 WIL 2005) - ISBN0072256990 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Foundation Expression Blend 2: building applications in WPF and Silverlight
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Foundation Expression Blend 2: building applications in WPF and Silverlight

Victor Gaudioso

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/31998

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Xây dựng hệ thống giám sát và cảnh báo sự thay đổi nội dung trang web : Luận văn ThS. Máy tính : 624801

Nguyễn Ngọc Khánh; Lê Quang Minh

Hà Nội : Trường Đại học Công nghệ, 2018 - (004.678 NG-K 2018)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Giáo trình phát triển ứng dụng Web
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình phát triển ứng dụng Web

Lê Đình Thanh; Nguyễn Việt Anh

Hà Nội : Đại học quốc gia Hà Nội , 2019 - (004.678 LE-T 2019) - ISBN9786046271888

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
The language of websites
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The language of websites

Boardman Mark

London ; New York : Routledge, 2005. - (025.04 BOA 2005) - ISBN0415328535 (hb);ISBN0415328543 (pb)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
CSS3 for dummies
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

CSS3 for dummies

Mueller John

Hoboken, NJ : John Wiley & Sons, INC., [2014]; 2014 - (006.7 MUE 2014) - ISBN9781118441428 (paperback);ISBN1118441427 (paperback)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Web Accessibility: a foundation for research
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Web Accessibility: a foundation for research

John Karat, Jean Vanderdonckt, Gregory Abowd, Gaëlle Calvary, John Carroll, Gilbert Cockton, Mary Czerwinski, Steve Feiner, Elizabeth Furtado, Kristina Höök, Robert Jacob, Robin Jeffries, Peter Johnson, Kumiyo Nakakoji, Philippe Palanque, Oscar Pastor, Fabio Paternò, Costin Pribeanu, Marilyn Salzman, Chris Schmandt, Markus Stolze, Gerd Szwillus, Manfred Tscheligi, Gerrit van der Veer, Schumin Zhai, Simon Harper, Yeliz Yesilada.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/31099

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu các phương pháp trích rút từ khóa từ trang web và ứng dụng : Luận văn ThS. Máy tính: 604801

Nguyễn Vũ Chi Loan; Nguyễn Văn Vinh

Hà Nội : ĐHCN 2017 - (005.3 NG-L 2017)

Truy cập trực tuyến

16
Microsoft FrontPage 2000
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microsoft FrontPage 2000

Laudon Kenneth C.; Eiseman Jason; Pickering Robin

Boston : Irwin Mcgraw-Hill, c2001 - (005.4 LAU 2001) - ISBN0072358572

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
How to do everything with FrontPage 2002
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

How to do everything with FrontPage 2002

Plotkin David

Berkeley : Osborne/McGraw-Hill, 2001 - (005.7 PLO 2001) - ISBN0072133643

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
ASP.NET 2.0 demystified
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

ASP.NET 2.0 demystified

Keogh Jimes

New York ; London : McGraw-Hill Professional, 2005. - ISBN0072261412 (pbk.)

Truy cập trực tuyến

19
Dreamweaver CS6 for dummies
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dreamweaver CS6 for dummies

Warner Janine

Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons, c2012. - (006.78 WAR 2012) - ISBN9781118212332 (pbk.);ISBN1118212339 (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
Content strategy at work : real-world stories to strengthen every interactive project
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Content strategy at work : real-world stories to strengthen every interactive project

Bloomstein Margot.

Waltham, MA : Morgan Kaufmann, c2012. - (658.872 BLO 2012) - ISBN9780123919229 (alk. paper);ISBN0123919223 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 856.293  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1983  (425)
 2. 1983đến1994  (132)
 3. 1995đến2003  (100.333)
 4. 2004đến2013  (359.288)
 5. Sau 2013  (395.754)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (815.017)
 2. French  (1.622)
 3. Spanish  (1.136)
 4. German  (1.061)
 5. Portuguese  (251)
 6. Italian  (231)
 7. Korean  (56)
 8. Chinese  (54)
 9. Czech  (36)
 10. Turkish  (35)
 11. Polish  (22)
 12. Arabic  (17)
 13. Japanese  (17)
 14. Dutch  (12)
 15. Russian  (9)
 16. Lithuanian  (8)
 17. Norwegian  (7)
 18. Vietnamese  (7)
 19. Romanian  (5)
 20. Slovak  (3)
 21. Hungarian  (3)
 22. Maori  (3)
 23. Thai  (2)
 24. Malay  (2)
 25. Persian  (2)
 26. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...