skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 164.941  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
A preliminary study on the occurrence of pharmaceutically active compounds in hospital wastewater and surface water in Hanoi, Vietnam
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A preliminary study on the occurrence of pharmaceutically active compounds in hospital wastewater and surface water in Hanoi, Vietnam

Ngoc Han, Tran; Urase, Taro; Thao, Ta Thi

Scopus; CLEAN – Soil, Air, Water; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32376

Truy cập trực tuyến

2
Cd, Pb, and Cu in water and sediments and their bioaccumulation in freshwater fish of some lakes in Hanoi, Vietnam
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cd, Pb, and Cu in water and sediments and their bioaccumulation in freshwater fish of some lakes in Hanoi, Vietnam

Le, Ha Thu; Ngo, Huong Thi Thuy

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/29328

Truy cập trực tuyến

3
Cd, Pb, and Cu in water and sediments and their bioaccumulation in freshwater fish of some lakes in Hanoi, Vietnam
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cd, Pb, and Cu in water and sediments and their bioaccumulation in freshwater fish of some lakes in Hanoi, Vietnam

Le, Ha Thu; Ngo, Thi Thuy Huong

1029-0486; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/30687

Truy cập trực tuyến

4
Emerging contaminants from industrial and municipal waste : occurrence, analysis and effects
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Emerging contaminants from industrial and municipal waste : occurrence, analysis and effects

Barceló, Damià ; Petrović, M.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/29449

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Aquatic toxicology and hazard assessment : proceedings of the fourth annual Symposium on Aquatic Toxicology : a symposium

Symposium on Aquatic Toxicology (4th : 1979 : Chicago, Ill.); Branson Donald Ray; Dickson Kenneth L

Philadelphia, Pa. : ASTM, c1981. - (628.1 AQU 1981)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Khảo sát, đánh giá đặc điểm địa hóa môi trường nước dưới đất khu vực nam - đông nam Hà Nội : Đề tài NCKH. QT.01.19

Nguyễn Văn Dục; Trần Ngọc Lan

H. : ĐHKHTN, 2005 - (363.739 4 NG-D 2005)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Aquatic toxicology and risk assessment. Volume 14

Barron Mace G; Mayes Monte A

Philadelphia : ASTM, 1991 - (615.9 AQU(14) 1991)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Aquatic toxicology and hazard assessment. Volume 12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Aquatic toxicology and hazard assessment. Volume 12

Cowgill U.M. editor; William L.R. editor

Philadelphia : ASTM, 1989 - (628.1 AQU(12) 1989) - ISBN080311253x

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Aquatic toxicology and hazard assessment : eighth symposium : a symposium
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Aquatic toxicology and hazard assessment : eighth symposium : a symposium

Bahner Rita C. Editor; Hansen David J Editor

Philadelphia, PA. : ASTM, 1985 - (363.7 AQU 1985) - ISBN0803104375

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Aquatic toxicology and environmental fate : ninth volume
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Aquatic toxicology and environmental fate : ninth volume

Philadelphia, PA : ASTM, 1986 - (577.6 AQU 1986) - ISBN0803104898

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Estimating the hazard of chemical substances to aquatic life

Cairns John editor; Dickson K. L. editor; Maki A.W. editor

Philadelphia, PA : ASPM, 1978 - (363.7 EST 1978)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Aquatic toxicology and hazard assessment : volume 10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Aquatic toxicology and hazard assessment : volume 10

Adams William J. Editor; Chapman Gary A. Editor; Landis Wayne G. Editor

Philadelphia, PA : ASTM, 1988 - (628.1 AQU(10) 1988) - ISBN0803109784

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Ground water and vadose zone monitoring
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ground water and vadose zone monitoring

Johnson A. I. Editor; Nielsen David Editor; ASTM Subcommittee D18.21 on Ground Water Monitoring.; American Society for Testing Materials.

Philadelphia, PA : ASTM, 1990 - (628.1 GRO 1990) - ISBN0803112750

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Imperiled waters, impoverished future : the decline of freshwater ecosystems
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Imperiled waters, impoverished future : the decline of freshwater ecosystems

Abramovitz Janet N.; Peterson Jane A

Washington, D.C. : Worldwatch Institute, c1996 - (577 ABR 1996) - ISBN1878071300

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
The clean water Act : compliance handbook
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The clean water Act : compliance handbook

Russell S. Frye

NY. : John Willey & sons, Inc., 1989 - (344.73046 CLE 1989) - ISBN0471112623

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu khả năng sinh khí H2S từ nước sông Tô Lịch : Đề tài NCKH. QT.09.61

Nguyễn Xuân Hải; Trần Yêm; Lê Văn Thiện; Nguyễn Hữu Huấn; Nguyễn Hồng Hạnh

H. : ĐHKHTN , 2010 - (363.739 NG-H 2010)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu sự hình thành và phát tán Hydrosunfua từ sông Tô Lịch : Luận án TS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường: 62 85 02 05

Nguyễn Hữu Huấn; Nguyễn Xuân Hải; Trần Yêm

H. : ĐHKHTN , 2015 - (363.739 NG-H 2015)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ảnh hưởng của nước biển dâng do biến đổi khí hậu đến xâm nhập mặn sông Hóa - Thái Bình : Luận văn ThS. Biến đổi khí hậu (Chương trình đào tạo thí điểm)

Đoàn Anh Tuấn; Nguyễn Văn Hoàng

H. : ĐHKHTN , 2015 - (363.738 ĐO-T 2015)

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phân tích và đánh giá chất lượng nước sông Nhuệ - Đáy tới sức khỏe người dân tỉnh Hà Nam : Luận văn ThS. Môi trường trong phát triển bền vững (Chương trình đào tạo thí điểm)

Trần Văn Trấn; Trịnh Thị Thanh

H. : Trung tâm nghiên cứu tài nguyên và môi trường , 2015 - (363.739 TR-T 2015)

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đánh giá chất lượng nước sông SomPoy và đề xuất giải pháp đảm bảo sử dụng cho sản xuất nông nghiệp huyện Kaisone tỉnh Savannakhet : Luận văn ThS. Khoa học môi trường: 604403

Khonesavanh Norasane; Nguyễn Thị Hà

Hà Nội : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên 2017 - (363.7394 KHO 2017)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 164.941  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1960  (425)
 2. 1960đến1974  (6.968)
 3. 1975đến1989  (26.650)
 4. 1990đến2005  (47.581)
 5. Sau 2005  (82.429)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (142.428)
 2. French  (2.021)
 3. German  (1.958)
 4. Russian  (1.554)
 5. Spanish  (991)
 6. Danish  (930)
 7. Japanese  (891)
 8. Chinese  (671)
 9. Italian  (641)
 10. Dutch  (449)
 11. Portuguese  (421)
 12. Polish  (224)
 13. Czech  (219)
 14. Korean  (160)
 15. Norwegian  (140)
 16. Slovak  (74)
 17. Hungarian  (73)
 18. Undetermined  (71)
 19. Chamorro  (65)
 20. Thai  (62)
 21. Arabic  (59)
 22. Romanian  (59)
 23. Finnish  (50)
 24. Turkish  (49)
 25. Persian  (46)
 26. Greek  (33)
 27. Lithuanian  (32)
 28. Vietnamese  (31)
 29. Ukrainian  (17)
 30. Malay  (4)
 31. Serbo-Croatian  (3)
 32. Icelandic  (1)
 33. Hebrew  (1)
 34. Georgian  (1)
 35. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. T - Technology .  (455)
 2. Q - Science.  (268)
 3. H - Social sciences.  (116)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Gao, Baoyu
 2. Yue, Qinyan
 3. Zhang, Jian
 4. Wang, Yan
 5. Zhang, Yan

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...