skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 39.536  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Nghiên cứu hoạt tính enzym ngoại bào của một số chủng Bacillus mới phân lập và khả năng ứng dụng chúng trong xử lý nước thải
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu hoạt tính enzym ngoại bào của một số chủng Bacillus mới phân lập và khả năng ứng dụng chúng trong xử lý nước thải

Ngô, Tự Thành; Bùi, Thị Việt Hà; Vũ, Minh Đức; Chu, Văn Mẫn

tr. 101-106; http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4798

Truy cập trực tuyến

2
Membrane Bioreactor for Wastewater Treatment
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Membrane Bioreactor for Wastewater Treatment

Yang, Jixiang

1st edition; 9788740304411; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/20248

Truy cập trực tuyến

3
Introduction to Wastewater Treatment
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction to Wastewater Treatment

Templeton, Michael R.; Butler, David

9788776818432; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/20234

Truy cập trực tuyến

4
Membrane Bioreactor for Wastewater Treatment
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Membrane Bioreactor for Wastewater Treatment

Jixiang, Yang

9788740304411; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22813

Truy cập trực tuyến

5
Introduction to Wastewater Treatment
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction to Wastewater Treatment

Michael R. Butler, Templeton David

9788776818432; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23681

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction to Wastewater Treatment

Templeton Michael R; Butler David

Bookboon; 2011 - (660)

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Membrane Bioreactor for Wastewater Treatment

Yang Jixiang

Bookboon; 2015 - (660)

Truy cập trực tuyến

8
Deodorization of food wastewater by using strong oxidants
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Deodorization of food wastewater by using strong oxidants

Le, Duc Manh

p. 30-34; http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4779

Truy cập trực tuyến

9
Occurrence, fate and antibiotic resistance of fluoroquinolone antibacterials in hospital wastewaters in Hanoi, Vietnam
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Occurrence, fate and antibiotic resistance of fluoroquinolone antibacterials in hospital wastewaters in Hanoi, Vietnam

Hoang Thi Thuong; Pham Hung Viet; Pham Ngoc Ha

ISIKNOWLEDGE; 0045-6535; 1879-1298; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/30251

Truy cập trực tuyến

10
Catalytic wet oxidation of wastewater from pulping industry using solid waste containing iron oxides
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Catalytic wet oxidation of wastewater from pulping industry using solid waste containing iron oxides

Doan, P.M.; Tran, N.D.; Vu, T.H.; Cao, T.H.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32717

Truy cập trực tuyến

11
Bioremediation of vegetable oil and grease from polluted wastewater in dairy factory
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bioremediation of vegetable oil and grease from polluted wastewater in dairy factory

Le, Duc Manh

p. 56-62; http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4544

Truy cập trực tuyến

12
Effects of molar ratio and calcination temperature on the adsorption performance of Zn/Al layered double hydroxide nanoparticles in the removal of pharmaceutical pollutants
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of molar ratio and calcination temperature on the adsorption performance of Zn/Al layered double hydroxide nanoparticles in the removal of pharmaceutical pollutants

Elhalil, Alaâeddine; Farnane, Meryem; Machrouhi, Aicha; Mahjoubi, Fatima Zahra; Elmoubarki, Rachid; Tounsadi, Hanane; Abdennouri, Mohamed; Barka, Noureddine

Elhalil, A. et al. (2018). Effects of molar ratio and calcination temperature on the adsorption performance of Zn/Al layered double hydroxide nanoparticles in the removal of pharmaceutical pollutants. Journal of Science: Advanced Materials and Devices, 3(2), 188-195.; 2468-2179; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62902; https://doi.org/10.1016/j.jsamd.2018.03.005

Truy cập trực tuyến

13
Catalytic Wet Oxidation of Wastewater from Pulping Industry Using Solid Waste Containing Iron Oxides
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Catalytic Wet Oxidation of Wastewater from Pulping Industry Using Solid Waste Containing Iron Oxides

Pham, Minh Doan; Tran, Ngoc Dung; Vu, Thi Hau

ISIKNOWLEDGE; 0021-9592; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/28862; https://www.jstage.jst.go.jp/article/jcej/44/2/44_10we194/_article

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Study of two chitosan derivatives phosphorylated at hydroxyl or amino groups for application as flocculants

Zhao, Di ; Xu, Jianfeng ; Wang, Lu ; Du, Jianjia ; Dong, Kedong ; Wang, Caifei ; Liu, Xiangdong

Journal of Applied Polymer Science, 25 September 2012, Vol.125(S2), pp.E299-E305 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-8995 ; E-ISSN: 1097-4628 ; DOI: 10.1002/app.36834

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of average flow and capacity utilization on effluent water quality from US municipal wastewater treatment facilities

Weirich, Scott R ; Silverstein, Joann ; Rajagopalan, Balaji

Water Research, 2011, Vol.45(14), pp.4279-4286 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0043-1354 ; E-ISSN: 1879-2448 ; DOI: 10.1016/j.watres.2011.06.002

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ferrocene‐Functionalized Silsesquioxane‐Based Porous Polymer for Efficient Removal of Dyes and Heavy Metal Ions

Yang, Xiaoru ; Liu, Hongzhi

Chemistry – A European Journal, 12 September 2018, Vol.24(51), pp.13504-13511 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0947-6539 ; E-ISSN: 1521-3765 ; DOI: 10.1002/chem.201801765

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Semiconducting polyurethane/polypyrrole/polyaniline for microorganism immobilization and wastewater treatment in anaerobic/aerobic sequential packed bed reactors

Antonio‐Carmona, Iveth D. ; Martínez‐Amador, Silvia Y. ; Martínez‐Gutiérrez, Hugo ; Ovando‐Medina, Víctor M. ; González‐Ortega, Omar

Journal of Applied Polymer Science, 20 July 2015, Vol.132(28), pp.n/a-n/a [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-8995 ; E-ISSN: 1097-4628 ; DOI: 10.1002/app.42242

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Efficacy of wastewater treatment on Arcobacter butzleri density and strain diversity

Webb, Andrew L ; Taboada, Eduardo N ; Selinger, L. Brent ; Boras, Valerie F ; Inglis, G. Douglas

Water Research, 15 November 2016, Vol.105, pp.291-296 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0043-1354 ; E-ISSN: 1879-2448 ; DOI: 10.1016/j.watres.2016.09.003

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transformation of silver nanoparticles in fresh, aged, and incinerated biosolids

Impellitteri, Christopher A ; Harmon, Stephen ; Silva, R. Gune ; Miller, Bradley W ; Scheckel, Kirk G ; Luxton, Todd P ; Schupp, Donald ; Panguluri, Srinivas

Water Research, 01 August 2013, Vol.47(12), pp.3878-3886 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0043-1354 ; E-ISSN: 1879-2448 ; DOI: 10.1016/j.watres.2012.12.041

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Options and limitations for bromate control during ozonation of wastewater

Soltermann, Fabian ; Abegglen, Christian ; Tschui, Manfred ; Stahel, Sandro ; Von Gunten, Urs

Water Research, 01 June 2017, Vol.116, pp.76-85 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0043-1354 ; E-ISSN: 1879-2448 ; DOI: 10.1016/j.watres.2017.02.026

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 39.536  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (21.787)
 2. Toàn văn trực tuyến (21.364)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1969  (27)
 2. 1969đến1981  (183)
 3. 1982đến1994  (3.434)
 4. 1995đến2008  (11.997)
 5. Sau 2008  (23.561)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (28.334)
 2. Japanese  (804)
 3. Spanish  (586)
 4. French  (566)
 5. German  (488)
 6. Chinese  (395)
 7. Korean  (363)
 8. Portuguese  (251)
 9. Thai  (240)
 10. Polish  (150)
 11. Italian  (131)
 12. Danish  (96)
 13. Czech  (90)
 14. Persian  (61)
 15. Russian  (55)
 16. Arabic  (39)
 17. Slovak  (25)
 18. Norwegian  (17)
 19. Hungarian  (13)
 20. Dutch  (8)
 21. Lithuanian  (7)
 22. Turkish  (7)
 23. Finnish  (7)
 24. Ukrainian  (4)
 25. Vietnamese  (4)
 26. Romanian  (2)
 27. Hindi  (2)
 28. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Wang, Zhiwei
 2. Wu, Zhichao
 3. Yu, Han-Qing
 4. Venkata Mohan, S.
 5. He, Zhen

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...