skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 620.523  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Drinking water engineering and science discussions

ISSN1996-9481

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Water resources and industry

ISSN2212-3717

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Österreichische Wasser- und Abfallwirtschaft

ISSN0945-358X

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Waste and Biomass Valorization

ISSN1877-2641

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recycling Today

ISSN1096-6323

Truy cập trực tuyến

6
Understanding internal driven factors of household intention to upgrade waste treatment system: a case study of small-scale cow farming in Le Chi Commune, Gia Lam, Ha Noi
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding internal driven factors of household intention to upgrade waste treatment system: a case study of small-scale cow farming in Le Chi Commune, Gia Lam, Ha Noi

Nguyen, Thi Huong Giang

2588-1094; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61475

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Engenharia sanitária e ambiental

ISSN1413-4152

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Waste & Recycling News

ISSN1091-6199

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Solid wastes management refuse removal journal and liquid wastes management

ISSN0161-035X

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Industry and Environment

ISSN0378-9993

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Issues

ISSN0819-8101

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chilton's industrial maintenance & plant operation

ISSN1084-9017

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Irrigation Science

ISSN0342-7188

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Resources, conservation and recycling

ISSN0921-3449

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

American Papermaker

ISSN1056-4772

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

中国给水排水/#/中國給水排水

ISSN1000-4602

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Carbon footprint and the industrial life cycle From urban planning to recycling

Springer; 2017

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Food waste reduction and valorisation Sustainability assessment and policy analysis

Springer; 2017

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Solid Waste & Recycling

ISSN1206-0879

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Canadian biosystems engineering

ISSN1492-9058

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 620.523  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1960  (6.573)
 2. 1960đến1974  (13.492)
 3. 1975đến1989  (60.493)
 4. 1990đến2005  (155.108)
 5. Sau 2005  (382.966)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (540.549)
 2. Chinese  (83.066)
 3. French  (63.292)
 4. German  (55.708)
 5. Korean  (21.753)
 6. Spanish  (10.885)
 7. Japanese  (9.554)
 8. Russian  (7.108)
 9. Portuguese  (5.722)
 10. Finnish  (2.649)
 11. Danish  (2.356)
 12. Italian  (2.263)
 13. Norwegian  (2.107)
 14. Dutch  (2.081)
 15. Polish  (1.620)
 16. Czech  (1.323)
 17. Romanian  (559)
 18. Hungarian  (544)
 19. Ukrainian  (417)
 20. Turkish  (309)
 21. Greek  (280)
 22. Hebrew  (138)
 23. Arabic  (128)
 24. Undetermined  (75)
 25. Lithuanian  (41)
 26. Persian  (21)
 27. Slovak  (17)
 28. Vietnamese  (3)
 29. Serbo-Croatian  (3)
 30. Icelandic  (1)
 31. Hindi  (1)
 32. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Zeng, Guangming
 2. Gao, Baoyu
 3. Yue, Qinyan
 4. Wang, Bin
 5. Yu, Gang

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...