skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Từ truy vấn gợi ý: lan?

Kết quả 1 - 20 của 8.588  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Khảo sát mạng LAN với các phần mở rộng không dây : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 15

Dương Viết Huy; Nguyễn Đình Việt người hướng dẫn

H. : ĐHCN, 2010 - (004.68 DU-H 2010)

Truy cập trực tuyến

2
ANTENNA FOR MIMO SYSTEMS
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ANTENNA FOR MIMO SYSTEMS

Bui, Le Phuong Linh

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14493

Truy cập trực tuyến

3
Khảo sát mạng LAN với các phần mở rộng không dây
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Khảo sát mạng LAN với các phần mở rộng không dây

Dương, Viết Huy; Nguyễn, Đình Việt

Dương, V. H. (2010). Khảo sát mạng LAN với các phần mở rộng không dây. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; V_L0_02673; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41748

Truy cập trực tuyến

4
Design of A Circularly Polarized E-shaped Patch Antenna with Enhanced Bandwidth for 2.4 GHz WLAN Applications
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Design of A Circularly Polarized E-shaped Patch Antenna with Enhanced Bandwidth for 2.4 GHz WLAN Applications

Hong, Van Tam; Luong, Vinh Quoc Danh

Hong, V. T., Luong, V. Q. D. (2015). Design of A Circularly Polarized E-shaped Patch Antenna with Enhanced Bandwidth for 2.4 GHz WLAN Applications. VNU Journal of Science: Comp. Science & Com. Eng. Vol. 31, No. 2, 1-7; 0866-8612; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56735

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Khảo sát mạng LAN với các phần mở rộng không dây Luận văn ThS Công nghệ thông tin 60 48 15

Dương Viết Huy

ĐHCN; 2010

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu một số giải pháp an ninh trong mạng WLAN 802.11 : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 1.01.10

Nguyễn Việt Hải; Nguyễn Văn Tam Người hướng dẫn

H. : ĐHCN, 2007 - (005.8 NG-H 2007)

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vấn đề an ninh đối với mạng không dây theo chuẩn 802.11 : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 1 01 10

Phan Hữu Trung; Nguyễn Đình Việt người hướng dẫn

H. : ĐHCN, 2008 - (005.8 PH-T 2008)

Truy cập trực tuyến

8
Nghiên cứu một số giải pháp an ninh trong mạng WLAN 802.11
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu một số giải pháp an ninh trong mạng WLAN 802.11

Nguyễn, Việt Hải

5 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/7516

Truy cập trực tuyến

9
Vấn đề an ninh đối với mạng không dây theo chuẩn 802.11
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vấn đề an ninh đối với mạng không dây theo chuẩn 802.11

Phan, Hữu Trung

5 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/8467

Truy cập trực tuyến

10
Vấn đề an ninh đối với mạng không dây theo chuẩn 802.11
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vấn đề an ninh đối với mạng không dây theo chuẩn 802.11

Phan, Hữu Trung; Nguyễn, Đình Việt

Phan, Hữu Trung. (2008). Vấn đề an ninh đối với mạng không dây theo chuẩn 802. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/15392

Truy cập trực tuyến

11
Vấn đề an ninh đối với mạng không dây theo chuẩn 802.11
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vấn đề an ninh đối với mạng không dây theo chuẩn 802.11

Phan, Hữu Trung; Nguyễn, Đình Việt

Phan, H. T. (2008). Vấn đề an ninh đối với mạng không dây theo chuẩn 802.11. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; V_L0_01888; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/42307

Truy cập trực tuyến

12
Nghiên cứu một số giải pháp an ninh trong mạng WLAN 802.11
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu một số giải pháp an ninh trong mạng WLAN 802.11

Nguyễn, Việt Hải; Nguyễn, Văn Tam

Nguyễn, V. H. (2007). Nghiên cứu một số giải pháp an ninh trong mạng WLAN 802.11. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; V_L0_01366; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/42365

Truy cập trực tuyến

13
Nghiên cứu một số giải pháp an ninh trong mạng WLAN 802.11
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu một số giải pháp an ninh trong mạng WLAN 802.11

Nguyễn, Việt Hải; Nguyễn, Văn Tam

Nguyễn, V. H. (2007). Nghiên cứu một số giải pháp an ninh trong mạng WLAN 802.11. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13939

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu một số giải pháp an ninh trong mạng WLAN 802 11 Luận văn ThS Công nghệ thông tin 1 01 10

Nguyễn Việt Hải

ĐHCN; 2007

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vấn đề an ninh đối với mạng không dây theo chuẩn 802 11 Luận văn ThS Công nghệ thông tin 1 01 10

Phan Hữu Trung

ĐHCN; 2008

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wireless LAN - lớp con Mac và bài toán đánh giá cơ chế CSMA/CA

Nguyễn Văn Sĩ; Vương Đạo Vy Người hướng dẫn

H. : ĐHCN, 2004 - (004.68 NG-S 2004)

Truy cập trực tuyến

17
Wireless LAN - lớp con Mac và bài toán đánh giá cơ chế CSMA/CA
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wireless LAN - lớp con Mac và bài toán đánh giá cơ chế CSMA/CA

Nguyễn, Văn Sĩ; Vương, Đạo Vy; ĐHCN

Nguyễn, V. S. (2004). Wireless LAN - lớp con Mac và bài toán đánh giá cơ chế CSMA/CA. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 10110; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/42550; 004.68 NG-S 2004 / V-L0/00436

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wireless LAN lớp con Mac và bài toán đánh giá cơ chế CSMA CA Luận văn ThS Công nghệ thông tin 1 01 10

Nguyễn Văn Sĩ

ĐHCN; 2004

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đồng bộ cho hệ OFDM áp dụng đồng bộ thời gian và tần số cho hệ OFDM trong mạng WLAN-HIPERLAN /2

Đinh Triều Dương; Nguyễn Viết Kính Người hướng dẫn

H. : Khoa Công nghệ, 2003 - (621.3821 ĐI-D 2003)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thi���t k���, m�� ph���ng, ch��� t���o anten m���ch d���i dual-band cho WLAN : Lu���n v��n ThS. K��� thu���t ��i���n t��� - vi���n th��ng: 60 52 02 03

Nguy���n V��n Tr��nh; Tr���n Minh Tu���n ng�����i h�����ng d���n

H. : ��HCN , 2014 - (621.3821 NG-T 2014)

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 8.588  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2000  (12)
 2. 2000đến2003  (736)
 3. 2004đến2007  (2.350)
 4. 2008đến2012  (2.859)
 5. Sau 2012  (2.499)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (2.591)
 2. Korean  (486)
 3. Chinese  (372)
 4. Japanese  (42)
 5. Norwegian  (36)
 6. Spanish  (36)
 7. Portuguese  (28)
 8. French  (23)
 9. German  (21)
 10. Vietnamese  (12)
 11. Czech  (7)
 12. Turkish  (3)
 13. Undetermined  (2)
 14. Indonesian  (2)
 15. Russian  (2)
 16. Lithuanian  (1)
 17. Latvian  (1)
 18. Persian  (1)
 19. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Yoon, Joong Han
 2. Gangwar, Ravi Kumar
 3. Sharma, Anand
 4. Khanna, Rajesh
 5. Raghavan, S.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...