skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A combination of three-dimensional printing and computer-assisted virtual surgical procedure for preoperative planning of acetabular fracture reduction

Zeng, Canjun ; Xing, Weirong ; Wu, Zhanglin ; Huang, Huajun ; Huang, Wenhua

Injury, October 2016, Vol.47(10), pp.2223-2227 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-1383 ; E-ISSN: 1879-0267 ; DOI: 10.1016/j.injury.2016.03.015

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Face and content validation of a Virtual Translumenal Endoscopic Surgery Trainer (VTEST™)

Dorozhkin, Denis ; Nemani, Arun ; Roberts, Kurt ; Ahn, Woojin ; Halic, Tansel ; Dargar, Saurabh ; Wang, Jinling ; Cao, Caroline ; Sankaranarayanan, Ganesh ; De, Suvranu

Surgical Endoscopy, 2016, Vol.30(12), pp.5529-5536 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0930-2794 ; E-ISSN: 1432-2218 ; DOI: 10.1007/s00464-016-4917-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Convergent validation and transfer of learning studies of a virtual reality-based pattern cutting simulator

Nemani, Arun ; Ahn, Woojin ; Cooper, Clairice ; Schwaitzberg, Steven ; De, Suvranu

Surgical Endoscopy, 2018, Vol.32(3), pp.1265-1272 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0930-2794 ; E-ISSN: 1432-2218 ; DOI: 10.1007/s00464-017-5802-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ahn, Woojin
  2. De, Suvranu
  3. Ahn, W
  4. Nemani, Arun
  5. Nemani, A

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...