skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 178.353  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Virologie

ISSN1267-8694

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Indian Journal of Virology

ISSN0970-2822

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Virologica Sinica

ISSN1674-0769

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Food and Environmental Virology

ISSN1867-0334

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human virology in Latin America from biology to control

2017 - (616.9 HUM 2017)

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Indian Journal of Dermatology, Venereology and Leprology

ISSN0378-6323

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of NeuroVirology

ISSN1355-0284

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Research in virology

ISSN0923-2516

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Viruses and the nucleus

Hiscox Julian A

Chichester, England ; Hoboken, NJ : Wiley, c2006. - (616.91 VIR 2006)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of chronic fatigue syndrome

ISSN1057-3321

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ophthalmology clinics of North America

ISSN0896-1549

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reoviruses I : Structure, Proteins, and Genetics

Oldstone M.B.A. editor; Tyler K.L. editor

Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 1998. - (616.9101 REO 1998)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Reoviruses II : Cytopathogenicity and pathogenesis
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reoviruses II : Cytopathogenicity and pathogenesis

Oldstone Michael B. A; Tyler Kenneth L.

Berlin : New York : Springer, c1998. - (579.2 REO 1998) - ISBN3540639470

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

JAIDS Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes

ISSN1525-4135

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Antiviral therapy

ISSN1359-6535

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Japanese journal of infectious diseases

ISSN1344-6304

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Canadian veterinary journal

ISSN0008-5286

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Weekly Epidemiological Record

ISSN0049-8114

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Internet journal of gastroenterology

ISSN1528-8323

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

HIV/AIDS, hepatitis c and sexually transmissable infections in Australia

ISSN1442-8784

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 178.353  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1967  (417)
 2. 1967đến1979  (114)
 3. 1980đến1992  (507)
 4. 1993đến2006  (36.952)
 5. Sau 2006  (140.129)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (104.984)
 2. German  (1.526)
 3. Japanese  (1.373)
 4. Portuguese  (1.192)
 5. French  (975)
 6. Spanish  (691)
 7. Chinese  (495)
 8. Korean  (126)
 9. Italian  (70)
 10. Norwegian  (54)
 11. Polish  (25)
 12. Russian  (16)
 13. Hungarian  (4)
 14. Icelandic  (3)
 15. Turkish  (2)
 16. Romanian  (2)
 17. Lithuanian  (1)
 18. Czech  (1)
 19. Ukrainian  (1)
 20. Serbo-Croatian  (1)
 21. Persian  (1)
 22. Danish  (1)
 23. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Raoult, Didier
 2. Delwart, Eric
 3. Martin, Darren P.
 4. Guan, Yi
 5. Clotet, Bonaventura

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...