skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 582  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thực tập vi sinh vật học

Vũ Thị Minh Đức

H. : ĐHQG, 2001 - (579 VU-Đ 2001)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
2
Nghiên cứu vi sinh vật sinh Methane ứng dụng cho sản xuất Biogas trong điều kiện môi trường nước lợ và nước mặn : Luận án TS. Sinh học: 62 42 01 07
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu vi sinh vật sinh Methane ứng dụng cho sản xuất Biogas trong điều kiện môi trường nước lợ và nước mặn : Luận án TS. Sinh học: 62 42 01 07

Nguyễn, Thu Hoài; Nguyễn, Lân Dũng

01050002541; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39623

Truy cập trực tuyến

3
Nghiên cứu vi khuẩn trong chất nhầy san hô ở hai quần đảo Cát Bà và Long Châu, Việt Nam: Luận án TS. Sinh học: 62 42 01 07
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu vi khuẩn trong chất nhầy san hô ở hai quần đảo Cát Bà và Long Châu, Việt Nam: Luận án TS. Sinh học: 62 42 01 07

Phạm, Thế Thư; Bùi, Thị Việt Hà

01050002595; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37350

Truy cập trực tuyến

4
Nghiên cứu ứng dụng tảo Spirulina trong chế phẩm khẩu phần ăn giàu dinh dưỡng : Luận văn ThS.Vi sinh vật học : 60 42 01 07
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu ứng dụng tảo Spirulina trong chế phẩm khẩu phần ăn giàu dinh dưỡng : Luận văn ThS.Vi sinh vật học : 60 42 01 07

Tuấn, Thị Thanh Vân; Phạm, Thế Hải; Trần, Quang Trung

Tuấn, T. T. V. (2014). Nghiên cứu ứng dụng tảo Spirulina trong chế phẩm khẩu phần ăn giàu dinh dưỡng. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 01050001447; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39502

Truy cập trực tuyến

5
Nghiên cứu điều kiện nuôi cấy, chuyển hóa sinh học và thu nhận γ-decalactone từ dầu thầu dầu bằng nấm men Yarrowia lipolytica
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu điều kiện nuôi cấy, chuyển hóa sinh học và thu nhận γ-decalactone từ dầu thầu dầu bằng nấm men Yarrowia lipolytica

Nguyễn, Xuân Việt; Ngô, Tự Thành; Nguyễn, Thị Hoài Trâm

Nguyễn, X. V. (2014). Nghiên cứu điều kiện nuôi cấy, chuyển hóa sinh học và thu nhận γ-decalactone từ dầu thầu dầu bằng nấm men Yarrowia lipolytica. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 01050001627; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39656

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vi sinh vật học. Tập 2

Nguyễn Lân Dũng; Nguyễn Đình Quyến; Phạm Văn Ty

H. : ĐH và THCN, 1977 - (579 NG-D(2) 1977)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chuyên đề virut

Phạm Văn Ty

[H.]. : [s.n]., 1972 - (579 PH-T 1972)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Những điều kỳ lạ trong thế giới vi sinh vật

Vũ Kim Dũng

H. : Thanh niên, 2001 - (579 VU-D 2001)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vệ sinh trẻ em

Nguyễn Thị Phong; Trần Thanh Tùng

H. : ĐHQGHN, 2006 - (613.4 NG-P 2006)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
10
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu điều kiện nuôi cấy chuyển hóa sinh học và thu nhận γ decalactone từ dầu thầu dầu bằng nấm men Yarrowia lipolytica Luận văn ThS Vi sinh vật học 60 42 01 07

Nguyễn Xuân Việt

Đại học Quốc gia Hà Nội ;Trường Đại học Khoa học Tự nhiên; 2014

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu vi sinh vật sinh Methane ứng dụng cho sản xuất Biogas trong điều kiện môi trường nước lợ và nước mặn Luận án TS Sinh học 62 42 01 07

Nguyễn Thu Hoài

ĐHKHTN; 2015

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu ứng dụng tảo Spirulina trong chế phẩm khẩu phần ăn giàu dinh dưỡng Luận văn ThS Vi sinh vật học 60 42 01 07

Tuấn Thị Thanh Vân

Đại học Quốc gia Hà Nội ;Trường Đại học Khoa học Tự nhiên; 2014

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu vi khuẩn trong chất nhầy san hô ở hai quần đảo Cát Bà và Long Châu Việt Nam Luận án TS Sinh học 62 42 01 07

Phạm Thế Thư

ĐHKHTN; 2015

Truy cập trực tuyến

14
Nghiên cứu vi tảo biển dị dưỡng thraustchytrids ở rừng ngập mặn Xuân Thủy, Nam Định
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu vi tảo biển dị dưỡng thraustchytrids ở rừng ngập mặn Xuân Thủy, Nam Định

Nguyễn, Đình Tuấn; Nguyễn, Thị Hoài Hà; Phạm, Thế Hải

Nguyễn, Đ. T. (2017). Nghiên cứu vi tảo biển dị dưỡng thraustchytrids ở rừng ngập mặn Xuân Thủy, Nam Định. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62226

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vi sinh vật học của các nguồn nước

Rheinheimer G.; Kiều Hữu Ảnh Người dịch; Ngô Tự Thành Người dịch

H. : KHKT, 1985 - (579 RHE 1985)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình vi sinh vật học : Lý thuyết và bài tập giải sẵn. Phần 2

Kiều Hữu Ảnh

H. : KHKT, 2007 - (579.071 KI-A(2) 2007)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vi sinh vật y học: sách đào tạo bác sỹ đa khoa

Lê Huy Chính

H. : Y học , 2013 - (616.9 VIS 2013)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Một số phương pháp nghiên cứu vi sinh vật học. Tập 2

Nguyễn Đăng Đức; Đặng Hồng Miên; Nguyễn Lân Dũng

H. : KHKT, 1976 - (579 MOT(2) 1976)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu vi tảo biển dị dưỡng thraustchytrids ở rừng ngập mặn Xuân Thủy, Nam Định : Luận văn ThS. Sinh học: 604201

Nguyễn Đình Tuấn; Nguyễn Thị Hoài Hà; Phạm Thế Hải

Hà Nội : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 2017 - (579.8 NG-T 2017)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
Vi sinh vật y học: sách đào tạo bác sỹ đa khoa
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vi sinh vật y học: sách đào tạo bác sỹ đa khoa

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53719

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 582  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1978  (22)
 2. 1978đến1988  (21)
 3. 1989đến1998  (28)
 4. 1999đến2008  (72)
 5. Sau 2008  (455)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Luận án, luận văn  (319)
 2. Sách  (248)
 3. Bài báo  (15)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Vietnamese  (317)
 2. English  (138)
 3. Undetermined  (62)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...