skip to main content
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 75  trong Mục lục thư viện

Kết quả 1 2 3 4 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Các phương pháp viễn thám nghiên cứu trái đất

Mishev D.; Lê Minh Triết Người dịch

H. : KHKT, 1987 - (525 MIS 1987)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Viễn thám

Lê Văn Trung

Tp. HCM : ĐHQG Tp. HCM, 2005 - (621.367 LE-T 2005)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu tài nguyên nước mặt khu vực Hà Nội bằng phương pháp viễn thám và GIS : Đề tài NCKH. QT.00.22

Nguyễn Đình Minh; Phan Văn Quýnh; Trương Quang Hải; Đinh Bảo Hoa

H. : ĐHKHTN, 2002 - (526 NG-M 2002)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Từ điển địa chất và viễn thám Việt - Anh - Pháp

Vũ Khúc; Đặng Vũ Khắc

H. : KHKT , 2010 - (551.03 VU-K 2010)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Land cover and land use change study using remote sensing and gis for sustainable development in savannakhet province, lao pdr = Nghiên cứu biến động lớp phủ và sử dụng đất phục vụ phát triển bền vững tỉnh Savannakhet, cộng hòa dân chủ nhân dân Lào bằng công nghệ viễn thám và GIS : Luận án TS. Khoa học trái đất: 62 44 02

Virany SENGTIANTHR; Nguyễn Đình Minh; Nguyễn Ngọc Thạch

Hà Nội : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 2016 - (910.285 VIR 2016)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ứng dụng ảnh phân giải cao SPOT để nghiên cứu biến động sử dụng đất huyện Thường Tín giai đoạn 2000 – 2011 và đưa ra dự báo tốc độ phát triển năm 2015 : Luận văn ThS. Bản đồ viễn thám và hệ thông tin địa lý : 60 44 02 14

Nguyễn Tân Duy; Nguyễn Xuân Lâm người hướng dẫn

H. : ĐHKHTN, 2013 - (910.285 NG-D 2013)

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS trong nghiên cứu biến động rừng ngập mặn ven biển, khu vực thực nghiệm ở cửa Ba Lạt : Luận văn ThS. Địa lý tự nhiên: 60 44 02 14

Trần Thị Trang; Phạm Minh Hải người hướng dẫn

H. : ĐHKHTN , 2014 - (910.285 TR-T 2014)

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dự báo thuỷ văn

Nguyễn Văn Tuần; Bùi Văn Đức; Đoàn Quyết Trung

H. : ĐHQGHN, 2001 - (551.46 NG-T 2001)

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ứng dụng, nghiên cứu phát triển phương pháp xử lý ảnh số, theo dõi biến động tài nguyên thiên nhiên mặt đất vùng trung - hạ lưu sông Đà : Luận án TS Địa lý: 62.85.15.01

Lại Anh Khôi; Nhữ Thị Xuân Người hướng dẫn; Phan Văn Quýnh Người hướng dẫn

H. : ĐHKHTN, 2007 - (910.285 LA-K 2007)

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ảnh vệ tinh ứng dụng trong điều tra, quản lý diện tích rừng : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 05

Phùng Nam Thắng; Nguyễn Hải Châu người hướng dẫn

H. : ĐHCN, 2010 - (006.6 PH-T 2010)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu biến đổi sử dụng đất và ảnh hưởng của nó đến rác thải nông thôn huyện Duy Tiên - Hà Nam trên cơ sở ứng dụng viễn thám và GIS : Đề tài NCKH. QGTĐ. 07 07

Phạm Văn Cự; Trần Nghi; Phạm Văn Tỵ; Đinh Thị Bảo Hoa; Hoàng Tiến Lực

H. : ĐHKHTN , 2010 - (363.7 PH-C 2010)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu hiện trạng sử dụng đất nghĩa trang huyện Từ Liêm, Hà Nội với sự trợ giúp của GIS và viễn thám : Luận văn ThS. Địa lý tự nhiên : 60 44 76

Phan Phạm Chi Mai; Nguyễn Đình Minh người hướng dẫn

H. : ĐHKHTN, 2012 - (910.285 PH-M 2012)

Truy cập trực tuyến

13
Proceedings of the First International Workshop on the Analysis of Multi-temporal Remote Sensing Images : University of Trento, Italy, 13-14 September 2001
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceedings of the First International Workshop on the Analysis of Multi-temporal Remote Sensing Images : University of Trento, Italy, 13-14 September 2001

International Workshop on the Analysis of Multi-temporal Remote Sensing Images (1st : 2001 : University of Trento, Italy); Bruzzone Lorenzo; Smits Paul

New Jersey : World Scientific , 2002 - (621.36 PRO 2002) - ISBN9810249551

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Viễn thám - GIS Nghiên cứu lớp phủ, sử dụng đất
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Viễn thám - GIS Nghiên cứu lớp phủ, sử dụng đất

Nguyễn Ngọc Thạch; Đinh Thị Bảo Hoa; Nguyễn Thị Hồng; Nguyễn Vũ Giang; Dư Vũ Việt Quân

Hà Nội : Đại học quốc gia Hà Nội , 2017 - (910.285 VIE 2017) - ISBN9786046286486

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Advanced remote sensing: terrestrial information extraction and applications
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advanced remote sensing: terrestrial information extraction and applications

Liang Shunlin; Li Xiaowen; Wang Jindi

Amsterdam ; Boston : Academic Press, 2012. - (621.36 ADV 2012) - ISBN9780123859549 (hardback)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ứng dụng viễn thám và GIS thành lập bản đồ chuyên đề phục vụ quản lý tổng hợp đới bờ tỉnh Thanh Hóa : Luận văn ThS. Địa lý tự nhiên: 60 44 76

Nguyễn Thị Bích Hường; Nguyễn Đình Minh người hướng dẫn

H. : ĐHKHTN, 2012 - (910.285 NG-H 2012)

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phân cụm đa mô hình và ứng dụng trong phân đoạn ảnh viễn thám : Luận văn ThS. Máy tính: 60 48 01

Bùi Văn Chung; Lê Hoàng Sơn

H. : ĐHCN , 2016 - (005.3 BU-C 2016)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ứng dụng viễn thám và hệ thông tin địa lý nghiên cứu hiện trạng tài nguyên lãnh thổ các tỉnh dọc sông Hồng Việt Nam

Nguyễn Đình Minh; Phan Văn Quýnh Người hướng dẫn; Trương Quang Hải Người hướng dẫn

H. : ĐHKHTN, 2004 - (910.285 NG-M 2004)

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu
20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ứng dụng phương pháp viễn thám và hệ thống tin địa lý (GIS) trong nghiên cứu xói mòn đất tỉnh Lào Cai : Đề tài NCKH. QT.02.20

Nguyễn Quang Mỹ; Nguyễn Hiệu; Trần Văn Ý

H. : ĐHKHTN, 2004 - (551 NG-M 2004)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 75  trong Mục lục thư viện

Kết quả 1 2 3 4 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (37)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2002  (3)
 2. 2002đến2006  (9)
 3. 2007đến2009  (7)
 4. 2010đến2013  (31)
 5. Sau 2013  (25)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Luận án, luận văn  (55)
 2. Sách  (20)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Vietnamese  (59)
 2. English  (16)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...