skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 166.982  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Methods in animal proteomics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Methods in animal proteomics

Eckersall P. D; Whitfield Phillip D

Chichester, West Sussex ; Ames, Iowa : Wiley-Blackwell, 2011. - (636.089 MET 2011) - ISBN9780813817910 (hardcover : alk. paper);ISBN0813817919 (hardcover : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Veterinary practice management secrets
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Veterinary practice management secrets

Catanzaro Thomas E; Seibert Philip

Philadelphia, PA : Hanley & Belfus, c2000. - (636.089 VET 2000) - ISBN1560534001 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Saunders equine formulary
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Saunders equine formulary

Knottenbelt Derek C.; Malalana Fernando

Edinburgh : Saunders , 2015 - (636.1 KNO 2015) - ISBN9780702051098

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Applied pharmacology for veterinary technicians
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Applied pharmacology for veterinary technicians

Wanamaker Boyce P.; Massey Kathy Lockett author

St. Louis, Missouri : Elsevier, [2014] - (636.08951 WAN 2014) - ISBN9780323186629 (pbk. : alk. paper);ISBN0323186629 (pbk. : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Clinical veterinary advisor. Dogs and cats
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Clinical veterinary advisor. Dogs and cats

Cote Etienne editor

St. Louis, Missouri : Elsevier Mosby, [2015] - (636.7089 CLI 2015) - ISBN9780323172929 (hardcover : alk. paper);ISBN032317292X (hardcover : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Large animal internal medicine
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Large animal internal medicine

Smith Bradford P. editor

St. Louis, Missouri : Elsevier Mosby, [2015] - (636.089 LAR 2015) - ISBN9780323088398

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Laboratory animal and exotic pet medicine : principles and procedures
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Laboratory animal and exotic pet medicine : principles and procedures

Sirois Margi.

St. Louis, Missouri : Elsevier, [2016] - (636.0885 SIR 2016) - ISBN9780323172998 (paperback)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Exotic animal medicine : review and test
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exotic animal medicine : review and test

Samour Jaime

Edinburgh : Saunders/Elsevier, 2012. - (636.089 EXO 2012) - ISBN9780702044441;ISBN070204444X

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Animal Homosexuality: A Biosocial Approach

Lawson, David W

Animal Behaviour, February 2011, Vol.81(2), pp.499-499 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-3472 ; E-ISSN: 1095-8282 ; DOI: 10.1016/j.anbehav.2010.11.009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editors’ Acknowledgments

Animal Behaviour, 2011, Vol.81(6), pp.1305-1306 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-3472 ; E-ISSN: 1095-8282 ; DOI: 10.1016/j.anbehav.2011.03.005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Featured Articles in This Month's Animal Behaviour

Scott, Michelle Pellissier ; Sendova-Franks, Ana

Animal Behaviour, November 2012, Vol.84(5), pp.1083-1084 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-3472 ; E-ISSN: 1095-8282 ; DOI: 10.1016/j.anbehav.2012.09.008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Association Page

Animal Behaviour, July 2018, Vol.141, pp.ii-ii [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-3472 ; E-ISSN: 1095-8282 ; DOI: 10.1016/S0003-3472(18)30209-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hamiltonian Biology, from Microbes to God

Strassmann, Joan E ; Queller, David C

Animal Behaviour, June 2014, Vol.92, pp.239-240 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-3472 ; E-ISSN: 1095-8282 ; DOI: 10.1016/j.anbehav.2014.03.014

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Corrigendum to “Caste-dependent brood retrieval by workers in the ant Formica exsecta” [Anim Behav 140 (2018) 151–159]

Pulliainen, Unni ; Bos, Nick ; D'Ettorre, Patrizia ; Sundström, Liselotte

Animal Behaviour, August 2018, Vol.142, pp.85-86 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-3472 ; E-ISSN: 1095-8282 ; DOI: 10.1016/j.anbehav.2018.06.007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Featured Articles in This Month's Animal Behaviour

Sendova-Franks, Ana ; Foster, Susan A

Animal Behaviour, February 2016, Vol.112, pp.iii-v [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-3472 ; E-ISSN: 1095-8282 ; DOI: 10.1016/j.anbehav.2015.12.017

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editors' Acknowledgments

Animal Behaviour, December 2012, Vol.84(6), pp.1601-1602 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-3472 ; E-ISSN: 1095-8282 ; DOI: 10.1016/j.anbehav.2012.09.028

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Featured Articles in This Month’s Animal Behaviour

Searcy, William A ; Barrett, Louise

Animal Behaviour, 2011, Vol.82(1), pp.1-2 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-3472 ; E-ISSN: 1095-8282 ; DOI: 10.1016/j.anbehav.2011.05.010

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Association Page

Anonymous;

Animal Behaviour, September 2015, Vol.107, pp.ii-ii [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-3472 ; E-ISSN: 1095-8282 ; DOI: 10.1016/S0003-3472(15)00286-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Featured Articles in This Month's Animal Behaviour

Scott, Michelle Pellissier ; Sendova-Franks, Ana

Animal Behaviour, January 2015, Vol.99, pp.iii-iv [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-3472 ; E-ISSN: 1095-8282 ; DOI: 10.1016/j.anbehav.2014.11.015

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Featured Articles in This Month’s Animal Behaviour

Searcy, William A ; Barrett, Louise

Animal Behaviour, 2011, Vol.81(3), pp.505-506 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-3472 ; E-ISSN: 1095-8282 ; DOI: 10.1016/j.anbehav.2011.01.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 166.982  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1957  (2.191)
 2. 1957đến1972  (5.007)
 3. 1973đến1988  (15.331)
 4. 1989đến2005  (45.816)
 5. Sau 2005  (93.529)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (156.360)
 2. Portuguese  (10.417)
 3. French  (4.327)
 4. German  (3.238)
 5. Spanish  (2.812)
 6. Arabic  (391)
 7. Indonesian  (229)
 8. Japanese  (157)
 9. Italian  (103)
 10. Romanian  (54)
 11. Chinese  (48)
 12. Russian  (22)
 13. Turkish  (18)
 14. Dutch  (16)
 15. Korean  (14)
 16. Norwegian  (11)
 17. Polish  (7)
 18. Czech  (2)
 19. Finnish  (2)
 20. Welsh  (2)
 21. Danish  (2)
 22. Slovak  (1)
 23. Lithuanian  (1)
 24. Thai  (1)
 25. Greek  (1)
 26. Serbo-Croatian  (1)
 27. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. S - Agriculture.  (224)
 2. Q - Science.  (96)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Anonymous
 2. Haesebrouck, Freddy
 3. Pasmans, Frank
 4. Sendova-Franks, Ana
 5. Sendova-Franks, A

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...