skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 1.318  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Alzira. Opera seria in due atti, di Salvatore Cammarano. Musique de Giuseppe Verdi. 16 morceaux détachés pour chant et piano. Texte en italien

Verdi, Giuseppe (1813-1901). Compositeur

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

HIMNO

Verdi, Giuseppe

Procesos de Mercado, Fall 2016, Vol.13(2), p.4 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 16976797

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

HIMNO

Verdi, Giuseppe

Procesos de Mercado, Spring 2016, Vol.13(1), p.4 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 16976797

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

HIMNO

Verdi, Giuseppe

Procesos de Mercado, Spring 2017, Vol.14(1), p.4 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 16976797

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Opera Repertory Class of Ingolf Dahl, 1948-06-01

Strauss, Richard, 1864-1949, composer ; Verdi, Giuseppe, 1813-1901, composer ; Bizet, Georges, 1838-1875, composer

DOI: 10.25549/HANCOCK-C82-24469

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

La traviata

Verdi, Giuseppe

Opera Canada, Summer, 2008, Vol.49(3), p.54(1)

ISSN: 0030-3577

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
7
Il trovatore =: The troubadour : a grand opera, in four acts
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Il trovatore =: The troubadour : a grand opera, in four acts

Verdi, Giuseppe; Cammarano, Salvatore

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
8
Correspondence written by Giuseppe Verdi (pen & ink on paper)
Correspondence written by Giuseppe Verdi (pen & ink on paper)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Correspondence written by Giuseppe Verdi (pen & ink on paper)

Verdi, Giuseppe

Truy cập trực tuyến

9
Correspondence written by Giuseppe Verdi (pen & ink on paper) (b/w photo)
Correspondence written by Giuseppe Verdi (pen & ink on paper) (b/w photo)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Correspondence written by Giuseppe Verdi (pen & ink on paper) (b/w photo)

Verdi, Giuseppe

Truy cập trực tuyến

10
Correspondence written by Giuseppe Verdi (pen & ink on paper) (b/w photo)
Correspondence written by Giuseppe Verdi (pen & ink on paper) (b/w photo)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Correspondence written by Giuseppe Verdi (pen & ink on paper) (b/w photo)

Verdi, Giuseppe

Truy cập trực tuyến

11
Un ballo in maschera =: A masked ball : a grand opera in three acts
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Un ballo in maschera =: A masked ball : a grand opera in three acts

Verdi, Giuseppe; Somma, Antonio

Truy cập trực tuyến

12
Oft does the weary . [and] Then shall I be free]
Material Type:
Bản nhạc
Thêm vào Góc nghiên cứu

Oft does the weary . [and] Then shall I be free]

Verdi, Giuseppe.

Truy cập trực tuyến

13
Qual mare, qual terra - What ocean, what earth (Musica di Verdi)
Material Type:
Bản nhạc
Thêm vào Góc nghiên cứu

Qual mare, qual terra - What ocean, what earth (Musica di Verdi)

Verdi, Giuseppe.

Truy cập trực tuyến

14
Verdi's opera Il trovatore: = The troubador
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Verdi's opera Il trovatore: = The troubador

Verdi, Giuseppe; Cammarano, Salvatore

Truy cập trực tuyến

15
La traviata: (The lost one). A grand opera in three acts
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

La traviata: (The lost one). A grand opera in three acts

Verdi, Giuseppe; Piave, Francesco Maria

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Aroldo, libretto in 4 atti di F. M. Piave. Riduzzione per canto con acc.to di pianoforte di Luigi e Alessandro Truzzi

Verdi, Giuseppe (1813-1901). Compositeur

Truy cập trực tuyến

17
La traviata: opera
Material Type:
Bản nhạc
Thêm vào Góc nghiên cứu

La traviata: opera

Verdi, Giuseppe; Dumas, Alexandre ; Piave, Francesco Maria

Truy cập trực tuyến

18
Verdi's Rigoletto: a tragic opera, in three acts : in Italian and English : contains the music of the favourite melodies
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Verdi's Rigoletto: a tragic opera, in three acts : in Italian and English : contains the music of the favourite melodies

Verdi, Giuseppe; Hugo, Victor ; Piave, Francesco Maria

Truy cập trực tuyến

19
Rigoletto: a tragic opera in three acts
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rigoletto: a tragic opera in three acts

Verdi, Giuseppe; Hugo, Victor ; Piave, Francesco Maria

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Aroldo, libretto in quattro atti di F. M. Piave, musica del maestro G. Verdi,... opera rappresentata per la prima volta al Nuovo Teatro di Rimini il 16 Agosto 1857. Riduzione per canto con accompto di piano forte di Luigi ed Alessandro Truzzi

Verdi, Giuseppe (1813-1901). Compositeur ; Truzzi, Alessandro. Compositeur

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 1.318  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (16)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1953  (636)
 2. 1953đến1960  (211)
 3. 1961đến1977  (99)
 4. 1978đến1994  (13)
 5. Sau 1994  (13)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. French  (882)
 2. Spanish  (234)
 3. Italian  (219)
 4. English  (86)
 5. Catalan  (23)
 6. German  (11)
 7. Latin  (8)
 8. Russian  (1)
 9. Multiple languages  (1)
 10. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...