skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 4.164.050  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种轻量化组装式汽车扭转梁悬架

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DUAL LEAF SUSPENSION FOR VEHICLES

Juriga James Andrew

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DISPOSITIF DE FIXATION D'ARTICULATION D'UN TRIANGLE DE SUSPENSION ET VEHICULE ASSOCIE

Stevens Olivier

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

자동차 현가장치용 스프링 패드
Spring pad for vehicle suspension

Kim, Sung Sool ; Jang, Byung Gu ; Kim, Dong Ui ; Kim, Hyung Joon

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SUSPENSION DE RUEDA PARA UN VEHICULO SOBRE RUEDAS

Christensen, Assar

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Balanced suspension beam assembly and vehicle with balanced suspension beam assembly

LI Kepeng ; Qin Xiaoguang ; Zhang Genzhi ; Tang Yufu ; Zuo Yiwen

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Active stabilizer bar system for vehicles

Guo Yaohua ; Tang Wang ; Hai Chenguang ; Ye Shuai ; Fan Jinlei ; Liu Hui

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ANHÄNGEKUPPLUNG
ATTELAGE
TRAILER COUPLING

Fischer, Michael ; Riehle, Hans

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

旅游观光车悬架
Tourism landscape vehicle suspension

Dong LI ; Dong Zhonghua ; Xie Xiaomin ; Bai Yong ; Zhou Chengzi

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Suspension lift adjusting device

Wang Ping ; Ye Wenzhou ; Lin Yangcheng ; Yin LI ; Wang Gang

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

RIDE PERFORMANCE OPTIMIZATION IN AN ACTIVE SUSPENSION SYSTEM

Norton Russ Lee ; Bulat Benjamin ; Suter William Gregory ; Salib Albert Chenouda ; Russell David Michael ; Hoffmann Uwe ; Suermann Marc ; Butler Darrell Erick ; Jamail Louis Joseph

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

一种平衡杆
Balance rod

Wu Guolong

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种覆盖便捷的活动缝隙的覆盖装置
Covering device for conveniently and rapidly covering moving gap

Zhou Jianlyu

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CN102874063B

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

상용차량의 현가장치
Suspension of commercial vehicle

Kim, Tae Hyung

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

High-capacity self-propelled type air cushion transport car

Yu Jianhai ; MA Lin ; Guo Fei ; Pang Zuosen

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ANHÄNGEKUPPLUNG

Abels Frank ; Beutin Joerg ; Roescheisen Daniel

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Suspension frame base of rear right axle

Huang Shengan ; Huang Shengquan ; Zhang Jicheng ; Zhou Jianbing

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Horizontal stabilizer applied to rear air suspension

Guo Yanhui

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

TORSION BAR SYSTEM FOR A VEHICLE AXLE OF A TWO TRACK VEHICLE

Schmitt Joachim ; Schindler Andreas ; Isakiewitsch Christian

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 4.164.050  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1960  (213.946)
 2. 1960đến1974  (163.333)
 3. 1975đến1989  (603.781)
 4. 1990đến2005  (1.098.696)
 5. Sau 2005  (2.062.409)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sáng chế  (4.164.001)
 2. Tài nguyên văn bản  (49)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Chủ đề 

 1. Medicine  (4.164.001)
 2. Sciences  (4.164.001)
 3. Transporting  (4.164.001)
 4. Performing Operations  (4.164.001)
 5. Chemistry  (4.164.001)
 6. Vehicles In General  (4.164.001)
 7. Vehicle Suspension Arrangements  (207.570)
 8. Vehicle Connections  (44.305)
 9. Air-Cushion Vehicles  (10.065)
 10. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (3.343.132)
 2. German  (747.223)
 3. French  (674.906)
 4. Chinese  (457.338)
 5. Japanese  (175.430)
 6. Korean  (172.310)
 7. Spanish  (78.941)
 8. Russian  (43.649)
 9. Portuguese  (37.869)
 10. Italian  (37.813)
 11. Finnish  (8.913)
 12. Dutch  (7.964)
 13. Danish  (5.170)
 14. Czech  (5.013)
 15. Polish  (4.931)
 16. Norwegian  (4.518)
 17. Turkish  (3.103)
 18. Ukrainian  (1.420)
 19. Hungarian  (1.381)
 20. Romanian  (1.322)
 21. Greek  (552)
 22. Hebrew  (209)
 23. Arabic  (104)
 24. Icelandic  (13)
 25. Lithuanian  (1)
 26. Serbo-Croatian  (1)
 27. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Zhao Fuquan
 2. Wang Wei
 3. LI Jun
 4. Liu Hui
 5. Zhang Min

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...