skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Hepatitis following Enflurane
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hepatitis following Enflurane

Vacanti, Charles J. ; Lynch, Therese G.

Anesthesia & Analgesia, 1980, Vol.59(11), p.890 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-2999 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1213/00000539-198011000-00019

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Effects of Laparoscopic Tubal Ligation on Arterial Blood Gases
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of Laparoscopic Tubal Ligation on Arterial Blood Gases

Drury, Wiley L. ; Lavallee, Dale A. ; Vacanti, Charles J.

Anesthesia & Analgesia, 1971, Vol.50(3), p.349-351 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-2999 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1213/00000539-197105000-00015

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
A Statistical Analysis of the Relationship of Physical Status to Postoperative Mortality in 68,388 Cases
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Statistical Analysis of the Relationship of Physical Status to Postoperative Mortality in 68,388 Cases

Vacanti, Charles J. ; Vanhouten, Robert J. ; Hill, Robert C.

Anesthesia & Analgesia, 1970, Vol.49(4), p.564-566 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-2999 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1213/00000539-197007000-00010

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
A Draw-Over Anesthetic System for Peace or War
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Draw-Over Anesthetic System for Peace or War

Joyce, Thomas H. ; Vacanti, Charles J. ; Van Houten, Robert J. ; Mitchell, George D.

Anesthesia & Analgesia, 1969, Vol.48(1), pp.121-128 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-2999 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1213/00000539-196901000-00025

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
A Draw-Over Anesthetic System for Peace or War
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Draw-Over Anesthetic System for Peace or War

Joyce, Thomas H. ; Vacanti, Charles J. ; Van Houten, Robert J. ; Mitchell, George D.

Anesthesia & Analgesia, 1969, Vol.48(1), pp.121-128 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-2999 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1213/00000539-196948010-00025

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dental X-ray film holder

Vacanti Charles J ; Jackson Marion H

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (5)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Vacanti, Charles J.
  2. Vacanti, J., Charles
  3. Vacanti, C.J.
  4. Joyce, Thomas H.
  5. Van Houten, Robert J.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...