skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 77  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Nghiên cứu chế tạo vữa chống thấm cho bêtông : Đề tài NCKH. QG.98.07
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu chế tạo vữa chống thấm cho bêtông : Đề tài NCKH. QG.98.07

Phan, Văn Tường

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22534

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình vật liệu xây dựng

H. : Nông nghiệp, 1980 - (691 GIA 1980)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bài tập vật liệu xây dựng

Nguyễn Anh Đức; Phùng Văn Lự Chủ biên; Phạm Hữu Hanh; Trịnh Hồng Tùng

H. : Giáo dục, 2007 - (691 BAI 2007)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Construction materials : their nature and behaviour
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Construction materials : their nature and behaviour

Domone P. L. J; Illston J. M

Milton Park, Abingdon, Oxon ; New York : Spon Press, 2010. - (624.18 CON 2010) - ISBN9780415465151 (hbk. : alk. paper);ISBN041546515X (hbk. : alk. paper);ISBN9780415465168 (pbk. : alk. paper);ISBN0415465168 (pbk. : alk. paper);ISBN9780203927571 (ebk.);ISBN0203927575 (ebk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
The visual handbook of building and remodeling : the only guide to choosing the right materials and systems for every part of your home
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The visual handbook of building and remodeling : the only guide to choosing the right materials and systems for every part of your home

Wing, Charles

087857901X; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17931

Truy cập trực tuyến

6
Đặc điểm trầm tích tầng mặt vùng ven biển Sóc Trăng vàkhoáng sản vật liệu xây dựng liên quan
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đặc điểm trầm tích tầng mặt vùng ven biển Sóc Trăng vàkhoáng sản vật liệu xây dựng liên quan

Hoàng, Thị Việt Hiếu

66 tr; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/7057

Truy cập trực tuyến

7
Đặc điểm trầm tích tầng mặt vùng ven biển Sóc Trăng và khoáng sản vật liệu xây dựng liên quan
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đặc điểm trầm tích tầng mặt vùng ven biển Sóc Trăng và khoáng sản vật liệu xây dựng liên quan

Hoàng, Thị Việt Hiếu

66 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/6655

Truy cập trực tuyến

8
Nghiên cứu các phương pháp tận dụng bã thải cuối của khai thác quặng sắt khu vực Thái Nguyên vào sản xuất vật liệu xây dựng : Đề tài NCKH. QT.06.51
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu các phương pháp tận dụng bã thải cuối của khai thác quặng sắt khu vực Thái Nguyên vào sản xuất vật liệu xây dựng : Đề tài NCKH. QT.06.51

Nguyễn, Văn Huấn; Lê, Văn Cần

Nguyễn, V. H., Lê, V. C. (2006). Nghiên cứu các phương pháp tận dụng bã thải cuối của khai thác quặng sắt khu vực Thái Nguyên vào sản xuất vật liệu xây dựng : Đề tài NCKH. QT.06.51. Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21671

Truy cập trực tuyến

9
Đánh giá ô nhiễm không khí khu vực khai thác vật liệu xây dựng cho 3 loại mỏ điển hình (đá vôi, đá bazan và đất sét) tại huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đánh giá ô nhiễm không khí khu vực khai thác vật liệu xây dựng cho 3 loại mỏ điển hình (đá vôi, đá bazan và đất sét) tại huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình

Phạm, Ngọc Hồ; Đồng, Kim Loan; Phạm, Thị Việt Anh; Dương, Ngọc Bách; Trần, Ngọc Diệp

Phạm, N. H, et al. (2016). Đánh giá ô nhiễm không khí khu vực khai thác vật liệu xây dựng cho 3 loại mỏ điển hình (đá vôi, đá bazan và đất sét) tại huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Các Khoa học Trái đất và Môi trường, 32, 1S, 164-172.; 0866-8612; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57080

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fundamentals of building construction : materials and methods

Allen Edward; Iano Joseph

New York : Wiley, ©1990. - (691 ALL 1990)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
The chemistry and technology of gypsum : a symposium
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The chemistry and technology of gypsum : a symposium

Kuntze A. R. Editor

Philadelphia, PA. : ASTM, 1984 - (666.9 CHE 1984) - ISBN0803102194

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Masonry : design and construction, problems and repair
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Masonry : design and construction, problems and repair

Lauersdorf Lynn R.; Melander John M.

Philadelphia, PA : ASTM, c1993. - (693.1 MAS 1993) - ISBN0803114923

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Matériaux de construction

Vorobiev V.

M. : Mir, 1967 - (624 VOR 1967)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đặc điểm trầm tích tầng mặt vùng ven biển Sóc Trăng và khoáng sản vật liệu xây dựng liên quan: Luận văn ThS. Địa chất: 60 44 02 01

Hoàng Thị Việt Hiếu; Đinh Xuân Thành người hướng dẫn

H. : ĐHKHTN, 2014 - (552 HO-H 2014)

Truy cập trực tuyến

15
Residential structural design guide : a state-of-the-art review and application of engineering information for light-frame homes, apartments, and townhouses
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Residential structural design guide : a state-of-the-art review and application of engineering information for light-frame homes, apartments, and townhouses

http://db.lic.vnu.edu.vn:2129/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1063528&sp=T&sp=Pall%2CRu1000001%40%2CQtns03092&suite=def; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17896

Truy cập trực tuyến

16
Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ nung đến quá trình ổn định hóa rắn bùn đỏ sản xuất vật liệu xây dựng
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ nung đến quá trình ổn định hóa rắn bùn đỏ sản xuất vật liệu xây dựng

Bùi, Thị Huế; Nguyễn, Mạnh Khải

Bùi, T. H. (2013). Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ nung đến quá trình ổn định hóa rắn bùn đỏ sản xuất vật liệu xây dựng. Luận văn thạc sĩ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/9373

Truy cập trực tuyến

17
Đánh giá khả năng sử dụng đá phun trào acid khu vực Mù Căng Chải, tỉnh Yên Bái trong sản xuất vật liệu xây dựng không nung
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đánh giá khả năng sử dụng đá phun trào acid khu vực Mù Căng Chải, tỉnh Yên Bái trong sản xuất vật liệu xây dựng không nung

Trần, Thị Lan

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/20542

Truy cập trực tuyến

18
Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ nung đến quá trình ổn định hóa rắn bùn đỏ sản xuất vật liệu xây dựng : Luận văn ThS. Khoa học môi trường: 60 85 02
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ nung đến quá trình ổn định hóa rắn bùn đỏ sản xuất vật liệu xây dựng : Luận văn ThS. Khoa học môi trường: 60 85 02

Bùi, Thị Huế; Nguyễn, Mạnh Khải, người hướng dẫn

01050001100; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37382

Truy cập trực tuyến

19
Đánh giá chất lượng đất khu vực khai thác vật liệu xây dựng cho 3 loại mỏ điển hình (đá vôi, đá bazan và đất sét) tại huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đánh giá chất lượng đất khu vực khai thác vật liệu xây dựng cho 3 loại mỏ điển hình (đá vôi, đá bazan và đất sét) tại huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình

Phạm, Ngọc Hồ; Nguyễn, Xuân Hải; Phạm, Thị Thu Hà; Trần, Ngọc Diệp

Phạm, N. H, et al. (2016). Đánh giá chất lượng đất khu vực khai thác vật liệu xây dựng cho 3 loại mỏ điển hình (đá vôi, đá bazan và đất sét) tại huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Các Khoa học Trái đất và Môi trường, 32, 1S, 155-163.; 0866-8612; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57078

Truy cập trực tuyến

20
Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động khai thác vật liệu xây dựng tới các hệ sinh thái huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình và đề xuất các giải pháp quản lý : Luận văn ThS. Khoa học môi trường: 60 44 03
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động khai thác vật liệu xây dựng tới các hệ sinh thái huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình và đề xuất các giải pháp quản lý : Luận văn ThS. Khoa học môi trường: 60 44 03

Phan, Thị Hoài Phương; Trần, Văn Thụy; ĐHQGHN - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Phan, T. H. P. (2018). Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động khai thác vật liệu xây dựng tới các hệ sinh thái huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình và đề xuất các giải pháp quản lý. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 60440301; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63188; 363.738 PH-P 2018 / 01050003915

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 77  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1986  (11)
 2. 1986đến1992  (17)
 3. 1993đến2003  (13)
 4. 2004đến2012  (12)
 5. Sau 2012  (24)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (58)
 2. Luận án, luận văn  (16)
 3. Bài báo  (3)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (52)
 2. Vietnamese  (18)
 3. Undetermined  (4)
 4. French  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...