skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 47  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ phần pha vật liệu Nano BaTio lên tính chất chất điện tử của vật liệu tổ hợp La0.7Sr0.3MnO3/BaTiO3 : Luận văn ThS. Vật liệu và Linh kiện Nanô

Nguyễn Văn Khiển; Lê Văn Hồng người hướng dẫn

H. : ĐHCN, 2010 - (620.5 NG-K 2010)

Truy cập trực tuyến

2
Nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ phần pha vật liệu Nano BaTio lên tính chất chất điện tử của vật liệu tổ hợp La0.7Sr0.3MnO3/BaTiO3 : Luận văn ThS. Vật liệu và Linh kiện Nanô
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ phần pha vật liệu Nano BaTio lên tính chất chất điện tử của vật liệu tổ hợp La0.7Sr0.3MnO3/BaTiO3 : Luận văn ThS. Vật liệu và Linh kiện Nanô

Nguyễn, Văn Khiển; Lê, Văn Hồng

Nguyễn, V. K. (2010). Nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ phần pha vật liệu Nano BaTio lên tính chất chất điện tử của vật liệu tổ hợp La0.7Sr0.3MnO3/BaTiO3. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 00050000092; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41974

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu
4
Đánh giá trên và dưới hệ số dẫn nhiệt vật liệu tổ hợp đẳng hướng : Luận văn ThS. Kỹ thuật cơ khí: 60 52 02
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đánh giá trên và dưới hệ số dẫn nhiệt vật liệu tổ hợp đẳng hướng : Luận văn ThS. Kỹ thuật cơ khí: 60 52 02

Vương, Thị Mỹ Hạnh; Phạm, Đức Chính, người hướng dẫn

00050001698; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/42961

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đánh giá trên và dưới hệ số dẫn nhiệt vật liệu tổ hợp đẳng hướng Luận văn ThS Kỹ thuật cơ khí 60 52 02

Vương Thị Mỹ Hạnh

ĐHCN; 2012

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vật liệu tổ hợp cấu trúc Micro-Nano trên nền PZT: Nghiên cứu chế tạo và các tính chất đặc trưng : Luận văn ThS. Vật liệu và linh kiện Nano

Nguyễn Bá Đoàn; Phạm Đức Thắng người hướng dẫn

H. : ĐHCN, 2011 - (620.5 NG-Đ 2011)

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chế tạo và khảo sát tính chất nhạy khí của vật liệu tổ hợp nanô PEDOT:PSS, P3HT và một số thành phần vô cơ (rGO, GQD, CNT, AgNW/NP) : Luận văn ThS. Vật liệu và linh kiện nanô (Chuyên ngành đào tạo thí điểm)

Lâm Minh Long; Nguyễn Năng Định; Trần Quang Trung

Hà Nội : Trường Đại học Công nghệ, 2018 - (620.5 LA-L 2018)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VẬT LIỆU HẤP THU XỬ LÝ DẦU TRÊN CƠ SỞ VẬT LIỆU TỔ HỢP NỀN POLYOLEFIN
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VẬT LIỆU HẤP THU XỬ LÝ DẦU TRÊN CƠ SỞ VẬT LIỆU TỔ HỢP NỀN POLYOLEFIN

Lương, Mạnh Tuân

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/4091

Truy cập trực tuyến

9
Sensơ đo từ trường dựa trên hiệu ứng từ - điện = Magnetic sensor based on magnetoeletric effects. Đề tài NCKH. QC.07.07
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sensơ đo từ trường dựa trên hiệu ứng từ - điện = Magnetic sensor based on magnetoeletric effects. Đề tài NCKH. QC.07.07

Đỗ, Thị Hương Giang; Bùi, Đình Tú; Hoàng, Mạnh Hà

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23324

Truy cập trực tuyến

10
Vật liệu tổ hợp cấu trúc Micro-Nano trên nền PZT: Nghiên cứu chế tạo và các tính chất đặc trưng
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vật liệu tổ hợp cấu trúc Micro-Nano trên nền PZT: Nghiên cứu chế tạo và các tính chất đặc trưng

Nguyễn, Bá Đoàn; Phạm, Đức Thắng

Nguyễn, B. Đ. (2011). Vật liệu tổ hợp cấu trúc Micro-Nano trên nền PZT: Nghiên cứu chế tạo và các tính chất đặc trưng. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 00050000952; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/42076

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vật liệu tổ hợp cấu trúc Micro Nano trên nền PZT Nghiên cứu chế tạo và các tính chất đặc trưng Luận văn ThS Vật liệu và linh kiện Nano

Nguyễn Bá Đoàn

ĐHCN; 2011

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đánh giá trên và dưới hệ số dẫn nhiệt vật liệu tổ hợp đẳng hướng : Luận văn ThS. Kỹ thuật cơ khí: 60 52 02

Vương Thị Mỹ Hạnh; Phạm Đức Chính người hướng dẫn

H. : ĐHCN, 2012 - (620.1 VU-H 2012)

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sensơ đo từ trường dựa trên hiệu ứng từ - điện = Magnetic sensor based on magnetoeletric effects : Đề tài NCKH. QC.07.07

Đỗ Thị Hương Giang; Bùi Đình Tú; Hoàng Mạnh Hà; Lê Khắc Quynh; Nguyễn Hữu Đức; Nguyễn Việt Cường

H. : ĐHCN, 2008 - (621.3 ĐO-G 2008)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Một số tính toán về hiệu ứng điện - từ trong hệ vật liệu tổ hợp chứa sắt điện cấu trúc micro-nano : Luận văn ThS. Vật liệu và Linh kiện Nano

Quách Duy Trường; Phạm Đức Thắng người hướng dẫn

H. : ĐHCN, 2010 - (620.5 QU-T 2010)

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Compozit sợi thuỷ tinh và ứng dụng = Fiberglass composite and application

Nguyễn Đăng Cường

H. : KHKT , 2011 - (666 NG-C 2011)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu chế tạo vật liệu tổ hợp ống nano TiO2/Ag ứng dụng trong quang xúc tác : Luận văn ThS. Vật liệu và linh kiện Nano (chuyên ngành đào tạo thí điểm)

Lưu Kiến Quốc; Lê Văn Hiếu người hướng dẫn

H. : ĐHCN, 2015 - (620.5 LU-Q 2015)

Truy cập trực tuyến

17
Nghiên cứu chế tạo vật liệu tổ hợp ống nano TiO2/Ag ứng dụng trong quang xúc tác
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu chế tạo vật liệu tổ hợp ống nano TiO2/Ag ứng dụng trong quang xúc tác

Lưu, Kiến Quốc

66 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/5030

Truy cập trực tuyến

18
Một số tính toán về hiệu ứng điện - từ trong hệ vật liệu tổ hợp chứa sắt điện cấu trúc micro-nano
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Một số tính toán về hiệu ứng điện - từ trong hệ vật liệu tổ hợp chứa sắt điện cấu trúc micro-nano

Quách, Duy Trường

4 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/7827

Truy cập trực tuyến

19
Thử nghiệm tổng hợp và khảo sát tính chất của vật liệu tổ hợp cấu trúc nano sắt điện - sắt từ dạng lõi vỏ
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thử nghiệm tổng hợp và khảo sát tính chất của vật liệu tổ hợp cấu trúc nano sắt điện - sắt từ dạng lõi vỏ

Trần, Thu Hoa Hồng; Phạm, Đức Thắng

21 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/7699

Truy cập trực tuyến

20
Nghiên cứu hoạt tính quang xúc tác phân hủy của vật liệu tổ hợp quang xúc tác biến tính từ TiO2 đối với thuốc trừ sâu
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu hoạt tính quang xúc tác phân hủy của vật liệu tổ hợp quang xúc tác biến tính từ TiO2 đối với thuốc trừ sâu

Vũ, Thị Kim Thanh; Nguyễn, Minh Phương

23 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/8293

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 47  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1993  (3)
 2. 1993đến2003  (4)
 3. 2004đến2010  (6)
 4. 2011đến2014  (14)
 5. Sau 2014  (20)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Luận án, luận văn  (36)
 2. Sách  (10)
 3. Bài báo  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. T - Technology .  (2)
 2. R - Medicine.  (2)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...