skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Principles of materials science and engineering

Smith William F.

New York : McGraw-Hill, c1996. - (620.1 SMI 1996)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Physique et mécanique des polymères amorphes / Jo Perez

Perez Joseph-Michel

Paris ; Londres ; New York : Tec & doc-Lavoisier, 1992 - (620.1 PER 1992)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Continuum theory of plasticity

Khan Akhtar S.; Huang Su-chien

New York : John Wiley & Sons, c1995. - (620.1 KHA 1995)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Composite materials : testing and design. Volume 9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Composite materials : testing and design. Volume 9

Garbo Samuel P; Conference on Composite Materials: Testing and Design‰n(9th : 1988 : Sparks, Nev.)

Philadelphia, PA : ASTM, c1990 - (620.1 COM(9) 1990) - ISBN0803120125

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Introduction to conventional transmission electron microscopy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction to conventional transmission electron microscopy

De Graef Marc.

Cambridge, U.K. ; New York, N.Y. : Cambridge University Press, 2003. - (620.1 DEG 2003) - ISBN0521620066 (hb.);ISBN0521629950 (pb.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sức bền vật liệu

Lê Ngọc Hồng; Lê Ngọc Thạch

H. : KHKT , 2011 - (620.1 LE-H 2011)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Các phương pháp xác định chất lượng và nghiên cứu hoàn thiện công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng

Hoàng Văn Phong; Lưu Thị Hồng

H. : KHKT , 2011 - (666 HO-P 2011)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fe based bulk metallic glasses understanding the influence of impurities on glass formation

Stoica Mihai

Springer; 2017 - (620.16 STO 2017)

Truy cập trực tuyến

9
Classical and computational solid mechanics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Classical and computational solid mechanics

Fung Y. C.; Tong Pin

Singapore ; River Edge, NJ : World Scientific, c2001. - (620.1 FUN 2001) - ISBN9810239122

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Nanoengineering of structural, functional, and smart materials
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nanoengineering of structural, functional, and smart materials

Schulz Mark J; Kelkar A; Sundaresan Mannur J

Boca Raton, Fl. : CRC Press, 2006. - (620.1 NAN 2006) - ISBN0849316537

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Mechanics of materials
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mechanics of materials

Beer Ferdinand Pierre; Johnston E. Russell; DeWolf John T

Boston : McGraw-Hill Higher Education, c2006. - (620.1 BEE 2006) - ISBN0072980907 (acid-free)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
12
Nanoporous materials: Synthesis and applications
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nanoporous materials: Synthesis and applications

Xu Qiang

Boca Raton: CRC Press, 2013 - (620.1 NAN 2013) - ISBN9781439892053

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Structural analysis of polymeric composite materials
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural analysis of polymeric composite materials

Tuttle Mark E.

Boca Raton: CRC Press, 2013 - (620.1 TUT 2013) - ISBN9781439875124

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Trong mục lục thư viện (12)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1995  (2)
 2. 1995đến2000  (2)
 3. 2001đến2005  (2)
 4. 2006đến2013  (6)
 5. Sau 2013  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (11)
 2. Vietnamese  (2)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. T - Technology .  (2)
 2. Q - Science.  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...