skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 53.793  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Designing the user interface : strategies for effective human-computer interaction
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Designing the user interface : strategies for effective human-computer interaction

Shneiderman Ben.; Plaisant Catherine

Boston : Pearson/Addison Wesley, 2004. - (005.1 SHN 2004) - ISBN0321197860

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Learning the bash Shell 3rd ed

Newham Cameron Rosenblatt Bill

O'Reilly Media Inc; 2009 - (005.438 NEW 2009)

Truy cập trực tuyến

3
Designing interfaces
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Designing interfaces

Tidwell Jenifer

Sebastopol, CA : O'Reilly, c2011. - (005.4 TID 2011) - ISBN9781449379704

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Mastering ArcGIS
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mastering ArcGIS

Price Maribeth Hughett

Boston, MA : Mc-Graw Hill Higher Education, c2004. - (910.2 PRI 2004) - ISBN0072865431

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Power GUI programming with VisualAge for C++
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Power GUI programming with VisualAge for C++

Law William; Love Bob; Olson Bruce; Tsuji Hiroshi

New York : J. Wiley, 1997 - (005.13 POW 1997) - ISBN0471164828 (paper/CD-ROM : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
LabVIEW GUI : essential techniques
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

LabVIEW GUI : essential techniques

Ritter David J.

New York : McGraw-Hill, c2002 - (005.4 RIT 2002) - ISBN0071364935

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Computers as theatre
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computers as theatre

Laurel Brenda.

Reading, Mass. : Addison-Wesley Pub., c1991. - (005.2 LAU 1991) - ISBN0201510480

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Proceedings of the 6th International Progress on Wavelet Analysis and Active Media Technology. Volume 3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceedings of the 6th International Progress on Wavelet Analysis and Active Media Technology. Volume 3

Li Jian Ping; Jaffard Stéphane

Singapore ; Hackensack, NJ : World Scientific, c2005. - (004.01 PRO(3) 2005) - ISBN9812569863

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
JavaFX for dummies
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

JavaFX for dummies

Lowe Doug

Hoboken, NJ : For Dummies, a Wiley Brand, [2015] - (005.133 LOW 2015) - ISBN9781118385340 (pbk.);ISBN1118385349 (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pervasive information architecture designing cross channel user experiences

Resmini Andrea; Rosati Luca

Morgan Kaufmann; 2011 - (005.1 RES 2011)

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interactive multimodal information management

EPFL Press; 2014 - (658.4038 INT 2014)

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Distributed cortical adaptation during learning of a brain-computer interface task.(NEUROSCIENCE)(Author abstract)

Wander, Jeremiah D. ; Blakely, Timothy ; Miller, Kai J. ; Weaver, Kurt E. ; Johnson, Lise A. ; Olson, Jared D. ; Fetz, Eberhard E. ; Rao, Rajesh P. N. ; Ojemann, Jeffrey G.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, June 25, 2013, Vol.110(26), p.10818(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High-speed spelling with a noninvasive brain-computer interface.(PNAS PLUS: NEUROSCIENCE)

Chen, Xiaogang ; Wang, Yijun ; Nakanishi, Masaki ; Gao, Xiaorong ; Jung, Tzyy-Ping ; Gao, Shangkai

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, Nov 3, 2015, Vol.112(44), p.E6058 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; DOI: 10.1073/pnas.1508080112

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Coming up.(Calendar)

Nature, Oct 1, 2015, Vol.526(7571), p.11(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-0836

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Brain-computer interfaces for communication and control.(Contributed Articles)

Mcfarland, Dennis J. ; Wolfpaw, Jonathan R.

Communications of the ACM, May, 2011, Vol.54(5), p.60(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-0782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The next generation of GPS navigation systems.(Review Articles)(global positioning system)(Technical report)

Huang, J. Y. ; Tsai, C. H. ; Huang, S. T.

Communications of the ACM, March, 2012, Vol.55(3), p.84(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-0782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Questioning naturalism in 3D user interfaces.(Review Articles)(Essay)

Bowman, Doug A. ; Mcmahan, Ryan P. ; Ragan, Eric D.

Communications of the ACM, Sept, 2012, Vol.55(9), p.78(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-0782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Brave NUI world.(News / Technology)(natural user interface)

Goth, Gregory

Communications of the ACM, Dec, 2011, Vol.54(12), p.14(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-0782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The artificiality of natural user interfaces.(Viewpoints)(Essay)

Malizia, Alessio ; Bellucci, Andrea

Communications of the ACM, March, 2012, Vol.55(3), p.36(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-0782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reversible large-scale modification of cortical networks during neuroprosthetic control.(Report)

Ganguly, Karunesh ; Dimitrov, Dragan F. ; Wallis, Jonathan D. ; Carmena, Jose M.

Nature Neuroscience, May, 2011, Vol.14(5), p.662(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1097-6256

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 53.793  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1985  (1.162)
 2. 1985đến1993  (8.004)
 3. 1994đến2002  (3.732)
 4. 2003đến2012  (35.111)
 5. Sau 2012  (5.553)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (44.640)
 2. German  (253)
 3. Spanish  (69)
 4. French  (39)
 5. Portuguese  (18)
 6. Japanese  (14)
 7. Korean  (11)
 8. Italian  (5)
 9. Chinese  (5)
 10. Russian  (3)
 11. Persian  (1)
 12. Norwegian  (1)
 13. Czech  (1)
 14. Dutch  (1)
 15. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Vanderdonckt, Jean
 2. Brusilovsky, Peter
 3. Books24x7, Inc
 4. Tesoriero, Ricardo
 5. Igarashi, Takeo

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...