skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Workflow User Interfaces Patterns

Jean Vanderdonckt ; Juan Manuel González-Calleros ; Josefina Guerrero-García

Acta Universitaria, 01 March 2012, Vol.22, pp.62-68 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0188-6266

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Comparative Analysis of Task Modeling Notations

Jean Vanderdonckt ; Juan González-Calleros ; Josefina García-Guerrero

Acta Universitaria, 01 March 2012, Vol.22, pp.90-97 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0188-6266

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

User Interface Transition Diagrams for customer–developer communication improvement in software development projects

Gómez, M ; Cervantes, J

The Journal of Systems & Software, September 2013, Vol.86(9), pp.2394-2410 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0164-1212 ; E-ISSN: 1873-1228 ; DOI: 10.1016/j.jss.2013.04.022

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Staff performance and motivation in the organization (and design IT to support them)
Výkon pracovníků a motivace v organizaci (a návrh IT pro jejich podporu)

Biľ, Tomáš; Surynek, Alois ; Chlapek, Dušan

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analysis and development of IS/ICT solution for project Sanace dluhů in the Czech republic
Analýza a vývoj IS/ICT řešení pro projekt Sanace dluhů v ČR

Kaltoun, Jan; Chlapek, Dušan ; Komínek, Stanislav

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (3)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

  1. Spanish  (2)
  2. Czech  (2)
  3. English  (1)
  4. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...