skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 9.679  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
UML design verification based on model checking techniques
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

UML design verification based on model checking techniques

Kishi, Tomoji

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14460

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phân tích, thiết kế hệ thống quản lý bán hàng và phục vụ bảo hành bằng UML

Phạm Thị Kim Phượng; Đoàn Văn Ban Người hướng dẫn

H. : Công nghệ thông tin, 2004 - (005.5 PH-P 2004)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Phân tích, thiết kế hệ thống quản lý bán hàng và phục vụ bảo hành bằng UML
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phân tích, thiết kế hệ thống quản lý bán hàng và phục vụ bảo hành bằng UML

Phạm, Thị Kim Phượng; Đoàn, Văn Ban, Người hướng dẫn

V_L0_00310; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/42586

Truy cập trực tuyến

4
Kiểm tra ràng buộc thời gian sử dụng phương pháp AOP
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kiểm tra ràng buộc thời gian sử dụng phương pháp AOP

Vũ, Thị Hồng Hạnh; Nguyễn, Việt Hà

Vũ, T. H. H. (2010). Kiểm tra ràng buộc thời gian sử dụng phương pháp AOP. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam.; V_L0_02864; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43404

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phân tích thiết kế hệ thống quản lý bán hàng và phục vụ bảo hành bằng UML

Phạm Thị Kim Phượng

Công nghệ thông tin; 2004

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

System analysis & design  an object oriented approach with UML

Dennis Alan; Wixom Barbara Haley; Tegarden David Paul; Seeman Elaine

Wiley; 2015 - (004.21 SYS 2015)

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Xây dựng quy trình phân tích thiết kế hướng đối tượng một hệ thống thông tin bằng ngôn ngữ UML thông qua một số mẫu thiết kế : Đề tài NCKH. QC.01.01

Nguyễn Văn Vỵ; Nguyễn Tuấn Huy; Nguyễn Viết Tân; Phan Thị Hoàng Phương; Vũ Diệu Hương

H., 2002 - (005 NG-V 2002)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quy trình phân tích thiết kế phần mềm hướng đối tượng sử dụng UML và ứng dụng

Phan Thị Hoài Phương; Nguyễn Văn Vỵ Người hướng dẫn

H. : Khoa Công nghệ, 2002 - (005.117 PH-P 2002)

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ngôn ngữ UML và ngôn ngữ SDL

Trịnh Thị Thuý Giang; Nguyễn Quốc Toản Người hướng dẫn

H. : Khoa Công nghệ, 2001 - (005.133 TR-G 2001)

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thiết kế trực quan với UML và rational rose

Lê Minh Trung

H. : ĐHQGHN, 2004 - (005.13 LE-T 2004)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sử dụng hiệu quả ngôn ngữ đặc tả UML trong phát triển phần mềm : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 1 01 10

Trần Thịnh Phong; Nguyễn Xuân Huy người hướng dẫn

H. : ĐHCN, 2008 - (005.3 TR-P 2008)

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu kỹ thuật kiểm thử phần mềm trên cơ sở mô hình UML : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 10

Văn Thị Hồng Phúc; Đặng Văn Đức người hướng dẫn

H. : ĐHCN, 2009 - (005.3 VA-P 2009)

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phát triển hệ thống hướng đối tượng với UML 2.0 và C++

Nguyễn Văn Ba

H. : ĐHQGHN, 2006 - H. : ĐHQGHN, 2005 - (005.13 NG-B 2005)

Truy cập trực tuyến

14
Sử dụng hiệu quả ngôn ngữ đặc tả UML trong phát triển phần mềm
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sử dụng hiệu quả ngôn ngữ đặc tả UML trong phát triển phần mềm

Trần, Thịnh Phong

2 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/6926

Truy cập trực tuyến

15
Phương pháp sinh dữ liệu kiểm thử tự động từ biểu đồ tuần tự UML, biểu đồ lớp và ràng buộc OCL
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phương pháp sinh dữ liệu kiểm thử tự động từ biểu đồ tuần tự UML, biểu đồ lớp và ràng buộc OCL

Nguyễn, Văn Hòa

61 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17203

Truy cập trực tuyến

16
Xây dựng quy trình phân tích thiết kế hướng đối tượng một hệ thống thông tin bằng ngôn ngữ UML thông qua một số mẫu thiết kế : Đề tài NCKH. QC.01.01
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Xây dựng quy trình phân tích thiết kế hướng đối tượng một hệ thống thông tin bằng ngôn ngữ UML thông qua một số mẫu thiết kế : Đề tài NCKH. QC.01.01

Nguyễn, Văn Vỵ; Nguyễn, Tuấn Huy; Nguyễn, Viết Tân; Phan, Thị Hoàng Phương; Vũ, Diệu Hương

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21568

Truy cập trực tuyến

17
Ngôn ngữ UML và ngôn ngữ SDL : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ngôn ngữ UML và ngôn ngữ SDL : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin

Trịnh, Thị Thuý Giang; Nguyễn, Quốc Toản, Người hướng dẫn

V_L0_00042; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/42257

Truy cập trực tuyến

18
Quy trình phân tích thiết kế phần mềm hướng đối tượng sử dụng UML và ứng dụng
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quy trình phân tích thiết kế phần mềm hướng đối tượng sử dụng UML và ứng dụng

Phan Thị Hoài Phương; Nguyễn, Văn Vỵ

Phan, T. H. P. (2001). Quy trình phân tích thiết kế phần mềm hướng đối tượng sử dụng UML và ứng dụng. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; V_L0_00058; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/42259

Truy cập trực tuyến

19
Sử dụng hiệu quả ngôn ngữ đặc tả UML trong phát triển phần mềm : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 1 01 10
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sử dụng hiệu quả ngôn ngữ đặc tả UML trong phát triển phần mềm : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 1 01 10

Trần, Thịnh Phong; Nguyễn, Xuân Huy

Trần, Thịnh Phong. (2008). Sử dụng hiệu quả ngôn ngữ đặc tả UML trong phát triển phần mềm. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; V_L0_01995; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41984

Truy cập trực tuyến

20
Nghiên cứu kỹ thuật kiểm thử phần mềm trên cơ sở mô hình UML : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 10
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu kỹ thuật kiểm thử phần mềm trên cơ sở mô hình UML : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 10

Văn, Thị Hồng Phúc; Đặng Văn Đức

Văn, T. H. P. (2009). Nghiên cứu kỹ thuật kiểm thử phần mềm trên cơ sở mô hình UML. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; V_L0_02433; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/42906

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 9.679  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1990  (8)
 2. 1990đến1999  (86)
 3. 2000đến2005  (2.414)
 4. 2006đến2012  (4.894)
 5. Sau 2012  (2.054)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (3.472)
 2. Chinese  (882)
 3. Korean  (260)
 4. French  (205)
 5. Spanish  (100)
 6. Portuguese  (80)
 7. Czech  (67)
 8. Japanese  (58)
 9. Catalan  (48)
 10. German  (48)
 11. Vietnamese  (29)
 12. Indonesian  (24)
 13. Undetermined  (5)
 14. Russian  (5)
 15. Polish  (4)
 16. Norwegian  (3)
 17. Slovak  (1)
 18. Persian  (1)
 19. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Lashinde
 2. Emmanuel
 3. Samuel B.
 4. Mallet, Frédéric
 5. Briand, Lionel

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...