skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 824.695  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Ứng dụng các mô hình chủ đề ẩn vào mô hình phân hạng lại dòng cập nhật trên mạng xã hội Twitter
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ứng dụng các mô hình chủ đề ẩn vào mô hình phân hạng lại dòng cập nhật trên mạng xã hội Twitter

Nguyễn, Thị Tươi; Hà, Quang Thụy

Nguyễn, Thị Tươi. (2016). Ứng dụng các mô hình chủ đề ẩn vào mô hình phân hạng lại dòng cập nhật trên mạng xã hội Twitter. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17409

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ứng dụng các mô hình chủ đề ẩn vào mô hình phân hạng lại dòng cập nhật trên mạng xã hội Twitter : Luận văn ThS. Máy tính: 60 48 01

Nguyễn Thị Tươi; Hà Quang Thụy

H. : Đại học Công nghệ 2016 - (004.678 NG-T 2016)

Truy cập trực tuyến

3
Dự đoán xu hướng thị trường chứng khoán bằng cách sử dụng Twitter
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dự đoán xu hướng thị trường chứng khoán bằng cách sử dụng Twitter

Trịnh, Thanh Ngọc

5 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/7436

Truy cập trực tuyến

4
Một mô hình tìm kiếm vai trò trong mạng xã hội Twitter
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Một mô hình tìm kiếm vai trò trong mạng xã hội Twitter

Đinh, Thị Hương; Hà, Quang Thụy, 1952-; ĐHQGHN - Trường Đại học Công nghệ

Đinh, T. H. (2014). Một mô hình tìm kiếm vai trò trong mạng xã hội Twitter. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 60480104; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/8203; 006.754 ĐI-H 2014 / 00050004227

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dự đoán xu hướng thị trường chứng khoán bằng cách sử dụng Twitter : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 05

Trịnh Thanh Ngọc; Nguyễn Văn Vinh người hướng dẫn

H. : ĐHCN, 2013 - (006.754 TR-N 2013)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Một mô hình sử dụng Twitter và một số phương tiện xã hội  khác dự báo xu hướng chỉ số chứng khoán của Apple : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 01 04

Phạm Huyền Trang; Hà Quang Thụy người hướng dẫn

H. : ĐHCN , 2014 - (006.754 PH-T 2014)

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Một mô hình tìm kiếm vai trò trong mạng xã hội Twitter : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 01 04

Đinh Thị Hương; Hà Quang Thụy người hướng dẫn

H. : ĐHCN , 2014 - (006.754 ĐI-H 2014)

Truy cập trực tuyến

8
Một mô hình tìm kiếm vai trò trong mạng xã hội Twitter : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 01 04
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Một mô hình tìm kiếm vai trò trong mạng xã hội Twitter : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 01 04

Đinh, Thị Hương; Hà, Quang Thụy

Đinh, T. H. (2014). Một mô hình tìm kiếm vai trò trong mạng xã hội Twitter. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 00050004227; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43309

Truy cập trực tuyến

9
Ứng dụng các mô hình chủ đề ẩn vào mô hình phân hạng lại dòng cập nhật trên mạng xã hội Twitter : Luận văn ThS. Máy tính: 60 48 01
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ứng dụng các mô hình chủ đề ẩn vào mô hình phân hạng lại dòng cập nhật trên mạng xã hội Twitter : Luận văn ThS. Máy tính: 60 48 01

Nguyễn, Thị Tươi; Hà, Quang Thụy

Nguyễn, T. T. (2016). Ứng dụng các mô hình chủ đề ẩn vào mô hình phân hạng lại dòng cập nhật trên mạng xã hội Twitter. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 00050007737; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43311

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Distress and rumor exposure on social media during a campus lockdown

Jones, Nickolas M ; Thompson, Rebecca R ; Dunkel Schetter, Christine ; Silver, Roxane Cohen

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 31 October 2017, Vol.114(44), pp.11663-11668 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 29042513 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.1708518114

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integrating Geriatrics Knowledge into a Medical Student Clerkship Using Twitter Poll

Jurivich, Donald A. ; Bande, Dinesh ; Theige, David ; Van Eck, Richard ; Klug, Marilyn G. ; Gores, Shane ; Hamel, Amanda

Journal of the American Geriatrics Society, December 2018, Vol.66(12), pp.2389-2393 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8614 ; E-ISSN: 1532-5415 ; DOI: 10.1111/jgs.15633

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

“Time of the Month” on Twitter: Taboo, Stereotype and Bonding in a No-Holds-Barred Public Arena

Thornton, Leslie-Jean

Sex Roles, 2013, Vol.68(1), pp.41-54 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0360-0025 ; E-ISSN: 1573-2762 ; DOI: 10.1007/s11199-011-0041-2

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

#Schizophrenia: Use and misuse on Twitter

Joseph, Adam J ; Tandon, Neeraj ; Yang, Lawrence H ; Duckworth, Ken ; Torous, John ; Seidman, Larry J ; Keshavan, Matcheri S

Schizophrenia Research, July 2015, Vol.165(2-3), pp.111-115 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0920-9964 ; E-ISSN: 1573-2509 ; DOI: 10.1016/j.schres.2015.04.009

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

10 Good Practices for News Organizations Using Twitter

Requejo, José Luis

Journal of Applied Journalism & Media Studies, March 2012, Vol.1(1), pp.79-95 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2001-0818

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introducing Twitter as an assessed component of the undergraduate nursing curriculum: case study

Jones, Ray ; Kelsey, Janet ; Nelmes, Pam ; Chinn, Nick ; Chinn, Teresa ; Proctor‐Childs, Tracey

Journal of Advanced Nursing, July 2016, Vol.72(7), pp.1638-1653 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0309-2402 ; E-ISSN: 1365-2648 ; DOI: 10.1111/jan.12935

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tweet if you want to be sustainable: a thematic analysis of a Twitter chat to discuss sustainability in nurse education

Richardson, Janet ; Grose, Jane ; Nelmes, Pam ; Parra, Gema ; Linares, Manuel

Journal of Advanced Nursing, May 2016, Vol.72(5), pp.1086-1096 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0309-2402 ; E-ISSN: 1365-2648 ; DOI: 10.1111/jan.12900

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Using Twitter for education: Beneficial or simply a waste of time?

Tang, Ying ; Hew, Khe Foon

Computers & Education, March 2017, Vol.106, pp.97-118 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0360-1315 ; E-ISSN: 1873-782X ; DOI: 10.1016/j.compedu.2016.12.004

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Future-Oriented Tweets Predict Lower County-Level HIV Prevalence in the United States

Ireland, Molly E. ; Schwartz, H. Andrew ; Chen, Qijia ; Ungar, Lyle H. ; Albarracín, Dolores

Health Psychology, 2015, Vol.34(S), pp.1252-1260 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0278-6133 ; E-ISSN: 1930-7810 ; DOI: 10.1037/hea0000279

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Review of Twitter for Infectious Diseases Clinicians: Useful or a Waste of Time?

Goff, Debra A ; Kullar, Ravina ; Newland, Jason G ; Goldstein, Ellie J. C

Clinical Infectious Diseases, 2015, Vol. 60(10), pp.1533-1540 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1058-4838 ; E-ISSN: 1537-6591 ; DOI: 10.1093/cid/civ071

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Time to #Protest: Selective Exposure, Cascading Activation, and Framing in Social Media

Aruguete, Natalia ; Calvo, Ernesto

Journal of Communication, 2018, Vol. 68(3), pp.480-502 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9916 ; E-ISSN: 1460-2466 ; DOI: 10.1093/joc/jqy007

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 824.695  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1999  (4)
 2. 1999đến2005  (4)
 3. 2006đến2009  (4.762)
 4. 2010đến2014  (117.789)
 5. Sau 2014  (701.639)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (813.575)
 2. French  (3.446)
 3. Spanish  (1.581)
 4. German  (1.481)
 5. Undetermined  (1.127)
 6. Portuguese  (1.037)
 7. Korean  (177)
 8. Japanese  (98)
 9. Catalan  (93)
 10. Czech  (73)
 11. Dutch  (67)
 12. Arabic  (49)
 13. Norwegian  (41)
 14. Turkish  (41)
 15. Polish  (30)
 16. Indonesian  (22)
 17. Chinese  (22)
 18. Italian  (13)
 19. Hungarian  (8)
 20. Vietnamese  (8)
 21. Romanian  (7)
 22. Slovak  (5)
 23. Russian  (5)
 24. Persian  (2)
 25. Afrikaans  (2)
 26. Danish  (2)
 27. Basque  (1)
 28. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Bruns, Axel
 2. Sheth, Amit
 3. Stephens, Michael
 4. Murthy, Dhiraj
 5. Cruz, Tess Boley

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...