skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 232  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Paying with Money or Effort: Pricing When Customers Anticipate Hassle

Lambrecht, Anja ; Tucker, Catherine

JMR, Journal of Marketing Research, Feb 2012, Vol.49(1), p.66 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00222437 ; E-ISSN: 15477193

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

When Does Retargeting Work? Information Specificity in Online Advertising

Lambrecht, Anja ; Tucker, Catherine

JMR, Journal of Marketing Research, Oct 2013, Vol.50(5), p.561 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00222437 ; E-ISSN: 15477193

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advertising Bans and the Substitutability of Online and Offline Advertising

Goldfarb, Avi ; Tucker, Catherine

JMR, Journal of Marketing Research, Apr 2011, Vol.48(2), p.207 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00222437 ; E-ISSN: 15477193

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social networks, personalized advertising, and privacy controls.(Report)

Tucker, Catherine E.

Journal of Marketing Research, Oct, 2014, Vol.51(5), p.546(17) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2437

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How does the use of trademarks by third-party sellers affect online search?

Chiou, Lesley ; Tucker, Catherine

Marketing Science, 2012, Vol.31(5), p.819(19) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0732-2399 ; DOI: 10.1287/mksc.1120.0724

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Shifts in Privacy Concerns

Goldfarb, Avi ; Tucker, Catherine

American Economic Review, 2012, Vol.102(3), pp.349-353 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8282 ; DOI: 10.1257/aer.102.3.349

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Search engine advertising: channel substitution when pricing ads to context.(Report)

Goldfarb, Avi ; Tucker, Catherine

Management Science, 2011, Vol.57(3), p.458(13) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0025-1909 ; DOI: 10.1287 / mnsc.1100.1287

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How does popularity information affect choices? A field experiment.(Report)

Tucker, Catherine ; Zhang, Juanjuan

Management Science, 2011, Vol.57(5), p.828(15) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0025-1909 ; DOI: 10.1287/mnsc.1110.1312

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Privacy regulation and online advertising

Goldfarb, Avi ; Tucker, Catherine E.

Management Science, 2011, Vol.57(1), p.57(15) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0025-1909 ; DOI: 10.1287/mnsc.1100.1246

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
When Does Retargeting Work? Information Specificity in Online Advertising
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

When Does Retargeting Work? Information Specificity in Online Advertising

Lambrecht, Anja ; Tucker, Catherine

Journal of Marketing Research, 10/2013, Vol.50(5), pp.561-576 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2437 ; E-ISSN: 1547-7193 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1509/jmr.11.0503

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social networks, personalized advertising, and privacy controls

Tucker, Catherine

Journal of marketing research [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2437

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Can Health Care Information Technology Save Babies?

Miller, Amalia R. ; Tucker, Catherine E.

Journal of Political Economy, 01 April 2011, Vol.119(2), pp.289-324 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00223808 ; E-ISSN: 1537534X ; DOI: 10.1086/660083

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Surplus Chinese Men: Demographic Determinants of the Sex Ratio at Marriageable Ages in China

Tucker, Catherine ; Van Hook, Jennifer

Population and Development Review, June 2013, Vol.39(2), pp.209-229 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0098-7921 ; E-ISSN: 1728-4457 ; DOI: 10.1111/j.1728-4457.2013.00589.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Growing Two-Sided Networks by Advertising the User Base: A Field Experiment

Tucker, Catherine ; Zhang, Juanjuan

Marketing Science, Sep/Oct 2010, Vol.29(5), pp.805-814,961 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 07322399 ; E-ISSN: 1526548X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effect of patent litigation and patent assertion entities on entrepreneurial activity

Kiebzak, Stephen ; Rafert, Greg ; Tucker, Catherine E

Research Policy, February 2016, Vol.45(1), pp.218-231 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0048-7333 ; E-ISSN: 1873-7625 ; DOI: 10.1016/j.respol.2015.07.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Relational-Cultural Theory for Middle School Counselors

Tucker, Catherine ; Smith-Adcock, Sondra ; Trepal, Heather C

Professional School Counseling, June 2011, Vol.14(5), p.310 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1096-2409 ; E-ISSN: 2156-759X ; DOI: 10.5330/PSC.n.2011-14.310

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Implications of "online display advertising: targeting and obtrusiveness".(Rejoinder)

Goldfarb, Avi ; Tucker, Catherine

Marketing Science, 2011, Vol.30(3), p.413(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0732-2399 ; DOI: 10.1287/mksc.1100.0634

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Online display advertising: targeting and obtrusiveness

Goldfarb, Avi ; Tucker, Catherine

Marketing Science, 2011, Vol.30(3), p.389(16) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0732-2399 ; DOI: 10.1287/mksc.1100.0583

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Implications of "Online Display Advertising: Targeting and Obtrusiveness"

Goldfarb, Avi ; Tucker, Catherine

Marketing Science, May/Jun 2011, Vol.30(3), pp.413-415,562,564 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 07322399 ; E-ISSN: 1526548X

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Encryption and the loss of patient data

Miller, Amalia R. ; Tucker, Catherine E.

Journal of Policy Analysis and Management, June 2011, Vol.30(3), pp.534-556 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0276-8739 ; E-ISSN: 1520-6688 ; DOI: 10.1002/pam.20590

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 232  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (171)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2001  (7)
 2. 2001đến2004  (11)
 3. 2005đến2008  (37)
 4. 2009đến2013  (131)
 5. Sau 2013  (45)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Tucker, Catherine
 2. Tucker, C
 3. Smith, Emily
 4. Beattie, Brett
 5. Tucker, Catherine M.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...