skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 4.049  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đông chu liệt quốc : Q 2 (từ T.4-T.7)

Phùng Mộng Long; Nguyễn Đỗ Mục

H. : Phổ thông , 1963

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đông chu liệt quốc : Q 1 (từ T.1-T.3)

Phùng Mộng Long; Nguyễn Đỗ Mục

H. : Phổ thông , 1963

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kiên trì và hoàn thiện sự lãnh đạo của Đảng : sách tham khảo

Ngô Tu Nghệ; Lý Luyện Trung; Nguyễn Quốc Trường người dịch

H. : CTQG, 1999 - (324.251 NGO 1999)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ngôn ngữ và văn hoá Trung Quốc

Nguyễn Hữu Cầu

H. : ĐHQGHN, 2004 - (495.1 NG-C 2004)

Truy cập trực tuyến

Xem 3 phiên bản
5
现代汉语提问言语行为研究 ——兼与越南语对比
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

现代汉语提问言语行为研究 ——兼与越南语对比

Hoàng, Thanh Hương; Nguyễn, Văn Khang

Hoàng, T. H. (2015). 现代汉语提问言语行为研究 ——兼与越南语对比. 硕士毕业论文, 河内国家大学; 04053000165; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41364

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lịch sử ăn mày

Khúc Ngạn Bân; Cao Tự Thanh người dịch

Tp. HCM. : Nxb. Trẻ, 2001 - (951 KHU 2001)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lịch sử lưu manh

Lục Đức Dương; Cao Tự Thanh người dịch

Tp. HCM : Nxb. Trẻ , 2001 - (951 LUC 2001)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

语言运用新论

北京 : 华东师范大学, 1991 - (495.18 BAN 1991)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thuyết điển

B. , 1998 - (495.1 THU 1998)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

四书集注

学海, 1977 - (495.1 TUT 1977)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

当代跨学科语言学

卫 志强

北京 : 北京语言学院, 1992 - (495.1 VE 1992)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

汉语. 十一册

北京 : 中华文化, 19?? - (495.1071 HAN(11) 199?)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

况概大师

台鸾 : 国立台鸾师范大学, 19?? - (495.1 KHA 19??)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

汉语. 十二册

北京 : 中华文化, 19?? - (495.1071 HAN(12) 199?)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

汉语. 七册

北京 : 中华文化, 19?? - (495.1071 HAN(7) 199?)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

汉语. 八册

北京 : 中华文化, 19?? - (495.1071 HAN(8) 199?)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

民法

越南: 世界, 1996 - (340 PHA 1996)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

汉语. 九册

北京 : 中华文化, 19?? - (495.1071 HAN(9) 199?)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

古代汉语精解

李,玲璞

上海 : 文艺, 1990 - (495.1 LY 1990)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

古代汉语. 1册

王,力

北京 : 中华书局, 1991 - (495.1 VUO(1) 1991)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 4.049  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (365)
 2. Trong mục lục thư viện (3.216)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1961  (333)
 2. 1961đến1975  (317)
 3. 1976đến1990  (792)
 4. 1991đến2006  (1.195)
 5. Sau 2006  (1.377)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (2.954)
 2. Luận án, luận văn  (1.020)
 3. Bài báo  (63)
 4. Tạp chí  (12)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (1.717)
 2. Vietnamese  (1.066)
 3. Chinese  (882)
 4. Undetermined  (134)
 5. French  (22)
 6. Russian  (12)
 7. Japanese  (2)
 8. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Phạm Ngọc Hàm
 2. Nguyễn Văn Khang
 3. Phùng Mộng Long
 4. Nguyễn Đỗ Mục
 5. Trương Chính

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...