skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Questões de gênero em traduções da Bíblia para português e inglês: uma abordagem comparativa

Gomes Bezerra, Benedito

Discurso & Sociedad, 2011, Vol.5(3), pp.492-513

ISSN: 1887-4606

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The unquiet religious backdrop to European East Indies trade: Christian polemical literature and the first Portuguese translation of the Bible, 1642-1694

Smith, Stefan Halikowski ; Fernandes, Luis Henrique Menezes

e-Journal of Portuguese History, January 2015, Vol.13(2), pp.56-79 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1645-6432 ; E-ISSN: 1645-6432

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tradução da Bíblia Hebraica em dez versões brasileiras

Ribeiro, Osvaldo Luiz

Cadernos de traduçao, 2018, Vol.38(3), pp.68-92 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1414-526X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quando imagens passam a ser consideradas ídolos

Dietrich, Luiz José ; Triana Rodríguez, Jorge Yecid

Theologica Xaveriana, 01 June 2016, Vol.66(181), pp.103-122 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0120-3649 ; E-ISSN: 0120-3649 ; DOI: 10.11144/javeriana.tx66-181.qipci

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (3)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Dietrich, Luiz
  2. Triana Rodríguez, Jorge
  3. Fernandes, Luis
  4. Smith, Stefan Halikowski
  5. Dietrich, L.J.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...