skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 377  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phương pháp công tác của người giáo viên chủ nhiệm ở trường trung học phổ thông

Hà Nhật Thăng

H. : ĐHQGHN, 2004 - (373.11024 HA-T2004)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
2
Mô hình quản lý trường trung học phổ thông chuyên đáp ứng mục tiêu giáo dục toàn diện
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mô hình quản lý trường trung học phổ thông chuyên đáp ứng mục tiêu giáo dục toàn diện

Nguyễn, Bác Dụng

173 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16009

Truy cập trực tuyến

3
Quản lý sự thay đổi Trường THPT hiện nay (Nghiên cứu trường hợp trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Tuyên Quang)
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quản lý sự thay đổi Trường THPT hiện nay (Nghiên cứu trường hợp trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Tuyên Quang)

Lưu, Thị Thanh Thùy; Đỗ, Minh Cương

Lưu, T. T. T. (2015). Quản lý sự thay đổi Trường THPT hiện nay (Nghiên cứu trường hợp trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Tuyên Quang). Luận văn thạc sĩ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12246

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Xây dựng hệ thống đề mở nhằm phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh chuyên Văn cấp trung học phổ thông Luận văn ThS Khoa học giáo dục 601401

Nguyễn Thị Minh Duyên

H Đại học Giáo Dục; 2017

Truy cập trực tuyến

5
Xây dựng hệ thống đề mở nhằm phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh chuyên Văn cấp trung học phổ thông: Luận văn ThS. Khoa học giáo dục: 601401
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Xây dựng hệ thống đề mở nhằm phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh chuyên Văn cấp trung học phổ thông: Luận văn ThS. Khoa học giáo dục: 601401

Nguyễn, Thị Minh Duyên

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60280

Truy cập trực tuyến

6
Nghiên cứu một số nguyên nhân gây ra rối loạn lo âu ở học sinh trung học phổ thông
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu một số nguyên nhân gây ra rối loạn lo âu ở học sinh trung học phổ thông

Nguyễn, Thị Hằng Phương

185 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16635

Truy cập trực tuyến

7
Lò đào tạo "vàng"
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lò đào tạo "vàng"

Hà Lê

Hà Lê. (2014). Lò đào tạo "vàng". Bản tin Đại học Quốc gia Hà Nội, số 274+275, tr. 64-65.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2867

Truy cập trực tuyến

8
Quản lý hoạt động dạy học ứng dụng ICT phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh ở các trường trung học phổ thông tỉnh Điện Biên
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quản lý hoạt động dạy học ứng dụng ICT phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh ở các trường trung học phổ thông tỉnh Điện Biên

Nguyễn, Thùy Dương

94 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/9607

Truy cập trực tuyến

9
Các giải pháp quản lý hoạt động dạy học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục các trường Trung học phổ thông vùng khó khăn ở huyện Lục Yên tỉnh Yên Bái
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Các giải pháp quản lý hoạt động dạy học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục các trường Trung học phổ thông vùng khó khăn ở huyện Lục Yên tỉnh Yên Bái

Nguyễn, Thế Bình

94 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13487

Truy cập trực tuyến

10
Bồi dưỡng học sinh giỏi thông qua dạy học phần “nguyên tử, phân tử, liên kết hóa học” tại trường Trung học phổ thông Yên Dũng số 2, tỉnh Bắc Giang
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bồi dưỡng học sinh giỏi thông qua dạy học phần “nguyên tử, phân tử, liên kết hóa học” tại trường Trung học phổ thông Yên Dũng số 2, tỉnh Bắc Giang

Mai, Đình Nhường

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11428

Truy cập trực tuyến

11
Quản lý chất lượng dạy học ở trường trung học phổ thông theo tiếp cận quản lý chất lượng tổng thể
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quản lý chất lượng dạy học ở trường trung học phổ thông theo tiếp cận quản lý chất lượng tổng thể

Võ, Ngọc Vĩnh; Trần, Kiểm; Nguyễn, Xuân Huy

7 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/7581

Truy cập trực tuyến

12
Bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học thông qua dạy học bài tập "Hóa học vô cơ" cho học sinh lớp 12 trường THPT Thanh Hà - Hải Dương
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học thông qua dạy học bài tập "Hóa học vô cơ" cho học sinh lớp 12 trường THPT Thanh Hà - Hải Dương

Phạm, Xuân Hùng; Vũ, Việt Cường; ĐHQGHN - Trường Đại học Giáo dục

Phạm, X. H. (2015). Bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học thông qua dạy học bài tập "Hóa học vô cơ" cho học sinh lớp 12 trường THPT Thanh Hà - Hải Dương. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 60140111; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/8685; 540.71 PH-H 2015 / 05050002394

Truy cập trực tuyến

13
Quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú - trung học phổ thông huyện Mường Chà tỉnh Điện Biên
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú - trung học phổ thông huyện Mường Chà tỉnh Điện Biên

Ngô, Thị Kim Thu

93 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/10741

Truy cập trực tuyến

14
Vận dụng một số kĩ thuật đánh giá quá trình học tập của học sinh trong dạy học Lịch sử Việt Nam (1954-1975) trường trung học phổ thông- Chương trình chuẩn
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vận dụng một số kĩ thuật đánh giá quá trình học tập của học sinh trong dạy học Lịch sử Việt Nam (1954-1975) trường trung học phổ thông- Chương trình chuẩn

Trần, Thị Thanh Huyền

112 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/9761

Truy cập trực tuyến

15
Quản lý hoạt động của tổ chuyên môn ở Trường trung học phổ thông Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quản lý hoạt động của tổ chuyên môn ở Trường trung học phổ thông Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

Luyện, Ngọc Thắng

105 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11411

Truy cập trực tuyến

16
Phát triển nhà trường trung học phổ thông ở Việt Nam theo quan điểm nhà trường hiệu quả
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phát triển nhà trường trung học phổ thông ở Việt Nam theo quan điểm nhà trường hiệu quả

Nguyễn, Mạnh Cường; Nguyễn, Đức Chính; Nguyễn, Văn Tảo

Nguyễn, Mạnh Cường. (2009). Phát triển nhà trường trung học phổ thông ở Việt Nam theo quan điểm nhà trường hiệu quả. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/15409

Truy cập trực tuyến

17
Rèn luyện kỹ năng vận dụng phương pháp tọa độ giải toán hình học không gian lớp 12 trung học phổ thông
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rèn luyện kỹ năng vận dụng phương pháp tọa độ giải toán hình học không gian lớp 12 trung học phổ thông

Hoàng, Thị Phương Thảo

102 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/15487

Truy cập trực tuyến

18
Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường Trung học phổ thông Đồ Sơn thành phố Hải Phòng
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường Trung học phổ thông Đồ Sơn thành phố Hải Phòng

Đặng, Thị Xường

97 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/15031

Truy cập trực tuyến

19
Đổi mới quy trình xây dựng câu hỏi và bài tập dạy học chuyên đề sinh lí học động vật dùng cho học sinh chuyên sinh bậc trung học phổ thông
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đổi mới quy trình xây dựng câu hỏi và bài tập dạy học chuyên đề sinh lí học động vật dùng cho học sinh chuyên sinh bậc trung học phổ thông

Nguyễn, Thị Linh

84 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/15502

Truy cập trực tuyến

20
Sử dụng phần mềm cabri II plus trong dạy học lượng giác ở trung học phổ thông theo hướng tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sử dụng phần mềm cabri II plus trong dạy học lượng giác ở trung học phổ thông theo hướng tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh

Lê, Thị Xuân

102 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14481

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 377  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2007  (22)
 2. 2007đến2009  (61)
 3. 2010đến2012  (36)
 4. 2013đến2016  (138)
 5. Sau 2016  (121)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Luận án, luận văn  (357)
 2. Sách  (18)
 3. Bài báo  (2)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Vietnamese  (201)
 2. Undetermined  (33)
 3. English  (6)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...